Den globala FN-planen Agenda 2030 väcker stor oro

Medlemsstaternas flaggor vajar utanför FN:s högkvarter i New York. FN:s handlingsplan Agenda 2030 berör de flesta områdena i livet. Foto: Mary Altaffer/AP/TT

Världen idag intervjuar Lars Bern som är kritisk till Agenda 2030. Han menar att för att ro Agenda 2030 i hamn måste ett slags “globalt styrsystem” alt. världsomfattande system, till. Det ser han i princip som en omöjlighet. Bern säger att det: 

“… skulle leda till fruktansvärda konflikter. Det räcker att titta på den polarisering vi ser i världen i dag för att förstå vilka motsättningar det skulle bli. Det skulle dessutom bli värderingskonflikter mellan olika länder, menar han. De folkrikaste länderna kommer bestämma. För små länder som Sveriges vore det katastrof.”

Svårigheten i att komma överens och de värderingskonflikter som kan komma att dyka upp i och med olika länders kultur och behov bör beaktas. Kritikerna menar också att det skulle krävas en global diktatur om man på allvar vill uppnå planen, och varnar därför kraftfullt för agendan.

Katarina Sundberg, kanslichef för delegationen menar säger dock att inget av det kommer utgör några problem eftersom länderna “bestämmer själva på vilket sätt man ska arbeta för att uppnå målen.” Hon understryker också att agendan är en resolution och inte ett legalt instrument. Att FN skulle få ett allt starkare inflytande över Sverige tillbakavisar hon bestämt.

Problemet som jag ser det är att det är flera olika mål som Agenda 2030 vill uppnå där allt tycks vara lika viktigt och alla ska bidra med lika mycket. Alla de här 17 hållbarhetsmålen är viktiga, för vem vill inte bekämpa fattigdom, svält  och miljöförstöringar. Men här vet vi ju att alla länder inte kommer klara av att bidra lika mycket som andra, inte ens Sverige. Möjligen skulle vi kunna bidra i frågor om kvinnors rättigheter, jämställdhetsfrågor och demokrati, men vad mer? Vi kämpar just nu för vår egen överlevnad, läs krisande kommuner, sjukvård, socialtjänst et cetera. https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2018/aliiansen-kritisk-till-fns-globala-hallbarhetsmal/

Vi kan inte göra allt för alla. Faktum är att det kan inget land. Många krav ställs emellertid på Sverige för att uppnå Agenda 2030. Universitet, skolor, förskolor och företag måste alla vidta åtgärder om Sverige ska nå målen i den kritiserade FN-planen Agenda 2030. Det uttrycker Agenda 2030-delegationen i sitt slutbetänkande som även innehåller förslag på lagändringar.

Isabella Lövin som tidigare vänt sig mot kritiken och synen på Agenda 2030 har sagt:

“– Om man tror att vi ska lösa världsfattigdomen och få en fredlig värld genom att fokusera på ett av de här 169 delmålen, eller de 17 målen, i taget, då tror man fel. Det säger jag rakt ut, jag motsätter mig helt den synen. Vi måste inte bara ha två tankar i huvudet samtidigt utan hela spektrumet.”

Delegationen för Agenda 2030 har till Sverige sagt att Agenda 2030 måste påverka alla viktiga beslut i riksdagen. ”Därmed skapas förutsättningar för långsiktighet och starkast möjliga politiska förankring av Agenda 2030”, skriver delegationen.

https://www.varldenidag.se/nyheter/manga-krav-pa-sverige-for-att-na-agenda-2030-mal/repsck!ILddk1vWhXcZORhDKtFTw/


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *