Riskerar Sverige att bli ett muslimskt kalifat? Per Gahrton: Håll islam utanför politik, rättsväsende, lagstiftning och administration så händer det inte.

Av | juni 10, 2019

Per Gahrton skrev idag en debattartikel i Aftonbladet där han menar att SÄPO gör lika fel idag när de jagar islamister och jihadister som de gjorde under 68-revolten då de jagade påstådda vänsterextremister men helt glömde högernationalismen.

Gahrton menar alltså att SÄPO nu inte ska bry sig om Islamisterna och jihadisterna, de ska istället börja jaga Sverigedemokrater eller är det kanske så att de ska börja jaga “klimatförnekarna?

För är det dystopiskt att säga att om muslimerna blir fler så kommer de att också kräva mer av de länderna där de är bosatta?

Är det då inte bra naivt av Per Gahrton att tro att så inte är fallet?

För där är mer än bara SD och Jimmie Åkesson som varnat för det, där är till och med bevis att så är fallet, men inte i Gahrtons hjärna. Där är det den vita mannen som är den farliga, där är det den som startat alla konflikter.

Men är det verkligen så, är det vi västerlänningar som startade alla krigen mot Israel?

Var det vi som flög in i World Trade Center som var starten på kriget i Afghanistan?

Nä, det var det inte men trots det så menar Gahrton att det är de konservativa och då speciellt de högerkonservativa som bär skulden och att de liberala och vänstersinnade underlåtit sig att replikera dessa “skräckversioner” som de sprider.

Och det är därför Per Gahrton menar att dessa liberala och vänstersinnade ska bemöta denna “skrämselpropaganda” med sakliga argument om att den muslimska invandringen inte kommer att leda till att islamister tar över Europa, tar över vårt land.

Men är det inte redan nu så att de tagit över delar av Europa, är det inte så att där sitter en muslim som borgmästare i London?

En person som försöker förbjuda all islamkritik och som kritiserar andra länders regeringar för att de vill förbjuda niqab och burka.

Men detta tycks inte vara några problem för den gode Gahrton, huvudsaken är att inte de som han kallar högerextrema tar över.

När en färsk rapport från Pew-institutet visar att andelen muslimer i Europa idag nästan är 5 procent av Europas befolkning och för Sveriges del 8,1 procent så menar Gahrton att det är ingen större risk att de börjar kräva sin rätt i Europa och i Sverige. När Pew-institutet sen förespår att andelen muslimer i Sverige att öka till 11 procent fram till 2050 även om invandringen helt upphör. Med ”medelstor” invandring ökar andelen till 20 procent, med ”stor” invandring till 30 procent så verkar Gahrton tro att det bara är att förvägra islam tillträde till politik, rättsväsendet, lagstiftning och administration precis som de lyckats med kristendomen.

Det är bara det att islam och även islamister redan nästlat sig in i de vänsterorienterade partierna, där sitter redan muslimer och kanske också islamister i vårt rättsväsende, i administrationen av vårt land, så att försöka stänga någon av dem ute är redan för sent.

Där är debattörer som säger att när den muslimska befolkningen uppgår till 5 procent så börjar de kräva inflytande, och mer inflytande än vad deras befolkningsandel borde kunna begära, halal och andra muslimska normer, när sen deras andel ökar så kommer fler och tyngre krav, krav på att de som kränker islam och islamisterna ska straffas. Och då straffas efter muslimska lagar.

Gahrton medger att det redan nu finns islamistiska organisationer i Sverige och hänvisar till den svensk-egyptiske forskaren Sameh Egyptson som i sin studie (Holy White Lies – Muslim Brotherhood in the West, case Sweden) visar att det finns organisationer och personer som enligt program och uttalanden inte bara är religiöst muslimska, utan förespråkar politiskt inflytande för islamisk lag eller tradition i svenskt samhällsliv. Men det verkar inte som om Gahrton förstår innebörden i denna studien utan menar att dessa organisationer och personer bara har ett ringa inflytande på den muslimska befolkningen. Men där finns ett dussintal grupperingar, från Sveriges muslimska råd, Sveriges muslimska förbud och Sveriges unga muslimer till Muslimska kvinnoföreningen, Muslimska mänskliga rättighetskommittén och Sveriges muslimer för fred och rättvisa.

Men vilka har en politisk-muslimsk agenda och vilka har det inte?

Där är sedan alla moskéer och deras företrädare och predikanter.

Vilka budskap predikar de ut till dem som besöker dessa moskéer?

Även där är Gahrton väldigt vag i sin ställningstagande, han medger dock att Miljöpartiet liksom Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet har blivit “infiltrerade” eller så har där i alla fall gjorts försök att “infiltrera” dessa partier.

Men har de fått bort alla dessa ”infiltratörer”?

Jag personligen tror det inte även om den gode Gahrton verkar göra det.

Gahrton skriver i slutet på denna debattartikel att där finns en möjlighet, som faktiskt tillämpas i en del länder, är att politiska partier förbjuds att arbeta för krav som strider mot landets grundlag. Men Gahrton tror inte på det och där håller jag med honom, för en sådan skrivning kan anses som antidemokratisk och kan istället motverka det den vill åstadkomma. Då är det bättre att bekämpa dessa krafter både med hjälp av de lagar som redan finns och med hjälp av en öppen debatt. Debatten får dock inte bli som den är nu när sju av de åtta partierna i riksdagen beskyller det åttonde för att vara ett parti med enbart rasister, nazister och fascister, och där de inte vill föra en öppen debatt med dem, men att det går bra att stjäla deras politiska budskap om det passar deras egna agenda.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Opl7mA/riskerar-sverige-att-bli-ett-muslimskt-kalifat

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *