Studie visar att kritiken mot SVT och SR är sann när det gäller den politiska vinklingen medieföretagen håller på med.

Av | juni 10, 2019

De som säger att våra statliga medier inte vinklar sina inslag politiskt får nog backa ordentligt när de läser denna artikel. För när en tredjedel av de inslag dom fällts i granskningsnämnden fälls för att de inte är politiskt opartiska när det rör sig om politiska ämnen. De som gjort studien är Näringslivets medieinstitut, och enligt studien så har nästan alla fällningar varit fall då public service vinklat mot G.A.L. i GAL-TAN skalan. De har alltså vinklat åt gröna, alternativa och liberala värderingar. Lotta Finstorp kulturpolitisk talesperson för moderaterna säger: ”Det är särskilt allvarligt när förtroendet för public service ifrågasätts.”

Näringslivets medieinstitut som beskrivs som ett mediegranskande institut och som finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv har nu undersökt om SR och SVT klarat av att vara politiskt opartiska när de granskas efter den nya GAL-TAN skalan eller de vinklar de politiska inslagen på antingen det ena eller andra hållet. Studien har undersökt de 50 sista fällningarna i. Granskningsnämnden. Det är liberalen Carl-Vincent Reimers som författat rapporten och han avvägde först hur många av fällningarna som rörde politiska inslag och fann att de var 16 stycken, det handlar alltså om en tredjedel av alla fällningar.

Därefter så undersökte han åt vilket håll inslagen var vinklade. Och döm om förvåning så hade SR och SVT vinklat åt GAL, gröna, alternativa och liberala värderingar. SVT och SR har däremot aldrig blivit fällda för TAN-vinkling, däremot har det varit en fällning för vänstervridning. Enligt undersökning så är det framförallt två områden som sticker ut. Det är invandringsfrågan och synen på Sverigedemokraterna. Men där är också andra ämnen dom sticker ut, bland annat valet av Donald Trump där en programledare uttalade sig partiskt i samband med valet av honom.

Ett annat exempel var då någon uttalade sig partiskt mot monarkin.
Reimers säger: ”Jag skulle vilja säga att resultatet innebär att man inte uppfyller kravet på opartiskhet som man borde göra. Det är en indikator på att public service är så politiskt opartisk som man vill ge sken av.”
Reimers konstaterar också att han inte sett en prövning på just GAL-TAN-området och det var därför undersökningen gjordes, och för att den också tillförde ett nytt perspektiv. SVT:s programdirektör Jan Hedin valde på lördagen i ”lördagens medier” i SR att inte kommentera rapporten.

Detta är något som Reimers tycker är anmärkningsvärt, för frågan är mycket omdiskuterad och kontroversiell. Dessutom är det han som är ytterst ansvarig för att besvara frågor om SVT:s arbete om opartiskhet.
Finstorp säger: ”Rapporteringen från public Service ska vara opartisk och det är oerhört viktigt att värna om det. Inte minst ur ett demokratiskt perspektiv.”
Expressen har sökt Jan Helin, SR:s vd Cilla Benkö och SVT:s vd Hanna Stjärne för kommentarer men utan resultat.

SR:s presschef Claes Bertilsson säger att han inte kan kommentera rapporten innan han tagit del av rapporten men att de tar fällningarna på stort allvar oavsett vad de än gäller.
Jimmy Ahlstrand strategichef för public servicekanalerna menar att de sänt över 100 000 timmar radio och tv på de år som rapporten granskar så det handlar bara om tre fällningar om året så det är inte så farligt, men att GAL-TAN-skalan har absolut infört nya dimensioner som vi måste vara observanta på.

Men att ingen av dessa chefer på SR och SVT vill kommentera eller ens uttala sig om detta borde göra att alla dessa diskvalificerade sig själva från att få upprätthålla dessa arbeten. Det visar bara på att de inte tar anmälningarna om opartiskhet på allvar. Att de tycks anse sig själva och de statliga medieföretagen de arbetar för stå över all kritik. Att de inte behöver bry sig om ifall de blir fällda, för deras värdegrund står högre än hos dem som fått medierna fällda hos granskningsnämnden.

https://www.expressen.se/nyheter/kritiken-mot-svt-studie-visar-politiska-vinklingen/?fbclid=IwAR0s_thuh4yKx4A2tKT5kkJkb5osE8a34Tbdakw5hhs9VxWBWqwDaMZBJ88 https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1315552?programid=2795&fbclid=IwAR1-RgTIM59874F0Trc89F1f2dJJkdCueVmeRD5GjEERywJZMuq-uaWZDCY

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *