Det är väl inte meningen att vårdpersonalen ska behöva lära sig självförsvar?

Av | juli 12, 2019

Regeringen presenterade i tisdags lagförslaget om skydd mot blåljuspersonal. Och nu ställer sig Moderaten Irene Svenonius Finansregionråd i Stockholm frågor om lagförslaget är så heltäckande som lagen skulle behöva vara?

För lagförslaget omfattar exempelvis inte akutbilar eller personal på akuterna.

Svenonius menar att regeringen helt verkar ha missat den allvarliga samhällsutveckling som Sverige är mitt uppe i nu.

Förutom att det tog lång tid innan proposition presenterades, Löfven lovade redan 2016 att skyddet för blåljuspersonal skulle stärkas och nu 2019 presenterar regeringen lagförslaget så att det kan införas 2020.

Svenonius önskade dock att förslaget skulle vara mer genomtänkt. Hon menar att lagen inte kommer att gälla alla de utsatta grupperna och inte möta de problem som finns idag. Och det saknas viktiga, i hennes och för övrigt även i mitt tycke nödvändiga beståndsdelar.

Regeringens förslag är att ett nytt brott införs i brottsbalken; sabotage mot blåljuspersonal. Detta kommer att innebära att angrepp eller störande verksamhet mot polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård, om gärningen är ämnad att allvarligt hindra eller försvåra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet kommer att straffbeläggas.

Men regeringen har alltså glömt bort vissa grupper, bland dem som inte är inkluderade i lagen är dem som kör akutläkarbilar som följer ambulanserna vid svårare fall och som är precis lika utsatta som ambulansanställda. Inte heller kommer lagförslaget att inkludera dem som arbetar på akutmottagningarna. 

Regeringen verkar ha missat samhällsutvecklingen där personalen på akuterna hotas och hindras i sitt yrkesutövande. För under tiden 2010 till 2015 har hoten och våldet mot vårdpersonal ökat med 50 procent.

Så varför har inte regeringen inkluderat dessa grupper?

Är det enbart en olycklig miss, eller är det ett medvetet bortseende?

För när det gängrelaterade brottsligheten ökat och råare och när dessa brottslingar inte tar hänsyn till andra så spelar det ingen roll om det handlar om ambulanspersonal, akutbilspersonal eller om det rör sig om akutmottagningspersonal, alla är lika utsatta och borde inkluderats i denna lag. 

För det är väl inte meningen att personalen ska behöva lära sig självförsvar?

För på Karolinska Sjukhuset i Solna har det gått så långt att när det skett en skjutning så inrättas en skyddszon runt akutmottagningen, polisen sänder direkt patruller till både platsen för skjutningen och till sjukhuset. På andra ställen i Sverige lär sig akutpersonalen självförsvar. Där är sjukhus som har knappar för ”Lockdown”. Där är sjukhus i Sverige där det förekommit mordförsök på sjukhus. 

Så stärkt straffrättsligt skydd för sjukhuspersonal är en högprioriterad uppgift.

Svenonius skriver att detta löser förstås inte allt, men det är viktiga pusselbitar för att skapa ökad trygghet för vårdens anställda. Och det är en viktig markering i vad som är acceptabelt. Svenonius menar att det i grund och botten behövs fler poliser för att vända samhällsutvecklingen. Men det krävs också fungerande lagar så att myndigheterna kan fälla dem som stör samhällets funktioner.

Men nu kan man med detta lagförslaget undra om regeringen vill att alla dessa grupper ska få samma skydd eller regeringen menar att vissa är mer utsatta än andra?

För enligt Svenonius och även mig borde alla dessa vårdpersonal få samma skydd.

Expressen…

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *