Amanda Lind, syna er egen kulturpolitik innan du kritiserar andras.

Av | december 2, 2019

Karin Pihl skrev den 28 november en intressant ledare om hur den svenska miljöpartistiska kulturminister Amanda Lind går till storms mot Sölvesborg och mot det hemska som nu händer där på kulturfronten. Hur de styrande där bara vill att kommunen ska köpa in konst “de flesta kan tycka är fint och trevligt” som Jimmie Åkesson uttryckt sig. Lind tycker detta är förskräckligt och skrev i en debattartikel den 21/11 i SvD att Sölvesborgs kulturpolitik är en attack på det fria skapandet.

Karin Pihl skriver att: “Egentligen innehåller Amanda Linds artikel ett utmärkt försvar för konstens frihet. ”Den konstnärliga friheten är motiverad utifrån människans frihet och konstens egenvärde”, skriver hon. Men trots att kulturministerns inställning är helt rimlig är debattartikeln ändå anmärkningsvärd.”
Den är anmärkningsvärd för att sedan MP tog över kulturdepartementet för fem år sedan, och under en lång tid före dess, så har kulturpolitiken varit lika dränkt av ideologi som Sverigedemokraternas nu är i Sölvesborg.

Det är bara att i Miljöpartiets fall är det andra politiska mål som ska uppnås. Miljöpartiets program från 2015 är som att läsa en handbok i totalitärt tänkande. Kulturen ska formas, kuvas och anpassa sig efter politiska diktat. I deras program står det ”Tydliga direktiv och krav ska ställas på alla kulturinstitutioner och -myndigheter att arbeta med mångfaldsfrågan på alla plan”. Och om målen inte uppnås ska ”tydliga sanktioner” införas. All personal och alla styrelser inom kulturinstitutionerna ska fortbildas i postkoloniala teorier.

När man tar de statliga museerna, så ska man inte bara få ta del av utställningar och de konstverk som visas. Man ska också få en kurs i normkritisk teori.
Pihl skriver: “Centrala romantiska verk är försedda med små skyltar som säger att svensk historia egentligen inte finns utan är ett hittepå av nationalromantiska (underförstått moraliskt klandervärda) 1800-talskonstnärer.”
Och det är inte bara museerna som präglas av den här ideologin. Flera bokförläggare protesterade i fjol mot Kulturrådets principer för det statliga kulturstödet.

Den förra kulturministern Alice Bah Kuhnke ville i samband med metoo-upproret att ”betona frågan om sexuella trakasserier när stöd delas ut”. Detta ledde till att flera förläggare oroade sig för att endast böcker som innehåller hbtq, feminism och normkritik skulle få stöd. Men det kommer mer, förra våren riktade Filminstitutets vd Anna Serner ett ”hot” mot filmskaparna om att införa könskvotering av det statliga filmstödet. Hon sa faktiskt så, att ”hot kan ge effekt”. Hon ville att inga män skulle få filmstöd under ett år. Detta var dock något hon senare fick ta tillbaka.

Riksantikvarieämbetet, en myndighet som bland annat ska stötta museerna, genomför regelbundet omvärldsanalyser. Under en stor del av 2000-talet präglades dessa av ett nästan häpnadsväckande politiskt perspektiv. I 2004 års upplaga står exempelvis att kulturmiljöarbetet ska sträva efter att bli en ”offensiv, slagkraftig och positiv kraft i samhällsutvecklingen” – alltså bedriva politisk opinion – med mångfaldsperspektivet som utgångspunkt.

Så Amanda Lind om du verkligen är oroad över den ideologiska styrningen så borde du börja med att syna den vänsterpräglade kulturpolitiken som staten fört ända sedan 1970-talet. Och om du vill försvara en rent frihetlig syn där principen om ”armlängds avstånd” gäller fullt ut borde du börja med att tydligt och klart deklarera att de senaste årens idéer om normkritik stryks, och att staten intar en mycket mer neutral inställning. Men så länge hon inte gör det så ekar hennes kritik mot SD:s kulturpolitik ihåligt.

För när den rödgröna regeringen för exakt samma politik som SD:s bara med skillnaden att det är deras egna ideologiska idéer som ska främjas så finns ingen skillnad annat än den ideologiska. Så än en gång Amanda Lind, att inte vilja köpa in menskonst till äldreboendena, eller att för den delen vägra köpa nationalromantiska målningar, är inte samma sak som att med våld stänga ner någons konstgalleri. Man är inte ”tystad” bara för att man inte får bidrag. Det är bara att människor har olika smak och ser skönhet i olika saker, och det handlar inte om någon attack på det fria skapandet Amanda Lind.

https://www.gp.se/ledare/syna-er-egen-kulturpolitik-miljöpartiet-1.20871755?fbclid=IwAR3BYKTH2GInAAck-LPWBEhyzkLp55omN-2XhSQ8OOUf9sKQxuso9K_emCc

En reaktion på “Amanda Lind, syna er egen kulturpolitik innan du kritiserar andras.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *