Adam Marttinen: Utvisa utländska våldtäktsmän.

Av | augusti 6, 2019

Adam Marttinen skriver i en debattartikel i Aftonbladet om att utländska våldtäktsmän ska utvisas.
Och han frågar nu i artikeln om Moderaterna och Kristdemokraterna är beredda att göra allvar av de löften de gett väljarkåren?
För sedan SD tillsammans med andra partier oppositionspartier samlat en majoritet för höjda minimistraff för våldtäkter så har debatten fortsatt. Regeringen har uttalat sig om att de ämnar att följa riksdagens tillkännagivande om skärpta straff för våldtäkt.

Detta är i och för sig bra, men är de för utvisningar av dessa utländska våldtäktsmän, eller kommer de att motarbeta denna sak?
En annan fråga där Moderaterna och även Socialdemokraterna uttalat stöd för SD:s linje om att fler utlänningar som begår brott måste utvisas aktualiserades när vi nyligen kunde läsa om en gruppvåldtäkt där tre utlänningars domar i tingsrätten på 15 års utvisning ändrades för en av männen av Hovrätten som i sitt domslut skrev ”mannens psykiska ohälsa gör honom särskilt sårbar i hemlandet” och att en utvisning skulle drabba mannen orimligt hårt.

Även i de andra männens domslut ändrades av Hovrätten, domarna minskades med tre månader med motiveringen att utvisningen ” medför men som bör beaktas i straffmätningen”.
Marttinen skriver att dessa bedömningar är helt rimliga utifrån hur lagen är skriven. Så det är inte Hovrätten som bär ansvaret för hur utfallet blir, det ansvaret bär lagstiftaren!
SD har varit en tydlig röst för dem som vill få till generella straffskärpningar, och då speciellt i vålds- och sexualbrott.

Nu frågar sig Adam Marttinen och även jag om när fler partier anslutet och skapat en majoritet för straffskärpningar för våldsbrotten om de är villiga att göra handling av löftena så att fler kriminella utlänningar utvisas?
För som det är idag ska domstolen överväga om en utlänning ska utvisas med hänsyn till personens anknytning till det svenska samhället. Med allt från arbete, familj och förutsättningar i utvisningslandet. SD instämmer med M om att regeringen skyndsamt måste skärpa minimistraffet för våldtäkt så att inte minst mot bakgrund av ett brott som våldtäkt, hamnar i skuggan som det ofta gör idag.

Det är rimligt att Sveriges utgångspunkt alltid ska vara utvisning för brott som våldtäkt. SD är beredda att se över samtliga skäl om anknytning till Sverige i förhållande till utvisningsländerna, så att ett brott som våldtäkt alltid i praktiken leder till utvisning. Antingen till medborgarskapslandet eller till annat land. Samtidigt behöver vi se över var de ska avtjäna sina straff. För då en återanpassning till det svenska samhället inte är aktuellt kan andra länders fängelser vara mer lämpade.

Ett annat alternativ är utvisningsfängelser vara ett annat alternativ där deras fokus ska ligga på arbetet att verkställa utvisningen.
En annan sak är också att för brott som våldtäkt bör den rimliga utgångspunkten vara livstids utvisning och inte som nu en tidsbestämd utvisning. För enligt SD har Sverige inget behov av återbesök av gamla våldtäktsmän, någonsin.
Så om nu inte regeringen visar handlingskraft så är denna fråga om något en bra utgångspunkt för politiska samtal som nu kan föras mellan M, KD och SD. Marttinen skriver: ”En gemensam hållning i denna fråga skulle sätta en befogad press på en passiv regering”.

För inget brottsoffer för ett brott som våldtäkt ska behöva höra att utvisning ”medför men” eller att våldtäktsmannens psykiska ohälsa ”gör honom särskilt sårbar i hemlandet” och får straffet sänkt eller till och med rätt att stanna i Sverige.
Det är inte bara Marttinen som tycker att våldtäktsmännen av utländskt medborgarskap ska utvisas. Lyssnar politikerna på medborgarna i Sverige från vänster till höger på den politiska skalan så tror i alla fall jag att merparten av dem inte vill att dessa ska få stanna i landet.

De vill få dem ut från svensk mark och att de aldrig får återvända igen till Sverige.
Så nu återstår det bara att se vad först regeringen gör åt detta problem, och i andra hand vad Moderaterna och Kristdemokraterna gör. Om de sätter sig ner och vill föra politiska samtal med Sverigedemokraterna eller de som tidigare säger att de inte vill föra några sådana samtal på grund av att de anser att SD inte är beröringsbara. Så nu ligger ett stort ansvar på både M och KD för att våldtäktsoffren ska få den upprättelse de ska få efter de brott de blivit utsatta för.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/MRmbPm/utvisa-utlandska-valdtaktsman?fbclid=IwAR1BAacvdc8Iq1CRasZIPvHQaDWlGOvSE3Y7UwP58PbZkUCaO-d9SgY0Fuk

3 reaktion på “Adam Marttinen: Utvisa utländska våldtäktsmän.

  1. Tomas sundqvist

    Ja ! Men det är ju varje normalt begåvads första , och ultimata tanke ! Vad är problemet ? Straff i “hemland ” ? Jåa det borde väl den skylldiga tänkt på innan han gjorde nåt idiotiskt !, eller ?

    Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *