ORDNINGSVAKTER. I allmänhetens tjänst 

Av | september 21, 2019

Många kommuner och landsting anlitar ordningsvakter och/eller väktare därför att de upplever att polisen inte räcker till. Det innebär att ordningsvakter ofta är först på plats. Ordningsvakter/väktare (OV/V) är också polisens förlängda arm, och på plats för att upprätthålla ordningen där polisens resurser inte räcker till.

I debatten har en oro över att ordningsvakter och väktare tar över polisens roll uttryckts. Man har pratat om ett väktarsamhälle och om högerextrema kopplingar, och att det är problematiskt av flera skäl. Kommuner och regioner tvingas dra på sig stora kostnader som en följd av att staten inte klarar av att upprätthålla lag och ordning. Det ökade antalet ordningsvakter och väktare kan vara förvirrande för allmänheten. Vad är det egentligen för skillnad på en väktare, en ordningsvakt och en polis? Uniformerna är snarlika och deras uppgifter i det offentliga verkar framstå som likartade. Vissa debattörer har gått så långt att de kräver att OV/V bör avskaffas.

https://www.unt.se/nyheter/vakterna-bor-avskaffas-5245521.aspx

Polisen är i full gång med att utreda hur samarbetet ska kunna utvecklas både på fältet och centralt. Det är bra. Det vore olyckligt om OV/V inte betrakts och nyttjas som en resurs i polisens mål om en framgångsrik brottsbekämpning och stark lokal närvaro. Chansen är faktiskt större att du möter en ordningsvakt än en polis när du rör dig på gator och torg. Det som saknas är en nationell inriktning för hur polisen och bevakningsbranschen ska jobba tillsammans.

Skulle utredningen visa att ett högre utnyttjande av OV/V är en bra lösningen på det akuta problemet med för få poliser kommer dettt att innebära att ordningsvakternas utbildning, utrustning och uppdrag kommer att ses över.

OV/V:s insatser vid terrorattacken på Drottninggatan har beskrivits som betydande. Det visar vilken betydelse de har som polisens resurs och därför något som behöver utvecklas istället för att misstänkliggöras.

http://www.transportarbetaren.se/samarbete-mellan-polis-och-ordningsvakter-utreds/

ProjektSanning ville veta mer om hur en OV eller V ser på sin yrkesroll i relation till samhället idag och polisbristen. Vi ställde en rad frågor till ordningsvakten Roger Bärlund som arbetat 34 år inom yrket.

“Upplever du att brotten har förändrats, om, i sådana fall hur?” – Jag ser idag en helt annan tyngre brottslighet med grövre våld och med olika former av vapen och tillhyggen, speciellt knivar. Sedan har även respekten för myndighetspersoner nästan försvunnit helt.”

“Hur ser du på framtiden?” – Jag tror att inom kanske 20 år har epitetet ordningsvakt försvunnit och blivit ersatt med nåt annat. Kanske en ny form av beredskapspolis. Eftersom vi får allt fler polisiära uppdrag, tror jag och hoppas att den framtida ordningsvakten kommer att bli en del av polismyndigheten.

“Har dina arbetsuppgifter förändrats under senaste fem åren? Om, på vilket sätt?” – Arbetsuppgifterna i sig har inte förändrats så mycket, däremot ser vi en ökning av att kommuner/landsting anlitar oss. Vi har också fler bilburna OV som verkar i ett större geografiskt område, även utsatta områden.

“Hur hanterar ni säkerheten kring er själva?” – Då får vi verkligen vara på tårna och gå in i situationen med ett högt säkerhetstänk eftersom platsen ännu inte har blivit säkrad. Man måste stanna upp och se sig omkring och verkligen tänka sig för INNAN man ger sig in i nåt. Prioriteringen är alltid att komma hem oskadd.

En OV har begränsade polisära befogenheter. De har rätt att frihetsberöva personer, använda våld i vissa situationer, antingen med kroppskontakt eller med batong och/eller handfängsel.

“Om du kan förändra något i din yrkesutövning, vad skulle det vara?” –  Det finns några frågor jag brinner lite extra för, och det är: Ska en ordningsvakt verkligen vara klädd i kostym i sin yrkesutövning? Mitt svar är blankt NEJ. I yrkesrollen som ordningsvakt finns det inget som heter ”passa in bland folk” eller ”en mjukare framtoning”. En OV är tillsatt för att hålla ordning och förebygga brottsliga handlingar. Det gör vi bäst när vi ser ut som en myndighetsutövare i en så kallad basuniform (liknande den som polisen bär) och ibland även en varselväst för att öka vår synlighet. Vi ska synas, inte smälta in.

– Det andra som jag väldigt gärna ser fram emot, är att vi kan få en utökad verktygslåda med tex pepparsprej (oc) eller elchockvapen (elpistol). Vi förväntas att göra så mycket mer och svårare arbetsuppgifter, men vi får inga utökade möjligheter i form av verktyg att arbeta med.

“Hur ser ert samarbete ut med polisen idag?” – Samarbetet med polis blir mer och mer. Dels har vi redan nu ett nära sammarbete med polis på fotboll och hockey evenemang, och många OV har även utsättningar innan arbetspass tillsammans med polis. I tunnelbanan jobbar OV väldigt nära polisen och ibland sida vid sida vid tex tågkontroller eller större ingripanden. 

“Som OV är ni obeväpnade, är det något du skulle vilja förändra och i så fall varför?” – En OV är som regel obeväpnad, men har tillgång till tekniska hjälpmedel såsom expanderbar batong och handfängsel. Som läget är just nu i samhället då våldet blir grövre och myndigheterna har tappat sitt fotfäste, måste vi OV inom en snar framtid få mer verktyg i vår låda. Pepparsprej eller elpistol är något ordningsvakten skulle behöva. Jag tror även att i en snar framtid även blir beväpnade med pistol. 

“Beskriv en typisk arbetsdag.”  -Jag börjar mitt arbetspass genom att läsa tidigare rapporter (om jag har varit ledig). Sedan påbörjar jag och min kollega att patrullera området vi har. Vi pratar med folk, visar folk tillrätta och bygger broar med våra ungdomar. Vi besöker även ungdomsgårdar för att lära känna och få förtroende för ungdomar och personal. Vi fungerar som dom gamla kvarterspoliserna som gick runt och fick en nära kontakt med allmänheten. För att kunna skapa trygghet i samhället gäller det att vi syns och får kontakt med det allmänna. Vi samarbetar med kommun, socialtjänst, fältarbetare, nattvandrare och allmänhet. Tillsammans jobbar vi för skapa trygghet för våra medborgare. När arbetspasset är slut, rapporterar vi alla händelser till polis och kund. Sen åker vi hem nöjda med vetskapen att vi kanske har gjort en liten skillnad i samhället.

Befogenheter, ordningsvakter

Ordningsvakter får omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan.

Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakter tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas.

I första hand ska ordningsvakten försöka prata personer tillrätta, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är vanlig utrustning som kan kompletteras med hund och i sällsynta fall skjutvapen.

https://polisen.se/lagar-och-regler/ordningsvakter/

Befogenheter, väktare

Väktare gör envarsgripande. Till skillnad från ordningsvakter får väktare bara ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, så kallat envarsgripande. Det handlar om att gripa den som har begått brott, som kan straffas med fängelse, och påträffas på bar gärning eller flyende fot.

Madeleine Lilja Rönnquist & Jan Ove Malmgren


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *