SVERIGE. Kvinnor våldtas på löpande band, regeringen och V diskuterar sexuell hälsa?

Regeringen och Vänsterpartiet har ”enats om att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för sexuell och reproduktiv hälsa.”

Vad tusan är det? Svaret på det sexuella våld vi ser i samhället? Det här gör mig bara förbannad.

Tala om för mig på vilket sätt det här ska bistå oss kvinnor NU? Bättre vore och framför allt mer rakryggat, om de erkände och förstod att olika kulturer och samhällssystem har olika syn på kvinnors rättigheter; att förneka detta är inte bara okunnigt utan även förolämpande mot miljoner kvinnors kamp för likvärdighet.

Men icke då, nästa snömos-resonemang låter så här: ”Grundläggande utgångspunkter vid framtagandet av strategin ska vara en god, jämlik, och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa för hela befolkningen. ”

Hur ska det framtagas? Med våld? Lobotomering? I länder, som Sverige, numera, där islam färgar de kulturella normerna, råder ett konsensus om att det är kvinnans skyldighet att skydda sig från sexuella övergrepp genom att göra sig själv osynlig på offentliga platser, både till klädsel och till sätt.

Kvinnor förväntas att tänka på sitt utseende, vart hon går, och vad klockan är; att klä sig modernt, vara ute sent och utan en man vid sin sida är att ”be om det”, enligt detta kulturella synsätt. Den fris kvinnan som inte vuxit upp under dessa omständigheter ber alltså om det utan att förstå att hon gör det. Nu kanske poletten börjar ramla ner, men dock inte helt och hållet.

Regeringen och Vänsterpartiet fortsätter: ”Strategin ska även ha som mål att bidra till en samtyckeskultur i Sverige. Metoo blev en ögonöppnare för många om att trakasserier och övergrepp fortfarande sker i stor skala. Samtyckeskulturen måste förstärkas.”

Metoo blev en ögonöppnare men inte de kulturella aspekterna. De vill de inte ta i med tång. Alltså kommer de endast komma åt den redan tuktade svenska mannen som lyssnar på kvinnors krav.

Genom att inte ens erkänna eller uppmärksamma att religion och kultur har betydelse, betyder det att regeringen, Vänsterpartiet och statliga institutioner alltså fortsätter att sanktionera övergrepp på kvinnor.

Kulturen och samhällsinstitutioner spelar alltså en stor roll i att avgöra vad som är acceptabelt eller ej. Och ännu roll spelar att man enbart pratar om en samtyckeskultur, väsensskild från den kultur där många män är uppvuxna i tron att det är kvinnornas och inte männens skyldighet att undvika sexuella övergrepp, en helt annan syn på hur man bör bete sig mot kvinnor än de flesta svenska män.

Därför är detta nonsens. Så länge inte man vågar debattera och att finns kulturella särdrag som uppmuntrar till händelser som då tio män drog in en kvinna i ett garage för att en skulle kunna våldta. De såg det förmodligen som deras rättighet.

Det borde vara enkelt, och vi borde vara uppriktiga om detta ifall vi ska kunna kväva problemet i dess linda. Att bara importera och i tysthet tolerera oönskade kulturella sedvänjor gynnar allra minst flickor och kvinnor i Sverige. För att inte tala om det snömos regeringen och V pratar om.

Ja, jag är arg, riktigt arg! Det här handlar inte sexuell hälsa. Det handlar om kulturella motsättningar.

Aftonbladet


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

PAYPAL:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *