MUSLIMSKA BRÖDRASKAPET. Den Arabiska Bokmässan i Malmö.

I debatten om det Muslimska Brödraskapet brukar de som inte förstår att den kritik som framförs gentemot dem är viktig kalla den antingen för ett utslag av islamofobi eller för en jakt.

En person som ägnat många timmar åt att studera Muslimska Brödraskapet är forskaren Sameh Egyptson. Han har bland annat kunnat påvisa hur Muslimska Brödraskapet jobbar målmedvetet för att infiltrera svensk politik. Vi har också se detta ske inför öppen ridå bland annat hos Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Som många av oss länge gjort har Egyptson mycket förtjänstfullt påtalat att Muslimska Brödraskapet talar med ”kluven tunga”, det vill säga de säger en sak till våra politiker, myndigheter och svenskar medan de säger något helt annat till sina egna. Bland att har Sameh Egyptson genom att studera MSB:s dokument i en artikel skrivit om att deras vision är att rädda Sverige som de menar är ett land på fall, faktiskt ett av de värsta samhällen de skådat. Hur vi exakt ska räddas är dock oklart men att islamiseringen ses som en viktig bricka står bortom all tvivel. Egyptson önskar därför att vi litar mer till källkritik och den kritik som framförs än till vad de själva säger, inte minst därför att de är en politisk rörelse som iklär sig en religiös dräkt för att just undkomma kritik.

Den 26 april startar den arabiska bokmässan, en mässa jag åtminstone inte hört särskilt mycket om. För en tid sedan blev Egyptson inbjuden till att delta i en paneldebatt om hans bok ”Holy White Lies”. Boken är en dokumentär studie i vilken Egyptson kartlägger hur Muslimska brödraskapet arbetar i Sverige och västvärlden.

Men precis som jag befarar Egyptson att panelen snarare kommer mynna ut i propaganda i syfte att svartmåla kritiker som berättar om Muslimska Brödraskapets verksamhet i Sverige – en verksamhet som bekostas med våra skattemedel. Studieförbundet Ibn Rushd har under de senaste tre åren fått över hundra miljoner kronor från våra allmänna medel, vilket är en hiskelig summa för att vara ett studieförbund.

För återgå till Bokmässan. En paneldiskussion om ett ämne och om bok som faktiskt berör ett helt land borde rimligen bjuda in deltagare från olika läger och också möjliggöra för alla medborgare som önskar att kunna lyssna. Men den Arabiska Bokmässan gör något helt annat. De utesluter istället alla förslag Egyptson lagt fram för att debatten ska breddas. Man har istället uteslutande valt personer som tillhör bland annat Ibn Rushd, alltså dem som ser all kritik mot Muslmiska Brödraskapet som islamofobi.

Dessutom ska debatten hållas på arabiska vilket utesluter alla svensktalande mässbesökare att lyssna och förstå vad som sägs – trots att ämnet för boken är relevant för alla. Är det verkligen rimligt? Och varför har inte fler reagerat på den här informationen? Ämnet berör oss alla. Och skulle en liknande mässa hållas: ”Den svenska Bokmässan” så kan vi vara säkra på att krav hade ställts på att dess innehåll skulle vara begriplig för alla och envar.

Jag oroar mig för Egyptson, inte minst över hur han ensam kommer tvingas in i en debatt där våra värden som land ska förvaras men där ingen förutom han finns på plats. Det är en mycket skev situation.

https://www.expressen.se/…/sa-infiltrerar-islamister-de-sv…/
https://www.dagen.se/debatt/1.1101621
https://www.dagenssamhalle.se/…/offentligt-finansierad-bokm…


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *