Ylva Johansson (S) ser på samarbetet kring migrationen inom EU som något som måste påtvingas

Ylva Johansson (S) står bakom den politiska idén om ”tvingande solidaritet”, det vill säga ett system som inte bygger på frivillighet.

EU-kommissionen är naturligtvis intresserade av veta var Ylva Johansson står i sin roll som EU-kommissionär. Om hon ska följa sin egen politiska idé om tvingande solidaritet kommer hennes mål vara att sätta sig över andra demokratiska staters vilja och tvinga dem att göra precis som hon vill.

Det kanske är bakgrunden till att Ylva Johansson hade svårt att besvara ledamöternas frågor om ett så kontroversiellt ämne som migration, något som i flera år har delat EU-länderna. Det kan förklara varför hon kände sig föranledd att framhålla sin stora erfarenhet: “Jag har varit minister i fem olika regeringar … under tre olika premiärministrar.”

Möjligen trodde Johansson att hennes långa erfarenhet skulle vara en garant för att det hon säger är sant. När Johansson utfrågades i parlamentet sa hon att hon var stolt över att Sverige har gett skydd till så många flyktingar och att många av dem nu är integrerade i samhället och bidrar till ekonomin. En ren lögn med andra ord.

Faktum är att när Ylva Johansson var arbetsmarknadsminister kom en forskningsstudie som visade att Sverige var sämst i Norden på att integrera nyanlända på arbetsmarknaden. Andra siffror visade att Sverige hade störst skillnad i Europa i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda. Den rapporten har naturligtvis inte bara Johansson läst. Det skriver Carolin Hanna Dahlman om i “Nej tack till de rödas “tvingande solidaritet” i Kristianstadsbladet.

Om Ylva Johanssons mål är att pressa andra EU-länder till samma uppoffring som Socialdemokrater pressat Sverige, ja då gäller det att ducka och ljuga om konsekvenserna.

Johansson kunde inte vid något tillfälle gå in i detalj om sina planer i detta knepiga ämne vilket föranledde en stor frustration för vissa parlamentsledamöter. Den portugisiska parlamentsledamoten Paulo Rangel kallade Johansson ”comeback commissionary” eftersom hon flera gånger upprepade att hon måste återkomma till parlamentsledamöterna i ett antal frågor.

EU-kommissionen borde göras medveten om att Ylva Johansson har en agenda. Risken finns annars att vissa nationer kommer att känna sig piskade till lösningar som en ”tvingande solidaritet” som i sin tur kommer innebära välfärdssänkningar.

I Agenda sa Johansson att hennes uppdrag ”är att hitta en kompromiss som kan få ihop en bred majoritet både bland partierna och medlemsländerna”, trots att hon vet att regeringarna i Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern säger absolut nej till att ta emot fler flyktingar. När EU-kommissionen frågade Ylva Johansson om hur hon ville bryta dödläget i diskussionen kring samtalen i en av EU: s mest kontroversiella frågor, reformeringen av den så kallade Dublinförordningen om asyl, som säger att det EU-land som en migrant först anländer till är ansvarigt för dennes ansökan om asyl, hade hon däremot inget att säga. http://www.kristianstadsbladet.se/…/nej-tack-till-de-roda…/…

Ylva Johansson hade faktiskt inte mycket att säga om något förutom att hon ville börja prata med medlemsländerna, också på bilateral nivå. Hon erkände också att detta skulle vara en uppgift som behöver eskaleras: “Ingen skulle vara lyckligare än jag om jag kan bryta dödläget,” sade hon efter att ha understrukit att hon är väl medveten om den politiska komplexiteten i sitt uppdrag i EU.

Johansson betonade behovet av att öka återsändandet av migranter som saknar skyddsskäl till sina ursprungsländer. För närvarande återbördas endast cirka en tredjedel av de som saknar skyddsskäl till sina hemländer. Hon talade också om att inrätta ”humanitära korridorer” för migranter som ett sätt att komma tillrätta med människosmugglare. Långt borta var den ”tvingande solidariteten” eller argument som: ”Jag tror inte att vi kan ha ett system som är frivilligt, utan man måste ha ett system där alla bidrar solidariskt i flyktingmottagandet”. http://www.kristianstadsbladet.se/…/nej-tack-till-de-roda…/…

I de riktigt svåra frågorna, som att Dublin-reformen måste godkännas med majoritetsröstning, kunde hon inte ge många detaljer. Hon sa att dialog kommer att vara hennes första alternativ att hitta en så bred enighet som möjligt “men i slutänden måste vi nå en lösning för att kunna fatta ett beslut.”

Laura Ferrara, en ledamot från Italiens 5Star Movement som deltog i förhandlingen, sa: “Hon kunde inte ge information om specifika ämnen.” Ändå verkar det inte som att Johansson riskerar att bli avvisad, fortsatte Ferrara: “Hon har visat en god kunskap om dokumentationen och hon verkar ha de bästa avsikterna.”

Ylva Johansson borde nog vara ärlig med vilken agenda hon har. Att inte öppet tala om att hon ser på samarbetet kring migrationen som något som måste påtvingas är fegt. Få EU länder vill riskera att hamna i samma läge som Sverige vad gäller migrationen.

http://www.kristianstadsbladet.se/…/nej-tack-till-de-roda…/…

The usual suspects: Madeleine J Lilja Rönnquist / Jan Ove Malmgren


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *