Är det inte som Jan Emanuel skriver att var krona som försnillas från bidragsbudgeten bidrar till död bland dem som inte har pengar att fly till landet av mellanmjölk och honung?

Av | augusti 17, 2019

Jan Emanuel Johansson skrev i går i en debattartikel om hur Socialdemokraterna offrar de mest utsatta på Miljöpartiet och Centerpartiets migrationspolitiska altare. Han menar att genom sin makthunger har Socialdemokraterna låtit sig tas som gisslan av MP:s och C:s migrationsextremism.
Socialdemokraternas gamla politik som Jan Emanuel säger sig vara stolt över var att ”Ta från de rika och ge till de fattiga” har nu ersatts av att ”Ta från de fattigaste för att ge lite åt dem som flytt fattigdomen”.

Det som nu Jan Emanuel vill är att Socialdemokraterna återgår till den politik de en gång hade, den politik då de hjälpte människor på plats och återgå till en restriktiv socialdemokratisk migrationspolitik. Nu vill alltså en av de starka Socialdemokratiska debattörerna att de ska anamma den politik som Sverigedemokraterna har förordat under alla år.
Jag frågar mig hur det kommer att tas emot ibland den Socialdemokratiska toppen?
Kommer Jan Emanuel att välkomnas i bland dem eller kommer han att kastas åt de migrationsextremistiska vargarna i Miljöpartiet och Centern?

För som Jan Emanuel skriver föreslås nu att även kostnaderna för den ökade anhöriginvandringen tas av bidragspengarna. Det liksom för människor som sökt asyl men som nekats uppehållstillstånd. Det vill säga människor som inte bedöms ha skyddsbehov eller som är flyktingar.
Motiveringen för detta lyder: ”Sverige ska vara en fristad för dem som flyr undan förtryck och ska ta ett stort ansvar för det internationella skyddet av flyktingar.”
Men är det att ta ett stort internationellt ansvar för flyktingar att som nu nästan bara hjälpa dem som har pengar nog att fly till Sverige?

Eller är det bara ett behov från dessa migrationsextremister att döva sitt samvete för att de inte hjälper dem som verkligen skulle behöva få hjälp?
Är det inte som Jan Emanuel skriver att var krona som försnillas från bidragsbudgeten bidrar till död bland dem som inte har pengar att fly till landet av mellanmjölk och honung?
Jan Emanuel skriver att det är en stor sorg att migrationen gjorts till ett val att tillhöra det onda eller goda laget. Man är god om man vill öppna gränserna och ge asyl till dem det är synd om, oavsett konsekvenserna. Och omvänt, man är ond om man vill ha en restriktiv migrationspolitik.

Men Jan Emanuel vill tillstå att verkligheten är enkelt annan. För verkligheten går att mäta, vi vet vad det kostar att mätta ett svältande barn i Afrika. Vi vet vad det kostar att rädda ett liv. Vi vet vilken stabila institutioner spelar i utvecklingsländerna. Vi vet vad som är rätt men vi gör det inte, för den politiska verkligheten i Sverige gällande vad som är gott och ont är politisk, inte verklig. Det är en politik som i realiteten inte går ut på att göra gott, utan på att få känna sig god.

Så det som Jan Emanuel menar är lösningen är, att bidra till de ländernas utveckling därifrån människor vill migrera. Inte som nu att ta svenska biståndsmedel för att finansiera extrem migration. Han fortsätter med att skriva att resurserna inte är oändliga, vi kan inte hjälpa alla, men vi kan hjälpa extremt många fler än vad vi gör idag genom att ändra vår politik. Om vi på riktigt ska hjälpa människor, ska vi göra det på plats. Så rent krasst måste vi ställa kostnaderna för en asylsökande i Sverige mot hur många människoliv vi skulle kunna rädda för samma summa på plats.

Men frågan är än en gång hur ett sådant handlande skulle gå hem bland Miljöpartisterna och Centerpartisterna i riksdagen?
Skulle de sitta kvar i en socialdemokratisk ledd regering eller ge stöd till en sådan om detta skulle hända. För som sagt var så är det ju denna linje som Sverigedemokraterna drivit hela tiden, inte bara nu utan även under Reinfeldtregeringens tid och som hela tiden ansetts vara rasistisk och fel.

Så nu åter det att se om Jan Emanuel Johansson kommer att behandlas som utstött av hans parti, att de kommer att behandla honom som en Sverigedemokrat, eller kommer Socialdemokraterna att börja lyssna på honom och slänga ut dessa migrationsextremister från regeringssamarbetet.
Detta kommer att visa sig om ett tag och då kommer det också att visa sig om Socialdemokraterna fortsätter på den väl intrampade vägen eller de byter väg till en mer hållbar väg att följa.

Expressen…

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *