Socialdemokraterna säljer ut migrationsfrågan, den här gången tar priset!

Av | juni 18, 2019
Sverige blir nu återigen ett av de mest generösa länderna i EU skriver Jimmie Åkesson och Paula Bieler i en debattartikel idag, de fortsätter sen med att Socialdemokraterna tillåter småpartierna diktera villkoren för migrationen. Detta samtidigt som kommun efter kommun vittnar om överbelastade ekonomier i spåren av migrationskrisen 2015.

Sveriges tre största partier, SD, M och S, gick till val på en stram och ordnad migration. Och egentligen borde vi tre partier klubba igenom en helt annan lag. Men så blir det inte utan nu tillåts småpartierna bestämma att Sverige åter blir ett av de mest generösa länderna i EU på migrationsområdet.

Socialdemokraterna har visserligen förbundit sig att långsiktigt verka för familjeåterförening, men samtidigt lovat väljarna att hålla migrationen begränsad i väntan på nya EU-regler.
Men vad hände, jo, JÖK-avtalet skrevs och då tilläts dessa småpartier som var emot den tillfälliga lagen som stramade åt migrationspolitiken att åter öppna upp för en generösare migrationspolitik. Detta är inte första gången det har hänt för såväl S som M har historiskt sålt ut migrationspolitiken när mindre partier erbjudit dem makten.
Frågan är dock om inte denna gång ändå tar priset?

För med krisen 2015 färskt i minnet låter Socialdemokraterna små partier diktera krav som luckrar upp nödvändiga åtstramningar. Det sker samtidigt som de långsiktiga effekterna av 2015 års mottagande börjar visa sig. Kommun efter kommun vittnar om överbelastade ekonomier och verksamheter. Det utgör knappast optimala förutsättningar för ett varmt välkomnande till personer utan skyddsbehov och utan egen försörjning. Dessa småpartier har hävdats att endast ett fåtal personer kommer få ta hit sina anhöriga. Men det är minst sagt en sanning med modifikation.
För det första, vad är ett fåtal?

Är det de prognoser som Migrationsverket lämnat och som de själva säger är ytterst osäkra?
För de talar om tusentals fler. Sen för det andra, och långt värre, visar samma prognoser att antalet asylsökande kan förväntas öka igen, vilket i sin tur leder till ytterligare anhöriginvandrare. Utan de föreslagna lagändringarna ligger prognosen på omkring 21 000 asylsökande och närmare 60 000 anhörigansökningar om året. Det är knappast ett fåtal. Så totalt handlar det om ca: 80 000 asylanter årligen som kommer till Sverige och ska få sitt uppehälle betalt.

Tittar man sen på de nya anhörigreglerna är de dessutom skadliga, även ur en rent human vinkel. Morgan Johansson brukar framhålla att de stramare reglerna gjort att familjer ansökt om asyl tillsammans snarare än att ensamma asylsökande anlänt i förväg.
Vad kommer då de nya reglerna att sända för signaler till migranter som är på väg?
Jo, att det är bättre att sända “ankare” i förväg, att det är bättre chans att få stanna om man kommer ensam för att i ett senare skede sända efter anhöriga och låta den komma till Sverige som anhöriginvandrare.

Utöver de direkta konsekvenserna av de nya reglerna för anhöriginvandring innehåller lagförslaget många fler brister. Till exempel finns EU-baserad lagstiftning som ger en väg till permanent uppehållstillstånd för alla som varit i landet minst fem år, med lägre krav än de som ställs i den tillfälliga lagen. Det omfattar alla som kom 2015. I bästa fall handlar det bara om ett merarbete för Migrationsverket med längre handläggningstider. I den värsta scenarion kan den tillfälliga lagen näst intill omintetgöras. Detta hade kunnat åtgärdas om inte regeringen ägnat nödvändig tid till nya regler om anhöriginvandring.

Men med det nu liggande förslaget konstaterar Migrationsverket att lagen kommer att ”få konsekvenser som vi aldrig tidigare sett”. Ingen vet exakt vad lagstiftningen kommer leda till, flera remissinstanser pekar ut allt från komplexitet och oöverblickbarhet till ofullständig beredning. Regeringen har inte ens försökt utreda frågan ordentligt. Lagrådet konstaterade i sitt remissvar att en politisk överenskommelse inte kan anses vara skäl nog att strunta i beredningskrav.
Men för Socialdemokraterna tycks allt som ger dem makten vara skäl nog.

Det handlar alltså som vanligt om att denna inkompetenta regering med hjälp av dessa småpartierna kommer att köra över inte bara remissinstanserna utan ännu en gång lagrådet för att öppna Sveriges gränser. För att ytterligare sänka Sverige ner inte bara i en ekonomisk kris utan även i en ytterligare demografisk kris med ytterligare utanförsområden där svenska språket är andra eller tredje språk.
Man frågar sig lite om dessa partier gör detta för att få nya väljare så de kan få stanna kvar i riksdagen eller vad det beror på?
För inte tror jag att merparten av dem som röstat på dessa partier vill ha tillbaka kaoset som rådde 2015.

https://www.expressen.se/debatt/s-saljer-ut-migrationsfragan-den-har-gangen-tar-prise

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *