Tino Sanandaji: Att dumpa flyktingar på redan trängda kommuner har fått exakt de katastrofala följder jag och andra varnade för.

Av | 28 april, 2019

Ett av S och Centerns geniplaner var att ”rädda” nedgående bruksorter och landsbyggden med invandring, utifrån föreställningen att fler invånare skapar rikedom oavsett om de är självförsörjande eller inte. Trots att erfarenhet från 80-90-talet visat att dessa kommuntyper med få jobb var sämst på att integrera invandrare skulle Sandviken och Filipstad ersätta skogen och malmen med att tälja guld på flyktingindustrin.

Att dumpa flyktingar på redan trängda kommuner har fått exakt de katastrofala följder jag och andra varnade för. Filipstads kommunchef säger i förtvivlan ”Vi klarar inte av det finansiellt. Vi får väl skicka in vår konkursansökan”. Professor Mats Hammarstedt förklarar att flyktingar inte är lönsamma och att staten bör stödja dessa kommuner för att täcka kostnaderna. ”De små kommunerna är flyktingkrisens förlorare

Med rådande läge utgör flyktinginvandringen en kostnad för Sveriges kommuner flera år efter att flyktingarna invandrat.
Staten bör därför ta ett ökat ansvar för de kostnader den bristande integrationen av flyktingar medför, skriver professor Mats Hammarstedt.

Av [rapport till Finanspolitiska rådet 2016] framkommer bland annat att den långa tid det tar för flyktingarna att komma i sysselsättning, kombinerat med det faktum att flyktingar som är sysselsatta ofta har låga inkomster, gör att exempelvis flyktingarnas försörjningsstödsberoende minskar mycket långsamt. Detta gör flyktinginvandringen till en kostnad för Sveriges kommuner.

Statens ersättning till kommunerna täcker inte kostnaderna för flyktingmottagandet och störst blir kostnaden för kommuner i vilka arbetslösheten är hög och möjligheterna för flyktingarna att komma i sysselsättning begränsade. Mindre kommuner på landsbygden riskerar att bli förlorare, vilket på senare tid uppmärksammats på olika sätt i medier. Utvecklingen borde inte förvåna någon…Vid sidan av att vara en humanitär insats har flyktinginvandring ibland framställts som ett sätt att motverka avfolkning på mindre orter. Denna syn på flyktinginvandring saknar dock stöd i existerande forskning.”

Att Filipstad går på knän stoppar inte deras kommunalråd från att gå ut och upprepa myten att flyktingar blir lönsamma på sikt, de har bara ett temporärt problem. Inga studier visar detta. På sikt blir kostnader ännu högre då invandrare åldras samt då andra generation inte har fördelen att Sverige slipper betala deras utbildning. Studier som inkluderar andra generation hittar ÄNNU STÖRRE kostnader, svälj inte lögnen att det blir lönsam på sikt.

Tino Sanandaji

Expressen…


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. 

Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *