Ska det synas i din mun vilken inkomst du har? Stora skillnader i tandvården beroende på om du är låg respektive höginkomsttagare.

Av | maj 28, 2019

Regeringen i Sverige säger att alla ska behandlas lika, och att alla ska få den vård de behöver. Men det stämmer inte, inte när det gäller tandvården. För inom den är det stora skillnader om du räknas som höginkomsttagare eller om du räknas som låginkomsttagare. Och nu har SVT nyheter gjort en undersökning med stöd från uppgifter från SCB där det visar att Sverige har blivit ett klassamhälle som inte bara visar sig i hur du lever och klär dig, det visar sig i hur din mun ser ut, hur dina tänder ser ut.

För även om regering och riksdag 2008 införde tandvårdsstödet så att de som behövde tandvård mest skulle få råd till den. Och att den sedan byggts ut så att den nu ger fri tandvård upp till 24 års ålder så har inte detta hjälpt alla, för alla de andra får betala en grundbelopp innan tandvårdsstödet träder i kraft. Om dina tandvårdskostnader är högre än 3 000 kronor träder stödet in med 50 procent. Om dina kostnader överstiger 15 000 kronor så ökar stödet upp till 85 procent.

Men hur många låginkomsttagare har råd att betala först 15 000 och sen ytterligare 15 procent av kostnaden?
I den undersökningen som nu SVT gjort och som också bekräftas av den undersökning som övertandläkare Björn Klinge tidigare gjort där det visar att låginkomsttagare avstår nödvändiga tandlagningar av ekonomiska skäl även når det gäller svår tandlossning.
Björn Klinge säger: ”Det finns en märklig syn på tänderna som man inte har på andra organ. Om du får en infektion i ett finger så är det ingen som säger att det är bättre att amputera fingret. Men tänderna drar man ut för man inte har råd att laga dem.”

Så skillnaderna är föga förvånande stora mellan den som tjänar mycket och dem som tjänar lite i hur deras tandhälsa ser ut och om de har råd med dyra behandlingar. I SVT:s undersökning visade sig att de som tjänade över 321 000 kronor om året efter skatt var det vanligast att de skaffade tandimplantat medan de som bara tjänade 177 000 kronor efter skatt om året istället valde tandbrygga om de valde något alls. Många valde istället att inte göra något åt sina tänder alls utan lät dem vara som de var.

Så även om regeringen menar att de gjort stora investeringar med att låta ungdomar upp till 24 år få fri tandvård så är där fler som skulle behöva få detta stödet för skillnaderna är stora och de är allra störst bland dem som är mellan 55-74 år där många väljer att lämna en lucka i tänderna om de skulle behöva dra ut en tand.
Så nu är frågan om det inte vore på tiden att riksdag och regering inte borde göra något åt detta så att det inte i en snar framtid kommer att synas vilken inkomst du har på grund av din tandhälsa?

Är det inte tid att tandvården fördes in i det allmänna högkostnadsskyddet för patientavgifter så att alla svenska medborgare kan få den tandvård de borde vara berättigade till?
Vore det inte vara en medborgerlig rättighet att kunna få tugga sin mat utan besvär?
Men när regeringen väljer att negligera detta för att de menar att där inte finns pengar till det så kommer inte alla medborgare att vara lika mycket värda, vissa kommer att vara mindre värda bara för att de inte har egna medel att betala för en tandvård som borde vara till för alla.

https://www.svt.se/…/kartlaggning-stora-skillnader-i-tandva…
https://www.svt.se/…/herbert-har-inte-rad-att-ersatta-sina-…
https://www.svt.se/…/…/sa-kan-du-fa-hjalp-med-tandlakarnotan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *