Det är oärligt, fegt, svekfullt och vilseledande att försöka få de att framstå som att våra äldre är orsaken till Sveriges dåliga ekonomi.

Överläkare: ”Skyll inte våra dåliga ekonomi på de äldre” Satsningarna på invandringen har haft en mycket osmaklig effekt; de fungerar som våra fattigaste pensionärers moderna ättestupa.

I Göteborg oroar sig politikerna för att med de äldre skjuter deras kostnader i höjden. ”Men det är inte pensionärerna som är problemet utan framförallt kostnaderna för alla nyanlända som nu vältras över på kommunerna, skriver Sten Larnholt, specialistläkare i geriatrik.” https://www.gp.se/…/skyll-inte-v%C3%A5r-d%C3%A5liga-ekonomi…

Invandringen kostar ungefär 3 miljoner per flykting. Vi pratar om anställningsstöd, kompletteringsutbildning, kommunalt introduktionsprogram, etableringssamtal, arbetspraktik, etableringslots, sfi-bonus, arbetsplatsintroduktion, jobbcoach, särskild rådgivning för företagande, nystartskontor, instegsjobb, nystartsjobb, extratjänster, beredskapsjobb, sjukvård- och tandvård där det oftast krävs mer insatser. Sedan har vi dem som väljer den kriminella banan direkt de kommer hit: våldtäkter, misshandel, bränder vilket innebär insatser från vår polis, domstolar och fängelser.

Vi kan bara konstatera att i decennier har Sverige riktat åtgärder för att stärka nyanländas etablering. Mellan 2017-2020 räknar man med kostnaden kommer ligga på runt 70 miljarder årligen. Magdalena Andersson (S) kallar det här för en tillfällig kostnadspuckel som INTE kommer krävas några besparingar eller skattehöjningar. Ren lögn med andra ord. https://www.aftonbladet.se/…/migration-kommer-kosta-70-milj…

I Göteborg oroar man sig från politiskt håll för att äldreomsorgen kommer att kräva en allt större del av budgeten under kommande år. Samma argument har framförts både av andra kommuner och svensk politik länge. Det man alltid vägrat att erkänna ”är att de statliga kostnaderna för effekterna av de senaste årens migrationspolitik, det vill säga flyktingmottagandet, under 2018 kommer att föras över på kommunerna.”

De satsningar Magdalena Andersson pratat om för att hjälpa kommunerna är en spottstyver mot vad kommunerna skulle behöva. ”De omtalade tio miljarderna som regeringen anslagit extra till Sveriges 290 kommuner kommer inte på långt när att räcka för att täcka alla ökade kommunala utgifter för nyanlända; skola, försörjningsstöd, övrigt ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, äldrevård och andra delar i välfärden.” (se bifogad länk ovan)

Magdalena Andersson har också sagt att det är bara i början kostnaden för migration och integration stiger – men från 2018 kommer kostnaden för migration sjunka medan kostnaden för integration stiga. Det senare är nog mest anmärkningsvärt. Vad för slags integration är det hon talar om som kostar pengar?

Målkonflikterna mellan våra pensionärer och invandringen har funnits länge. Och förlorarna är pensionärerna. Antalet som lever i fattigdom ökar, andelen fattiga som tvingas leva på gatan ökar. Antalet fattiga pensionärer som inte har råd med sjukvårds- tandläkarbesök ökar etc. Den hjälp de fått hitintills är att de måste lära sig att förstå att invandringen kostar och att den måste få göra och att de får tåla lite, för att tala med Magdalena Andersson och Anne Ramberg.

Det är oärligt, fegt, svekfullt och vilseledande att försöka få det att framstå som om det ökande antalet vård- och omsorgsbehövande äldre är orsaken till, inte bara Göteborgs ekonomi utan Sveriges. Men Magdalena Andersson är stolt. Hon tycker dessutom att vi ska vara stolta för att ha gett människor skydd. Problemet är att hennes stolthet bygger en lögn.

Göteborgsposten…


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. 

Varje krona hjäper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

En reaktion på “Det är oärligt, fegt, svekfullt och vilseledande att försöka få de att framstå som att våra äldre är orsaken till Sveriges dåliga ekonomi.

  1. Leif vogel

    Det ingår i sossarnas strategi mot det egna folket att inte på minsta vis ändra på sin signal politik att Sverige sätter invällare före sitt eget folk allt för att maximera sin röstboskapsimport från världens mest dysfunktionella länder.Hade Magdalena Andersson haft ett uns ärlighet så hade hon sänt ett meddelande till invällarna att också dom måste rätta mun efter matsäck lite avstå från sitt lyxleverne på skattebetalarnas bekostnad.
    Kanske också dom borde prova att handla vid disken kort hållbarhet där nu våra fattigpensionärer fyllas.

    Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *