Erik Lundqvist och Elsa Widding: ”Klimatlarmet bygger på felaktiga modeller”

Av | 9 april, 2019

Erik Lundqvist och Elsa Widding skriver på SVT opinion att klimatlarmet bygger på felaktiga modeller. De fortsätter med att skriva att man bör starkt ifrågasätta klimatmodellen från IPCC som kraftigt överskattar uppvärmningen och därmed triggar våra politiker att fatta felaktiga beslut. Det skapar dessutom klimatångest hos stora delar av folket.

Ofta hör vi att det råder 97 procent konsensus bland världens klimatforskare, det är dock ett mycket förenklat påstående. Det som råder är någorlunda konsensus om att jordens temperatur ökat något sedan den industriella revolutionen, och att viss del av denna ökning ”kan vara” kopplad till ökningen koloxidhalten i atmosfären som beror på vår användning av fossila bränslen.

Dock råder det delade meningar om hur mycket den global medeltemperaturen har ökat. Man är överens om
att ökningen ligger i intervallen mellan 0,8 till 1,2 grader från 1880 fram till idag. De olika uppfattningarna beror främst på de osäkerheter som finns när det gäller mätmetoder samt hur man ska tolka historiska data.

De flesta klimatforskarna är överens om att uppvärmningen på cirka en grad är inom den naturliga variationen vi haft de sista 2000 åren. Likaså är de överens om att det inte finns några erkända vetenskapliga förklaringsmodeller för hur stark koppling det är mellan koloxidhalt och temperaturökningen.

Vidare är miljöforskarna ense om att mätningarna från rymden visar ingen ökning av jordens temperatur de senaste 15 åren. Det som är problematiskt i klimatdiskussionerna är de klimatmodeller som forskare tagit fram inom ramen för FN:s klimatpanel (IPCC) som stämmer dåligt med vad som kan mätas i verkligheten.

I grafen i artikeln som klimatforskaren John Christy University of Alabama gjort visar hur mycket de aktuella klimatmodellerna överskattar uppvärmningen jämfört med de verkliga observationerna. Detta är numera de flesta forskarna överens om, de är bara inte överens om hur mycket överskattningen är.

Likväl är det IPCC:s klimatmodell som ligger till grund för de klimatlarm som nu präglar debatten. Och det är dessa klimatlarm som världens ledare fattar sina beslut på, på klimatmodeller som inte är vetenskapligt verifierade. De riskerar därmed fatta beslut som kan ställa världen inför ett kaos där välfärdssamhällena kan försvinna och där endast den starka kommer att överleva.

Det är alltså hög tid att skrota IPCC:s klimatmodell och starta att använda vetenskapliga metoder som måste kunna styrkas av mätningar i verkligheten, och inte som nu gissa och skrämma upp folk till att tro att de måste ändra sitt levnadssätt totalt för att rädda jorden från att gå under.

https://www.svt.se/opinion/i-tider-av-klimatlarm-hall-fast-vid-vetenskapen?fbclid=IwAR2AicOBpvC7nUmmib2EEBAc2JvfbJCEl7c5P2FCJ–SFTvrDWyFZLWRO84

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *