Överläkare på Sahlgrenska sjukhuset ­larmar, tvingas flytta dödssjuka patienter.

Av | augusti 11, 2019

Göteborgs-Posten skriver idag om att överläkare på Sahlgrenska sjukhuset varnar om att de får flytta dödssjuka patienter till andra sjukhus i regionen. Anledningen till att patienter måste flyttas är att det råder brist på platser på intensivvårdsavdelningen. Grundproblemet till detta är den bristande tillgången på öppna vårdplatser, något som beror på stora svårigheter att rekrytera intensivvårdssjuksköterskor.
Vitus Krumbholz och Kai Knudsen, vårdenhetsöverläkare respektive överläkare på intensivvårdssektionen säger: “Vi har en väldigt ansträngd situation där vi går på knäna. Vi har för stor inströmning av patienter. Vi klarar inte av vårt uppdrag. IVA är i akut svikt i Göteborg.”

Kai Knudsen säger: “Det finns tomma sängar och utrustning, men det har varit svårt att rekrytera personal både till dagtid och nattetid. Det är också många som slutar på grund av stressen.”
Och konsekvenserna blir med det allvarliga, menar överläkarna. Dagligen tvingas de flytta svårt sjuka patienter, i många fall patienter med livshotande tillstånd som får flyttas till andra sjukhus i regionen. Det kan handla om cancerpatienter och sköra äldre som precis genomgått omfattande operationer. Många ligger i respirator och behöver stöd och hjälp med andningen.
Kai Knudsen säger: “Vi har skickat iväg ett stort antal patienter som är hemmahörande på andra sjukhus till sina hemsjukhus. Men vi har också skickat iväg ett stort antal göteborgare till andra kommuner. Vi upplever det som både riskabelt och felaktigt att skicka iväg instabila och nyopererade patienter. Jag tycker att det är det värsta som finns.”

Kai Knudsen fortsätter med att säga: “Jag vet att två av dem har gått bort.”
Och nu är IVO på Sahlgrenska sjukhuset snart på gränsen till att patientsäkerheten är hotad.
Vitus Krumbholz säger: “Vi är ute i marginalerna. Vi sträcker på den. Att detta inte får negativa konsekvenser för patienter handlar mer om tur och att vi som medarbetare sträcker oss till vårt yttersta än om att vi har situationen under kontroll.”
Dessa två läkare menar att en bidragande orsak till detta är centraliseringen inom regionens sjukvård de senaste åren, där viss kompetens inte längre finns på andra sjukhus runt om i regionen. I stället flyttas avancerade patienter till Sahlgrenska där de opereras.

Vitus Krumbholz och Kai Knudsen säger båda att patienterna kommer hit, men var ska de ligga sen?
Jo, på samma avdelning som svårt sjuka göteborgare. Det är bara ett problem där och det är att avdelningen är lika liten som den alltid har varit. Även sedan centraliseringen blivit till så har inte antalet personal ökat. Kai Knudsen berättar också att IVA är den klinik i hela regionen som tvingas flytta flest patienter, ett problem som spänner över hela året, men får särskilt stor påverkan på sommaren.
Kai Knudsen säger: “Även personalen påverkas kraftigt av situationen. Jag fick säga till en patients anhöriga att vi behövde flytta deras make och pappa till Borås. De började genast gråta. Vi står dagligen med anhöriga som gråter och vill klaga upp till chefsnivå. Men vad hjälper det? Ingenting. Vi som får ta den smällen är inte heller glada. Det är väldigt betungande att möta den oro och förtvivlan som vi får dagligen. Det gör att många känner sig ganska nere i skoskaften.”

Vitus Krumbholz berättar att förra veckan ansökte de hos sjukhusledningen om att gå upp i stabsläge med anledning av situationen. Syftet var att samordna de regionala resurser tydligare. En högst ovanlig åtgärd. Det är första gången som vi har efterfrågat det. Men det är också första gången situationen är så här besvärlig, och då närmar den sig katastrof även i vanliga fall. Men de fick inget gehör för detta av sjukhusledningen.
Vitus Krumbholz säger: “Vi sa att patientsäkerheten är hotad. Men det möttes med att patientsäkerheten får anpassas till situation. Jag kan inte hålla med om att patientsäkerhet är relativ, patientsäkerhet är en absolut sak. Man kan inte ta avsteg bara för att det är sommar.

Man kan då fråga sig om vad det är för personer som sitter i sjukhusledningen på Sahlgrenska sjukhuset?
Är de utbildade läkare eller är det bara avdankade politiker och tjänstemän som inget vet om sjukvård?
Kai Knudsen betonar IVA:s unika roll inom sjukvården: “Detta är en avdelning som aldrig kan säga nej. Detta är i stort sett den enda avdelningen i Västra Götaland som aldrig kan säga nej. Vi är sista utposten. Det tycker jag säger någonting,”
Vitus Krumbholz fyller i med: “Intensivvården är till för den som är livshotande sjuk. Om vi inte har en plats till en patient som behöver en plats här så dör den patienten. Vi behöver adekvata resurser för att fortsätta kunna säga ja.”

Verksamhetschef Henrik Sundeman på Sahlgrenska sjukhuset medger att situationen har varit väldigt tuff på Sahlgrenskas intensivvårds­avdelning (IVA).
Han säger: “Vi har haft en period då det har varit väldigt mycket patienter. Det har varit ett för högt tryck i förhållande till befintliga resurser. Vi ser det här i princip varje sommar och har det så även under andra delar av året. Patienter som kräver intensivvård gör det helt oberoende om vi har semestrar eller inte.”
De åtgärder som nu ska vidtagas är att utöka antalet IVA-platser under hösten, så det blir 16 istället för 14 platser. Sen så ska de så snart som möjligt öka platserna till 18 platser. Sjukhusledningen har också anställt över tio IVA-sjuksköterskor som är flygfärdiga. Och menar nu att allt ska bli bättre.

Men att tio sjuksköterskor skulle räcka menar Kai Knudsen är en travesti, enligt honom skulle det behövas minst 60 stycken IVA-sköterskor.
Men det är inget sjukvårdsledningen eller Henrik Sundeman har hört eller förstått.
Sundeman säger: “Jag vågar inte riktigt svara på antalet som behövs. På sikt kan det vara så att vi behöver utöka ytterligare.”
Vitus Krumbholz, vårdenhetsöverläkare på IVA, anser att man antingen måste begränsa IVA:s uppdrag, antingen det eller se till att anställa fler sjuksköterskor så att de klarar av den ökade arbetsbelastningen.

Ja, det är kris överallt inom den sjukvård som Annika Strandhäll och Lena Hallengren anser vara världsledande, den de säger ligga i topp och som vi svenska medborgare ska vara glada över.
Jo, vi får väl vara glada över att vi har någon sjukvård överhuvudtaget nu för tiden, för med tanke på allt som händer ute i det svenska samhället så behövs sjukvården allt mer och då speciellt intensivvården som fylls av allt fler svårt skottskadade, knivskurna eller sprängskadade.
Men nu verkar det vara så att dessa vill eller vågar inte de båda överläkarna berätta om, utan nu verkar det ytterligare en gång vara cancerpatienter och sköra äldre som får skulden för överbeläggningarna på sjukhuset.

http://www.e-pages.dk/goteborgsposten/2885/article/950093/10/1/render/?token=d0f13577dfac6cd8cc2fda7ea5f500de&fbclid=IwAR0QsLHqDSDgoyinftifs2RCm6jlHnMig45xEFlSJkJGxbIQIwx2hkB5jY4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *