SKL flaggar för högre skatt då många kommuner och regioner går back

| 13 maj, 2019

SKL (Sveriges kommuner och landsting) kommer nu med en skrämmande rapport. De skriver att 2018 gick var tredje region och var fjärde kommun med underskott. Och så många regioner och kommuner har inte inte gått med underskott sedan 2008.
Det handlar om 69 av landets 290 kommuner som gick med ett underskott och det var inte bara kommunerna som hade det ekonomiskt besvärligt. Även 6 av 20 regioner gick med underskott och 16 fick ett försämrat resultat så det handlar om ett flertal av landets regioner som gick med ett sämre resultat än vad de budgeterat för.

Hur många kommuner som gick sämre än vad de budgeterat för går inte att utläsa i denna artikel, men med tanke på att ett flertal av regionerna gick sämre än vad de budgeterat så behövs det nog inte högre matematiska kunskaper för att inse att samma saker nog också gäller för kommunerna.
Men däremot så är SKL:s analys om vad detta beror på lite mer skakig enligt mig. Visst står det att det orsakerna beror på ev vikande konjunktur och en ökande befolkning. Men vad SKL menar är den största orsaken till de ökade kostnaderna är att antalet personer över 80 år ökat dom de menar kommer att öka med 47 procent de närmaste 10 åren.

De fortsätter sedan med att skriva att de har en snabb ökning av barn och unga men att den arbetsföra befolkningen inte ökar mer ön med 5 procent.
Men det skrivs inte ett enda ord om att kommunerna fått ökade kostnader för de nykomnas försörjningsstöd nu efter att de går från det statliga etableringsstödet till det kommunala försörjningsstödet.
Men detta med att de försöker dölja vissa fakta som framkommit redan innan, när enskilda kommuner har kommit ut med rapporter att de behöver höja skatterna och dra in på service just för de ökade kostnaderna för försörjningsstödet är skrämmande nonchalant av SKL.

Och kostnaderna kommer att öka de närmaste åren, 2022 kommer kommunerna och landsting att behöva 38 miljarder kronor mer för att upprätthålla samma personaltäthet som idag om befolkningsförändringarna fortsätter. Enligt JÖK-avtalet så ska statsbidraget öka med 5 miljarder om året men då kommer det trots ökade statsbidrag att fattad 20 miljarder kronor om tre år jämfört med de förväntande kostnaderna. SKL räknar då med att skatten kommer att behöva höjas med sammanlagt 13 öre.

Detta kommer att gälla i stort sett alla kommuner och landsting. Dessa jobbar nu med besparingar och effektiviseringar för att inte skatterna ska behöva höjas så mycket. Men hur det då går med regionernas och kommunernas service kan nog alla räkna ut.
Skattsökningarna kan vi medborgare räkna med att införas 2020.
SKL pekar dock på att den statliga ekonomin fortfarande är god, och att de vill ha fler generella bidrag. De menar att kommunerna inte ska behöva stå för detta själva utan att staten också har ett ansvar.

Så vad kommer att hända, kommer kommunerna och landstingen bli tvungna att skatta ihjäl den svenska skattebetalaren för att vi haft regeringar som varit så naiva att de släppt in en mängd med bidragsberoende migranter i Sverige för att sen inte själva stå för kostnaden för dem?
För det borde vara statens ansvar att försörja denna grupp så länge de inte har egen försörjning och kan bidraga med skatteintäkter till kommunerna och regionerna. Det ska inte ligga på enskilda kommuners ansvar när staten tvingat kommunerna att ta emot dessa migranter.

https://www.svt.se/…/manga-kommuner-och-regioner-gar-back-s…
https://www.svt.se/…/vast/varfor-gar-ekonomin-trogt-i-kommu…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *