Moderatledda Hässleholms kommun skyhöjer skatten p.g.a. invandringen. Läget är så illa!

Av | maj 8, 2019

Nu kommer räkningen för Hässleholms kommun för att de tog emot så många migranter under flyktingkrisen. Detta skriver Carolina Dahlman om i sin ledare i Kristianstadsbladet under gårdagskvällen.
Hon skriver att OECD slog fast i sin migrationsrapport att invandringen är en lönsam affär för skattebetalarna, generalsekreterare Angela Gurria sade: ”Migranter har en positiv och som värst en neutral påverkan på ekonomin.”
Cecilia Malmström Liberalerna fyllde i med: ”Vi behöver migranter”.
Och pekade på EU:s åldrande och minskande befolkning, samt på kunskapsunderskottet.

Forskaren Jesper Strömbäck gav under samma tid ut sin bok ”Utan invandring stannar Sverige”, där han menade att flyktingar ledde till vinst. En bok som Annie Lööf hyllade på Twitter och där hon kallade kritikerna för ”troll”.
Nu har vi 2019 och konsekvenserna syns tydligt. Den så kallade ”restalliansen” i Hässleholm som består av M, KD och L aviserade på tisdagen en skattehöjning på en krona de närmaste åren. Partierna säger att ”utgifterna har länge ökat utom all kontroll och kostnaderna till följd av migrationen ökar”.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johansson Moderaterna berättar om det oerhört krävande ekonomiska läget nu är när allt fler nyanlända lämnar etableringen och övergår till kommunens försörjningsstöd. Förutom detta väntar ta emot 450 personer via anhöriginvandring i och med att reglerna för dess regler lättas. Och alla dessa kostnader är svåra att beräkna eftersom många av dessa kostnader går in i den ordinarie verksamheten. Och han erkänner att partigruppen inte precis gjorde vågen över detta beslutet.

Annat ljud i skällan var det för några år sen, då Karl-Petter Thorwaldsson 2015 skrev och sade ”flyktingarna kan ge Sverige en superekonomi” med 4-5 procents tillväxt om 3-4 år. Nu har dessa år gått och enligt Teknikföretagens konjunkturprognos som kom på tisdagen ligger tillväxten på 0,9 procent, det är alltså långt ifrån det Thorwaldsson gissade på. Kronan faller, och enligt Ekonomifakta ligger Sverige i topp i EU när det gäller skillnad mellan inrikes och utrikes födda i sysselsättningsgrad.
Carolina frågar sig här om inte detta skulle vara en bottennotering?

Svensk arbetsmarknad skriker, piper och väser efter folk med rätt kompetens och erfarenhet. Men Agneta Olsson Enochsson Liberalerna säger: ”Många som kommit till Hässleholm har låg utbildningsnivå”.
Personer dom knappt gått ut nian och som inte kan tala svenska finns det mindre behov av. Och för att få integrationen att fungera behövs fler som kommer i arbete raskt, för att sedan ha kraft att anpassa sin syn på jämställdhet, demokrati, de homosexuellas rättigheter med mera.

Men som integrationen fungerar nu så finns det risker för att det kommer att skapa irritation från dem som får betala kalaset som naiva politiker skapat, och för alla arbetslösa de blir tvungna att försörja. Dessutom finns risker att det skapar utanförskap. Sveriges kommuner och landsting har räknat på det hela och räknar med att det ekonomiska biståndet till flyktingar nästan kommer att fördubblas fram till 2025. Och någon ska betala allt detta, vi vet nog alla vilka det kommer att bli.
Men frågan är om vi skattebetalare kommer att orka med detta och politikernas misskötsel av landet?

Nu frågar sig Carolina hur vi kunde hamna här?
Hur kunde så mångas optimism leda landet till en öppenhet som vi inte mäktade med?
Carolina tror själv att det var för att många ville stå så långt ifrån Sverigedemokraterna politik eller som hon skriver ”kalla ton”. Hon fortsätter med att hon själv länge var en av dessa som undvek vissa frågor för att hon hade svårt för många av SD-fansen. Hon säger att där fortfarande är både politiker och folk som än idag har beröringsskräck inför vissa frågor bara på grund av SD och deras politik.

Men är politikerna som har valts till att styra landet så räddhågade att de inte vågar ha en egen åsikt i migrationsfrågan?
Är dessa politiker så styrda av opinionstryck från små påtryckningsgrupper att de inte vågar gå emot dem i fruktan att förlora deras stöd?
Ja, politiker från höger till vänster var precis så rädda under 2015, de vände och vred på sig för att slippa införa det Löfven kallade för ”flyktingstoppet” det han och ledande socialdemokrater sa var den strängaste flyktingpolitiken i Europa, men som senare visat dig vara en av de generösaste.

De var och är fortfarande så rädda för dessa grupper att de införs särlagstiftning för att låta vissa få stanna trots att de inte är flyktingar i FN:s ögon. De vände och vred på sig när de till slut insåg att samhället höll på att kollapsa. Men de erkända det aldrig, de erkände heller inte att den politiken som SD ville skulle ha infört skulle motverkat den situationen som Sverige och deras kommuner står inför nu. Trots detta så införde de något liknande under mycket stön och stånk, under många tårar från vissa politiker.

Men det hjälper tyvärr inte oss nu då allt för många kom och släpptes in i Sverige utan att där gjordes några kontroller på om de kom som flyktingar eller om de bara kom som ekonomiska migranter. Och nu kommer räkningen för dessa politikers naivitet och dumheter. Den kommer ned höjda skatter för alla oss skattebetalare. Inte nog med att vi får högre levnadsvillkor, staten drar också ner på en massa välfärd som de lovat oss sedan innan. Så tack för detta svek mot oss Löfven, tack för detta svek Moderaterna med Kinberg Batra i spetsen. Tack för detta Fridolin och Romson, Lövin. Tack Björklund och Lööf. Tack för det Sjöstedt och Busch Thor. Ni har gjort detta så bra för den svenska medborgaren eller hur, alla de ni svikit ända sedan 2014.

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/om-m-ledd-kommun-skyhojer-skatten-pga-invandringen-ar-laget-illa/?fbclid=IwAR3AsNJOhscBnfsB6mXa8QCZhQsYWvJ3mYbb90MJMjbesQcTbE7510OG4F8

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *