Polisen larmar, allt fler högstadieelever är höga på kokain i skolan.

Av | oktober 8, 2019

Vad är det som händer i skolorna i Göteborg?
Ja, frågan är verkligen berättigad efter att polisens gatulangningsgrupp nu slår larm om att högstadieelever i Göteborg i allt större utsträckning ertappas påverkade med droger under skoltid. Det är sedan ett år tillbaka som polisens gatulangningsgrupp var sjätte vecka gör riktade insatser mot högstadieskolor och gymnasium. Och där möter de elever dom är påverkade av tunga narkotikapreparat som tramadol, amfetamin och kokain.

Så vad ör det dom händer i skolorna i Göteborg?
För med erfarenhet av insatserna, från drogvaneundersökningar, socialtjänsten, Mini-maria och rektorer så drar polisen slutsatsen att elever idag brukar tyngre droger än tidigare.
Chefen på polisens gatulangningsgrupp Robin Nilsson säger: ”Det finns individer på varje skola i centrum som är involverade i detta.”
Men vad beror detta på?
Varför använder skolungdomar dessa droger?

Enligt polischefen brukas narkotikan delvis på grund av psykisk ohälsa. Och själv brukar eleverna uppge stress och att de känner sig pressade inför skolresultaten som faktorer till sitt brukande. Men enligt polischefen är det inga intellektuella argument, för idag så går många av dem in på Flashback och läser hur ofarligt cannabis är och att alkohol är mycket värre.
Men nu frågar man sig hur dessa ungdomar kan gå på sådan information, en sådan information där det förekommer liten om ingen fakta alls?

Det brukar ju påstås att svenska ungdomar är upplysta och att de säker korrekt fakta i allt.
Men gör de det, söker de fakta eller söker de bara den fakta de vill läsa och höra?
Polischefen menar nu att narkotikaförsäljningen har eskalerat i Sverige. Han menar också att det behövs fler åtgärder för att komma till bukt med situationen. Polisen vill ha en bättre lagstiftning, de vill ha ett närmare samverkan med andra myndigheter så att de kan få snabbare med tidiga insatser när det gäller ungdomarna.

Och polisen vill framför allt ha ett bättre gränsskydd än vad det finns idag.
Och vilka vill inte ha bättre gränsskydd, både mot narkotikasmugglingen såsom mot migrationen.
Robert Nilsson menar också att det ökade gatuvåldet är en följd av den eskalerade narkotika användandet och den ökade narkotikaförsäljningen. För det rör sig om miljoninkomster för dessa kriminella nätverk vilket gör att de inte drar dig för att använda grovt våld om någon annan försöker sno åt dig sv kakan.

Detta som nu beskrivs i från Göteborg är tyvärr inte isolerat till den staden, detta samhällsproblem är spritt över stora delar av Sverige och kan nog till stora delar härröras till politiker som inte velat eller vågat ta tag i situationen. Det kan också härröras till domstolarna som dömer allt mildare domar för dem som blir tagna för narkotikainnehav. För när straffen de sista åren halverats gentemot vad de var för 20-30 åren så är detta signaler om att narkotikan blir mer och mer legal att inneha och att bruka.

Man frågar sig hur detta kunde ske, för inte kan man väl tro att detta är en medveten strategi för att göra landet mer lättstyrt då ingen längre bryr sig om annat än att skaffa nästa fix?
För om det är på det viset så skulle detta vara straffbart, enligt mig är det ett typ av landsförräderi. Under alla omständigheter så måste något göras, och göras nu. För väntar regeringen med att vidtaga åtgärder för att höja straffen så kommer stora delar av dagens ungdomar bli en förstörd generation.
Frågan är nu om dagens statsledning vill gå till historien för detta svek?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/polisens-larm-allt-tyngre-droger-bland-hogstadieelever-i-goteborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *