KOMMUNERNAS UNDERSKOTT. Det framgångsrika Sverige byggdes lokalt, det har historien lärt oss. Det gäller också framtiden.

| 30 juli, 2019

I en debattartikel idag skriver SKL:s ordförande Anders Knape att ”Det är inte rimligt att man lokalt tvingas till hårda prioriteringar och höjd skatt, medan staten samlar i ladorna. En stark lokal och regional nivå rustar oss mot kriser och motgångar.”
Anders Knape skriver vidare att ”Framtiden möts inte med en stark stat på bekostnad av kommuner och regioner. Landets 290 kommuner och 20 regioner är kittet som håller samman Sverige.”

Ja, man kan inget annat än hålla med Knape i att om staten lämnar kommunerna och regionerna åt ditt öde så kommer Sverige att falla samman. Landet kommer att få sådana problem att de ”lador” som nu Magdalena Andersson försöker fylla kommer att vara tommare än vad hon påstod de vara när Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog över 2014. För om inte kommunernas och regionernas ekonomi blomstrar så kommer inte heller statens ekonomi att blomstra. Då kommer det ena bekymret att avlösa det andra.

Knape menar att det som gjorde att Sverige klarade sig igenom 1990-talets finanskris berodde till stor del på den lokala och regionala styrkan. Han menar också att det är samma sak som påverkat att populismen och de extrema yttringarna fått mindre framgång i Sverige än i övriga Europa.
Men vad Knape menar med populism och extrema yttringar framgår inte av texten. För populism och extrema yttringar kan både finnas på vänster såsom på högersidan av politiken.

Och nog tycker jag att det även är extrema yttringar när det talas om öppna gränser och fri invandring liksom när det talas om att ”sätta upp kulsprutor på Öresundsbron” för att stoppa migrationsströmmarna under flyktingkrisen 2015.
Så det där med att populistiska och extrema yttringar har fått mindre fotfäste här i Sverige än i Europa är nog en sanning med modifikation. För allt detta beror nog på vilken politisk uppfattning personen har om vad som är extremt och populistiskt.

Knape fortsätter sen med att vi nu som vi gjort förr inför stora utmaningar, fler än varannan region och knappt hälften av landets kommuner räknar med att årets verksamhet går med underskott och att det kommer att påverka morgondagens välfärd.
Staten i den mån den finns kvar runt om i landet, brottas med besvärande lågt anseende för centrala verksamheter såsom arbetsförmedling och försäkringskassa. Det har blivit på modet i vissa kretsar att kräva en stark stat. Landet ska växa genom centralisering.

Men förespråkarna undviker att svara på vilka välfärdstjänster som skulle bli bättre av det?
Hur skulle de samlade skatterna, vilket ligger latent i resonemanget, bli större?
För grunden för den lokala och regionala nivån är skattekraft och självstyre och att när staten genom ny lagstiftning ger kommunerna nya eller utökade uppgifter ska de få ekonomisk kompensation för detta. Det är i dialog med kommuninnevånarna lokalt som skola, vård och omsorg ska utformas, likväl som skattesatsens storlek ska bestämmas.

Nu när landets kommuner och regioner ställer om välfärdstjänsterna till den moderna tiden så måste staten stödja omställningen, för det finns en mängd lagar och regler som behöver moderniseras för att digitala verktyg ska kunna frigöra kompetens. Den statliga detaljstyrningen måste minska och staten måste sluta lägga nya uppdrag som inte är finansierade på kommunal eller regional nivå. För känslan att vara övergiven förstärks hos innevånarna i kommuner och regioner när staten drar tillbaka välfärdstjänster från landsbygden.

Och när staten inte tar ansvar för saker dom bredband över hela landet så drar det en besvärande linje mellan stad och land.
SKL har redan konstaterat att statens finanser är starka. Det är då inte rimligt att man lokalt tvingas till hårda prioriteringar och höjd skatt, medan staten samlar i ladorna. Det statliga utjämningsprogrammet med dess olika delar behöver ses över i ett sammanhang. Det är mer än resurser som behöver in i ekvationen. För i diskussionen kring kostnadsutjämningen visar på ökad polarisering mellan stad och land, och om den fördjupas riskeras Sveriges sammanhållning.

Knape menar också att regeringens intiativ till en välfärdskommission är bra, och att flera viktiga utgångspunkter är identifierade. Och han menar att om regeringen och riksdagen respekterar finansieringsprincipen, prioriterar generella statsbidrag före detaljstyrda och att staten tar över kostnadsansvaret för bland annat LSS. Då får kommuner och regioner en rättvis chans att bättre utföra sitt uppdrag. För det framgångsrika Sverige byggdes lokalt, det har historien lärt oss. Det gäller också framtiden.

Expressen…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *