Dement låg i urin med brutet ben, innan den fördes till sjukhus.

Av | maj 15, 2019

Hur står det egentligen till med sjuk och äldrevården numera här i Sverige?
Ja man kan sannerligen fråga sig detta efter allt man läst de senaste åren. När man läser om vanvård, om personer som blir liggande i sin egen avföring eller urin i dagar utan att personalen bryr sig om det eller hinner med att byta på dem.

När man läser artikeln från mitt i Stockholm och artikeln i Metro så frågar man sig verkligen om vilka som helst får driva äldreboende och om de får ha hur många IVO-anmälningar på sig innan deras tillstånd dras in av kommunen?
För när samma äldreboende i Värmdö både fått kritik 2018 för för bristande vård av en man som dog på vårdhemmet av uttorkning, lunginflammation och blodförgiftning.

När det sedan det det dog ytterligare två personer på boendet, en av blodförgiftning efter att ett trycksår inte rengjorts tillräckligt och en annan person som av personalen fått fel medicin så frågar man sig om den som driver boendet är kapabel att vara chef.
Den chefen slutade efter att IVO kritiserat Värmdö kommuns vård- och omsorgsnämnd för att kommun inte har säkerställt att patienten fick en god vård och eftersom patientens tillstånd inte följdes upp i tillräcklig omfattning.

Boendet fick en ny chef som är Värmdö kommuns medicinskt ansvarig sjuksköterska, men vad hjälpte det, för bara kort därefter så var hon tvungen att anmäla en ny vårdskada, det var en dement person som fallit ur sängen under en natt. Dagen därpå kontaktad personalen sjuksköterskan som undersökte personen och ordinerade alvedon mot smärtan som patienten hade i sitt knä och den ansvariga sjuksköterskan tänker ta upp patientens tillstånd med läkaren som går ronden nästa dag.

Vid 21.20 så konstaterade personalen att patienten uppvisade smärta när de skulle byta kläder på denne, men de kontaktade inte sjuksköterskan. Under natten tilltog smärtan och när personalen skulle byta inkontinensskydd så gick inte detta. När läkaren till slut undersökte patienten så skrevs en remiss ut till röntgen, läkaren ordinerade också mer alvedon. Men redan samma dag så var patientens smärtor så höga att läkaren fick ordinera det narkotikaklassade Oxynorm.

Först följande dag alltså tredje dagen efter fallet åkte patienten till Nacka sjukhus för röntgen, där kunde de på röntgen konstatera att patienten hade fraktur både på höften och vänster lårben. Patienten blev inlagd och två dagar senare opererad.
Enligt läkarbedömning beror frakturerna på “ett falltrauma och kan inte ha uppstått via en spontanfraktur”.
Patienten fick alltså ligga obehandlad i fem dagar innan den blev opererad.

Efter patientens återkomst till boendet konstaterar Värmdö kommuns medicinskt ansvarig sjuksköterska att patienten har ett ”väsentligt ökat vårdbehov”. Och att orsaken är bristande ”utbildning och kompetens” hos personalen.
Sen ansvariga sjuksköterskan har för att undvika liknande händelser igen ordnat ett toalettschema för alla patienter med fallrisk. Dessutom har en ny rutin satts in där alla i personalen vid skiftbyte ska kontrollera att alla golvlarm är påslagna och på rätt plats.

Personalen ska dessutom rapportera om fallolyckor och andra avvikelser till sjuksköterskan i nästa skift.
Men kommer detta att hjälpa är nu frågan?
Och vad hjälper det att personalen rapporterar om en fallolycka vid skiftbytet.
Sådant ska väl ändå rapporteras om omedelbart så patienten kan komma under vård omgående?
Men det visar bara att de äldre och då speciellt sådana som har svårt att själva säga till inte är värda något i dagens Sverige.

Detta är alltså tacken dessa får för att de byggt upp samhället, det är alltså tacken för att de betalt sin skatt och att de betalt vårdavgiften till dessa boenden.
Nä jag säger bara skäms på er som låtit det gå så här långt! Det är inte bättre nu än när kommunerna hade fattigstugor på 1800 och tidigt 1900-tal.
Nä, även om man inte är involverad i dessa händelser så skäms man att de äldres liv inte är mer värt än att de kan låta folk ligga i dagar på ett boende utan att få den vård de behöver, eller att personalen ger dem fel medicin.

Man kan ju bara hoppas att de som nu tillåtit detta inte själva råkar ut för samma sak när de själva ligger på ett sådant boende.
Eller gör man det, egentligen?
Men en sak är dock säker och det är att jag själv hoppas att jag slipper råka ut för någon sådan händelse, men inget är säkert längre i vårt avlånga Sverige.
I det land som de styrande säger sig värna så mycket om olika grejer men där de totalt glömt bort dem som en gång byggde upp vårt land.

https://mitti.se/nyheter/dement-operation-drojde/…
https://www.metro.se/…/dementsjuk-br%C3%B6t-benet-och-l%C3%…
https://mitti.se/nyhe…/varmdo-kommun-gustavsgarden-man-dog/…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *