Pia Steensland (KD): RÄTTEN TILL FRIHET OCH VALFRIHET MÅSTE GÄLLA FÖR ALLA

I naturen runt stugan finner jag ro och återhämtning. Frihetskänslan är stark och det ska bli så skönt med en ledig långhelg. Men samtidigt blir jag så beklämd över att friheten inskränks för personer med funktionsnedsättning och deras familjer.

Exempelvis hotas nu självbestämmanderätten över vem som ska utföra den personliga assistansen. Det är ganska tekniskt, men jag ska försöka förklara.

Enligt Socialförsäkringsbalken får kommuner ersättning ifrån Försäkringskassan för kostnader som uppstår när kommunen beslutat om personlig assistans enligt LSS i väntan på Försäkringskassans beslut om assistansen kommer vara ett kommunalt eller statligt ansvar.

Men sedan den 1 april 2019 har Försäkringskassan ändrat tillämpningen av Socialförsäkringsbalken så att kommunen kompenseras retroaktivt endast för de kostnader som de haft när kommunen själv utfört insatsen.

Jag har fått signaler om att Försäkringskassans ändrade tillämpning i praktiken medför att privata aktörer själva måste ligga ute med kostnaderna till dess att det är beslutat om assistansen kommer vara ett kommunalt eller statligt ansvar. För större privata aktörer är det i regel inget större problem att ligga ute med pengarna. Men för små anordnare blir det snabbt ohållbart eftersom det handlar om stora summor. Försäkringskassans handläggningstider inte sällan så långa som fem-sex månader.

Vi kristdemokrater ser med stor oro på en utveckling där valfriheten inskränks och människors rätt till trygghet och stöd begränsas när de ansöker om samhällets stöd utifrån LSS.

Innan jag gick på ledighet ställde jag därför en skriftlig fråga till Socialministern.

Jag vill veta vilka åtgärder Socialministern kommer vidta för att säkerställa att den enskildes möjlighet att välja utförare i enlighet med intentionen med LSS, inte kommer inskränks på grund av Försäkringskassans ändrade tillämpning av Socialförsäkringsbalken som i praktiken medför att kommunen kompenseras retroaktivt endast för de kostnader som de haft när kommunen själv utfört insatsen i väntan på beslut ifrån Försäkringskassan.

Pia Steensland (KD), på Facebook


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. 

Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *