Adam Cwejman: Om inte politiker ska hålla nivån i det offentliga samtalet, vem ska då göra det?

Av | maj 31, 2019

Den 28-5 skrev Adam Cwejman i sin ledarartikel i Göteborgs Posten om inte politiker ska hålla nivån i det offentliga samtalet, vem ska då göra det?
Ja, man kan verkligen fråga sig det, för om de som nu sätter agendan så kan de knappast begära att allmänheten ska hålla en högre standard än dessa. För om inte partiföreträdarna skärper sitt språkbruk i det offentliga samtalet så blir det svårt att ta deras oro över populism och ett försämrat debattklimat på allvar.

Cwejman drar fram två fenomen som utmärkte Europavalrörelsen i Sverige. Det ena var att partiföreträdarna försökte göra valet till ett ödesval, det andra var de låga slagen under bältet. Ett av partierna som utmärkte sig var Socialdemokraterna som ännu en gång försökte Sverigedemokraterna att stå i centrum för all politik. Och de försökte detta genom att använda sig av den sämsta formen av ungdomsförbundsraljans. Men det var inte bara SD som råkade ut för denna taktik från Socialdemokraterna.

Även KD blev utsatta bland annat när Annika Strandhäll skrev på Twitter: “osmakligt om det stämmer” angående att Kristdemokraterna på ett torgmöte i Lund spelade “Sweet home Alabama”. Strandhäll påstod att förekomsten av denna låt “säger allt om seriositeten i detta parti”. Detta var alltså underförstått att KD var för abortlagstiftningen i Alabama och värnar man kvinnors rättigheter röstar man inte på dem. Även Björklund i sin iver att höja partiets popularitet i slutet på valrörelsen tycktes instämma när han skrev: “Bristande omdöme”, “Alabama har just förbjudit aborter”.

Så fortsätter Adam Cwejman med detalj efter detalj där socialdemokratiska och även andra partiföreträdare försöker vinna billiga poänger på felaktigheter och ibland rena lögner. Detta bara avslöjar hur lågt vissa politiker kan tänka sig att sjunka för att kanske vinna en eller annan röst.
Men nu kan man då fråga sig om det inte var just detta som många av dessa politiker varnade och skrämdes över i det amerikanska politiken, de ständiga konflikterna och lögnerna som sår misstro mellan både politiker och väljare?

Så vad händer om inte politikerna själva agerar på ett anständigt vis, kan de då begära att väljarna respekterar politiken och ämbetet som politikerrollen utgör. På den vägen händer inget gott. Politikerförakt är ett gift för demokratin. Medborgarna accepterar konfliktnivån som politikerna sätter upp, inte för att de är dumma utan för att de uppfattar nivån politikerna sätter upp som normen. Och görs det som nu att småsintheten, den spelade dramatiken och kränktheten upprepas så vänjer sig väljarna till detta.
Men kommer politikerna att vänja sig att de får utstå samma behandling?

Ja, det är frågan, för där är ett gammalt talesätt att “Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri.”, och när Strandhäll hon ömkar sig över att hon får mothugg på det hon skriver på Twitter så är det att hon grävt en grop och själv fallit i den. När Cwejman sen skriver att problemet för de politiker som valt den inslagna vägen är att varje val kommer kräva ett ännu mer uppskruvat tonläge. Striderna kommer behöva bli ännu mer spekulativa för att trumfa den tidigare nivån. Tonlägena kommer att bli allt högre och det politiska budskapet kommer till slut att försvinna.

Förhoppningsvis väljer några politiska representanter att dra lärdomar av den här valrörelsen. Väljare, oavsett politisk hemvist och ideologisk uppfattning uppskattar ärliga, renhåriga och intellektuella politiker. Människor som erkänner fel, inte överdriver och som agerar med jämna och goda portioner logos och patos. Och med sådana politiker får vi inte bara ett mer sansat politiskt klimat, vi får även en samhällspolitisk debatten ute i landet som blir vettigare. Tänk på hur ni agerar, folk tittar. Och de dömer inte bara, de tar också efter.

Man kan inget annat än att hålla med Adam Cwejman i det han skriver här.
För är det inte meningen att vi i väljarkåren ska under en valrörelse få reda på vilken politik politikerna vill föra, är det inte meningen att vi ska ta och använda det instrumentet när vi väljer vilka som ska bli våra förtroendevalda?
Men håller politikerna på med den inslagna så har vi snart ingen aning öm vilken politik de vill föra, vi får famla i blindo för att välja dem vi vill ska företräda oss. Så jag hoppas liksom Adam Cwejman att de ska ta lärdom av dessa två valen som varit och sluta upp med att bära sig åt som fähundar.

Vi får hoppas att dessa politiker tar sitt förnuft till fånga och slutar upp med dumheterna att “Anfall är bästa försvar” och istället går efter devisen “Tala är silver tiga är guld.” för visst skulle det väl vara skönt att höra en debatt utan en massa påhopp om att det parti du företräder inte har så rätt som det partiet jag företräder. För hur skönt vore det inte om partiföreträdarna förklarade den politik de företräder i lekmannaord så att alla kunde förstå.
Och hur skönt vore det inte att höra en argumentation utan personliga påhopp?
Det skulle vara något nytt nu efter årtionden med ett försämrat debattklimat.

https://www.gp.se/ledare/om-inte-politiker-ska-h%C3%A5lla-niv%C3%A5n-i-det-offentliga-samtalet-vem-ska-d%C3%A5-g%C3%B6ra-det-1.15314561?fbclid=IwAR1ebK9B-8KB6FhlsO1e_QHG9d75v46-PVWe_qmmt61eBMkOMrq79-TKP-w

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *