INSÄNDARE. Stefan Björk Fil.Dr i Filosofi: En Trojansk Häst i Sverige​!

Av | januari 11, 2020

Det är inte helt lätt att orientera sig i svensk politik idag. Vänster – höger skalan fångar inte upp skillnader mellan partierna längre. GAL-TAN skalan fångar bättre upp fler dimensioner som grön, alternativ och liberal kontra traditionell, auktoritär och nationalistisk. Men det räcker inte. Varför behöver vi förfina den politiska skalan ytterligare?

Om man fokuserar på de grundvärderingar som finns bland de människor som befolkat Sverige, så kan man se att det har skett en förändring speciellt de senaste tjugofem åren.

Låt oss börja på 1950-talet då det började med att människor från andra europeiska länder flyttade till Sverige. Främst rörde det sig om arbetskraftsinvandring dock med några undantag (t.ex. Ungernkrisen, Chile och de vietnamesiska båtflyktingarna).

De flesta som kom hit hade i stort sett samma typ av grundläggande värderingar som vi i Sverige. Och i de fall de inte hade det så hade de vad man i Danmark kallar ’hög integrations potential’ (dvs. man har lätt för att inrätta sig efter värderingarna i det nya landet; integreras och assimileras).

Efter omfattande av muslimer organiserade bränder i skolor, i butiker och att ca. 120 bilar brändes på Nörrebro i Köpenhamn vecka 7 år 2008, så ändrades den danska utlänningslagen från år 2005 så att ‘integration potentialen’ blev viktig. Upploppen skedde i samband med publiceringen av Muhammedteckningarna i danska tidningar. Tidigare hade Danmark 2001 och 2002 tagit emot 84 % av sina flyktingar från muslimska länder, efter ändringen 11 % (Sennels, Helig Vrede, Logik Förlag, 2017, s. 154). Integrations potentialen anses uppenbarligen inte vara stor för muslimer i Danmark.

Uppfattningen om demokrati som grundbulten i svensk politik har de senaste tjugo åren gradvis ändrats bland människor i Sverige. Framförallt beror det på att människor som kommit hit kommer främst från MENA länder (middle-east-north-africa) som har väsensskilda värderingar jämfört med de förhärskande i Sverige. Detta gäller bl.a. synen på ​demokrati, m​ en också på synen

på människors lika värde oberoende av kön samt på vilken lag som är den högst gällande i Sverige; svensk lag eller sharia.

Grunden inom demokratin är att varje röstberättigad person har rätt att ​rösta på vilket parti man själv vill i offentliga val.​ En annan viktig princip är maktfördelningsprincipen dvs. att man skiljer på den lagstiftande, den dömande och den verkställande makten. Principen är knuten till ett krav på rättvisa, för att minimera risken för att individen blir slumpmässigt bedömd i det legala systemet, och garantera att alla är lika inför lagen.

Fig 1 World Value Survey

Källa: Vividmaps

Tittar man på World Value Survey (WVS) så ser man att framförallt afrikansk-islamska länder ligger ​längst bort​ från Sverige vad gäller värderingar. Men också mellanöstern-islamiska länder ligger långt bort från Sverige. Sverige är enligt WVS det mest sekulariserade och tillåtande landet för självförverkligande i världen.

Inte konstigt att det blir massor av kulturkrockar när folk från MENA länder kommer hit eftersom de ligger längst bort jämfört med Sverige dvs. de ligger inom traditionella och överlevnads dimensionerna. Man litar på klanen för överlevnad och självförverkligande är inte ens tänkbart, basen är att bara lyda och genomföra klanens påbud. Detta ligger så långt bort som är tänkbart från svenska sekulära självförverkligande värderingar.

Det är ju då uppenbart att det är synnerligen viktigt att informera människor som kommer från dessa länder om vad som gäller i Sverige för att de ska ha en rimlig möjlighet att integrera eller tom. assimilera sig i vårt land. Ingen sådan information tillhandahålls i Sverige idag​.

Enligt migrationsverkets senaste rapport (statistik för januari-september 2019) så uppgår antalet beviljade uppehållstillstånd till 89.120. Fortsätter trenden så beräknas totalen bli 118.000 för 2019 (Samtiden, 10 Oktober, 2019).

De icke-europeiska utlandsfödda som nu strömmar in i Sverige sedan många år tillbaka har alltså ​väsensskilda värderingar j​ämfört med etniska svenskar. Levnadsstandarden i dessa länder är också väsensskild.​ Det finns inga välfärdssystem i dessa länder. Ingen i dessa länder är van att få någonting gratis; inte bostad, inte barnbidrag, inte flerbarnstillägg, inte socialbidrag, inte fri sjukvård, inte fri tandvård (kostnad 50 kr betalas med skattemedel), inte fria läkemedel (vilket inte svenskar har, de får betala 2.200:-/år innan det är gratis (gällde 2016)) etc.. Allt detta får man i Sverige, dessutom går man före etniska svenskar i olika köer (bostad, tandläkare etc.). I Sverige tömmer man äldreboenden på gamlingar och byter ut dem mot invandrare. Man har rätt till pension utan att ha bidragit med en krona till systemet. I Sverige har man gratis tillgång till hela välfärdssystemet ​dessutom utan krav på någon motprestation!!

Dessutom om du är lite kreativ kan du mjölka välfärdssystemen ordentligt eftersom det nästan inte alls finns några kontroller av de som får bidrag (googla Iraks försvarsminister och nu senast en hög afghansk politiker samt ‘Mohamed Abdi Elmi skandalen’ i Växjö, som lurat till sig minst 21 miljoner från främst Arbetsförmedlingen (P4 radio Kronoberg har gjort 15 program om detta)). Systemen är inte heller koordinerade mellan olika myndigheter och inte heller mellan kommuner. Så genom

att ha flera identiteter (vilket är möjligt med de sk. samordningsnumren där de fyra sista siffrorna saknas dvs. de som gör att man kan följa en individ i systemen) och flytta runt mellan kommuner kan man få ihop en rejäl slant. Förklaringen till den bristande kontrollen är att systemen byggdes upp när tilltron till medborgarnas ärlighet och viljan hos medborgarna till att bidra till välfärdssystemet var stor. Inte ens idag anses det prioriterat att öka kontrollmöjligheten, trots att det i dagarna publicerades en översikt av bidragsfusket på ca. 300 miljarder kronor sedan år 2005 (Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemet, betänkande, december 2019). Hur motiverande är det för oss skattebetalare att fortsätta betala skatt, som dessutom nu ska höjas för många! Alltså högre skatt och lägre välfärd (neddragningar på skola, äldrevård, sjukvård etc.) för skattebetalare. Det är som att myndighetssverige tror att skattemedel är manna från himlen som man kan lalla runt med hur som helst. Detta samtidigt som kostnaden för invandringen årligen ligger på ca. 50 miljarder/år ca 1% av BNP per år (Ruist, Global migration – orsaker och konsekvenser, SNS, juni 2019). Det vill säga 1 miljard i veckan!

Statliga verk gör reklam på olika MENA språk på nätet för hur man ska gå tillväga för att så snabbt som möjligt få en plats vid bordet. Det är ju helt förståeligt att människor från dessa länder gör allt för att komma till detta gratis fullt uppdukat smörgåsbord. All inclusive, man får betalt för att bo på hotel! Vem vill inte det? Lägg därtill att man får ekonomisk hjälp att ta hit sin släkt, idag helt utan krav på egenförsörjning. Vad jag vet så kollar man inte ens upp om man faktiskt är släkt (genom DNA). Så man kan helt sonika plocka ihop en stor ‘familj’ och få ut stora barnbidrag och flerbarnstillägg (tidigare fick man det dessutom retroaktivt efter uppgiven ålder på barnen). Lägg därtill att Sverige är det enda landet som inte har någon introduktionskurs för invandrare om hur allt fungerar i Sverige. Vilka värderingar som gäller som människors lika värde, respekt för djur, följa svensk lag etc., vilket gör det i stort sett omöjligt för dem att förstå hur allt fungerar i Sverige. ​Det enda de blir fullt ut informerade om, av migrationsverket, är hur man ska utkräva alla bidrag man har rätt till.

För att inte tala om alla dessa flickor och kvinnor som inte har hijab eller burka, vilket ju betyder att de är lovligt byte dvs. en hora med deras ögon sett. Allt detta för att man inte upplyses om att män och kvinnor/flickor har lika värde i Sverige. I Sverige får man dessutom klä sig som man själv vill. Att inte bära hijab eller burka betyder

inte att man är en hora här i Sverige, även om det kanske gör det i MENA länder. Detta måste man upplysas om dag ett och helst tvingas skriva under på att man accepterar det och förbinder sig att följa lagar i Sverige. I annat fall borde man inte vara välkommen till Sverige.

Med en för brottslingar förlåtande lagstiftning, och ignorering av brottsoffer, höga beviskrav, låga strafftider och goda möjligheter att få skadestånd om man suttit häktad och blir förklarad oskyldig, så framstår ju Sverige som drömlandet. Följande devis skulle kunna gälla för Sverige; förena nytta med nöje och börja gruppvåldta med dina kompisar (cf. Fittja gruppvåldtäkten för några år sedan där tre utlandsfödda droglangare tilldelades skadestånd på strax under hundra tusen kronor vardera efter friande domar för att de sa att hon var med på sexet (i många timmar med många personer)).

Det finns flera exempel på ledare för muslimska klaner i Sverige som har försökt göra avtal med olika partier där de erbjuder klanens alla medlemmars röster mot t.ex. löfte om att få bygga en moské. ​Man följer klanledarens direktiv vilket innebär att själva grunden i demokratin försvinner.

En annan aspekt i detta sammanhang är att muslimer går med i partier och smyger in muslimska värderingar. I Vänsterpartiet uteslöts nyligen en muslimsk kvinna som drev frågan om hedersvåld. I det nya partiprogrammet från år 2019, ströks att man skulle arbeta mot hedersförtryck. En klar sväng åt islamistiska värderingar. Socialdemokraterna har samma problem speciellt inom ungdomsförbundet, speciellt i Uppsala och Malmö. En följd av detta är att man får in antisemitiska värderingar i partierna. Första maj demonstrationen i Malmö i år 2019 visade detta tydligt (där man bl.a. skanderade “Leve Palestina krossa sionismen”).

Socialistpartier i Sverige har sedan länge varit lierade med muslimska antisemitiska folkslag genom främst Afghanistankommitten och Palestina rörelsen, vilket är en förklaring till att antisemitismen nu tar sig in i dessa partiers sk. värdegrund. Man står i dessa partier bara ett stöveltramp från att ta steget fullt ut. Allt för att hinna kompensera ‘arbetare röst tappet’ med invandrade muslimska röster. Man vill till varje pris undvika det ras vi ser runt om i Europa för socialistpartier. Inte konstigt att ‘röd-brun’ börjar synas i debatten numera. Jeremy Corbyn i Labour

(socialdemokraterna i England) utreds för antisemitism, så det är inte bara i Sverige som socialist-antisemitismen kopplingen är tydlig.

Judar i Malmö vågar idag inte visa sina religiösa symboler. Förklaringen är den stora muslimska och antisemitiska befolkningen i staden. Antalet judar har i staden minskat från några tusen för några år sedan till omkring 500 i dag.

Mot bakgrund av detta, där det är uppenbart att demokratin och respekten för svensk lag inte respekteras, har vänster – höger och GAL-TAN skalan (som bygger på demokratiska värderingar) kommit att behöva ett tillägg; demokratiska och odemokratiska. Sverige rör sig bort från de demokratiska värdena mot en totalitär stat.

I stadsdelen Norrby i Borås har nu en enklav skapats av somaliska muslimer, vilket är första steget mot att skapa ett kalifat som styrs av sharia lagar. Kommunen har genomfört en undersökning av detta. Samma sak gäller för Brandkärr i Nyköping. Kalifaten smyger sig in i det svenska samhället, där folk till stor del försörjer sig genom bidrag – våra skatteinbetalningar. Maximal mjölkning av systemet!

Vi ser dagligen konkreta krockar mellan två motpoler; Muslimska MENA värderingar å ena sidan och demokratiska värderingar och svensk lag å den andra sidan. De allra flesta brott, samt typ av brott, som sker idag kan hänföras till detta. De kriminella gängen/klanerna växer. Sharia går före svensk lag. Än värre kommer det att bli pga. sk. ‘home grown’ vilket betyder att man är född och uppvuxen i det land som man uppfattar som sin fiende och vill förgöra. Det vill säga andra generationens utom europeiska muslimska invandrare. Detta är den tyngsta förklaringen till de nya ‘förnedrings brotten’ mot ‘svennar’ som har börjat dyka upp. Hatet mot det nya landet. Det finns olika förklaringar till varför det har blivit så. En förklaring är att de (även om de hade varit etniska svenskar) bor i utanförskapsområden (Löfven i den berömda Agenda intervjun 17 november 2019), en annan att man hatar de svenska västerländska demokratiska värderingarna (se figur 1, WVS ovan).

I detta sammanhang är det intressant att se att de fem tyngsta remissinstanserna (bla. SÄPO) kommenterade förslaget till att avskaffa straffrabatten för unga kriminella negativt. Dvs. de menade att man inte ska ta bort straffrabatten eftersom

det ökar risken för radikalisering i fängelserna. Ju längre någon sitter inne desto större risk för radikalisering. Märklig logik, är det inte då ännu bättre att helt slopa straff för låt oss säga alla under 20 år. Det skulle ju minska risken för radikalisering i fängelserna ännu mer även om det skulle göda ungdomskriminaliteten otroligt mycket. En annan reflektion, är ju att det då bedöms finnas många radikala muslimer i fängelser. På samma sätt i andra länder, Danmark, Frankrike, England och USA. I Frankrike utgörs minst 60% av internerna av muslimer och i Spanien 70% (Sennels s. 33 och 124-125 för referenser). För Sverige har Sanandaji använt offentlig statistik och redovisat att av de utlandsfödda och andra generationens invandrare står för 53% av de som avtjänar långa fängelsestraff, medan de består av 17 respektive 5%, alltså 22% totalt av befolkningen (Sanandaji, Massutmaningen, Kuhzad Media, 2017).

Med detta sagt kan man konstatera att en klar majoritet av utlandsfödda arbetar, betalar skatt och inte är brottslingar. Dessutom kan tilläggas att jag ofta njuter av alla dessa multikulturella helt inlemmade invandrares bidrag till det svenska samhället. Så multikulturella yttringar i det svenska samhället är mycket välkomna så länge man följer svensk lag.

En norsk – finsk studie visar att många invandrare är mycket mer våldsbenägna än etniska norrmän och finnar. De mest våldsbenägna invandrarna jämfört med etniska norrmän och finnar, kommer från följande länder/regioner, i fallande skala Somalia, Iran, Irak, Afrika, Turkiet och Afghanistan (Skardhamar & Aaltonen, Immigrant Crime in Norway and Finland, J. of Scand. Studies in Criminology and Crime Presence, july 2014). Jämför detta med resultatet från World Value Survey ovan. En förklaring är att migranter från de här länderna tar med sig sina beteende mönster när de immigrerar utan att vara beredda att inordna sig i sin nya omgivning. ‘Integrations potentialen’ hos dem verkar vara låg. I Sverige är ju detta särskilt anmärkningsvärt, eftersom vi inte ger någon vägledning om vad som gäller i Sverige. Precis tvärtemot vad som gäller i andra länder som tar emot invandrare.

Den eskalerade brottsligheten kan delvis förklaras av ovan även om också en för brottslingen förlåtande lagstiftning, ignorering av brottsoffret, höga beviskrav och låga straff, en bakbunden polismakt, förlåtande domstolar ibland med att det inte kan

uteslutas att domarna blivit tillsatta med politiskt korrekta domare är en annan del av förklaringen. Hur har detta kunnat ske?

Under den stora vänstervågen som kulminerade 1968 tillkom en offentlig utredning om invandringspolitiken i Sverige. En rekommendation i denna var att ta bort stycket om att integration och assimilering ska eftersträvas. Och ersätta detta med att invandringspolitiken ska eftersträva mångkulturalitet. Detta togs in i den nya proposition 1975:26 (“Invandrare och minoriteter bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utvecklas den ursprungliga identiteten”).

I samma veva (januari 1976) togs också tjänstemannaansvaret bort från politiker och tjänstemän i statlig och kommunal förvaltning. Nu blev det hela havet stormar och ingen kan ställas till svars. Nu finns det förslag (från 2017 som fortfarande ligger i långbänk) att återinföra tjänstemannaansvaret. Riksdagen har ställt sig bakom detta redan 2018, och bollen ligger nu hos regeringen som ännu inte har agerat. Hemska tanke att man då skulle tvingas hållas ansvariga för sina beslut!

Dessa lagändringar öppnade upp för att dränera bort allt ’svenskt’ och tillåta allt annat att ersätta detta i Sverige. Utan att man kan hållas ansvarig för genomförande och konsekvenser för sin tjänsteutövning. Man skämdes för svenska traditionella värderingar och ville visa detta genom att helt fritt ta in andra oftast helt odemokratiska kulturer och även genom att med skattemedel finansiera att dessa får etablera sig och växa sig starka i Sverige.

Man kan i detta sammanhang notera att en av de nya mångkulturen som fått och får tillgång till stora summor av skattemedel är islam. Islam som är emot alla demokratiska grunder (mot fri rösträtt, mot yttrandefrihet, mot allas lika värde, mot homosexualitet, mot vetenskap, ingen maktfördelningsprincip omfattas, dessutom är det tillåtet att ljuga för icke-muslimer). Framförallt är islam emot ​alla andra kulturer dvs. islam i sig själv är absolut inte för någon ’mångkultur’ överhuvudtaget, tvärtom. En trojansk häst helt enkelt!

I detta sammanhang kan man lägga märke till följande, alla muslimer är inte islamister (politiska inriktningen av islam) och alla islamister är inte jihadister

(ansluter sig till ‘heligt krig’). Men alla jihadister är islamister och alla islamister är muslimer (Ledarsidorna, 25/12/2019). Detta innebär att islamister och jihadister kan dra ‘islamofobi kortet’ så fort någon har en synpunkt på deras verksamhet. De blir helt enkelt skyddade av vår svenska ‘hets mot folkgrupp lag’, och kan små -fnissande komma undan med vad som helst i denna naivitetens högborg: Sverige. Märk här att ‘svenskar’ inte ses som en folkgrupp så man kan alltså inte hetsa mot svenskar. Ännu ett tecken på att etniska svenskar ses som en andra klassens medborgare.

PEW institutet i Washington har nyligen publicerat en undersökning över islams utveckling i Europa fram till 2050 (PEW, Europe’s Growing Muslim Population, 2017). Enligt vissa scenarier i rapporten kommer Sverige att vara det mest islam täta landet i Europa 2050 med drygt trettio procent muslimer.

Fantastiskt! Ajöss till Demokrati och den Svenska Modellen. En trojansk häst släpps in av våra politiker som uppmuntras och tom. finansieras med skattemedel för att växa sig stark. Den svenska modellen men framförallt demokratin håller på att dö i Sverige! Juholt du hade rätt demokratin dör i Sverige.

Stefan Björk Fil.Dr i Filosofi


Stöd ProjektSanning och yttrandefriheten. Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideelt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

7 reaktion på “INSÄNDARE. Stefan Björk Fil.Dr i Filosofi: En Trojansk Häst i Sverige​!

 1. Ulf

  Bara att buga för en briljant analys och kommentar,ytterligt formulerad.

  Svara
 2. Denny Karlsson

  Ja herregud! Är inte religös, men Det är f-n nog dags att ta fram både Tors Hammare, Budda, och en del Jesus för att möta det absoluta hot vi har framför oss. Det är djävulen själv inne i hästen. Din text är lärande, ruskigt hemsk, skrämmande och väldigt nyttig. Den borde läsas av samtliga läskunniga i landet. Finns det möjlighet att gå ihop här och köpa annonsplats ( helsidor) i de 20 mest lästa dagstidningar i Sverige?! Då skulle vi nå via papper och digitalt kanske 80 % ( gissning) av befolkningen. Då det skulle bli ett öppet brev till samtliga partiledare , där en kommentar från samtliga vore på sin plats. Jag vet inte hur en sådan insamling skulle gå till och Stefan Björk måste väl ge sin välsignelse. Det är på riktigt nu! Jag är övertygad om vi måste göra ngt mkt snart. Det här är totalt på väg att flippa ut. Om ngn ansvarig här på PS eller God Man förmedlar ett bankgiro för att bilda en annonsfond är jag första att betala in 2000 svenska kronor. Har partiledarna fått detta Stefan Björk? Vi måste ut och ta väljare nu, det brådskar. M, KD och SD måste Måste!! Ta ett jätteansvar!

  Svara
 3. Sarah Elgenstierna

  Mycket bra skrivet! Kristallklart, lättläst för alla och envar och späckat med fakta o källhänvisning gar vilket gör att inget kan ifrågasättas.
  Tack!

  Svara
 4. Stefan Björk

  tack Denny
  har skickat till de du föreslår. Får se om det kommer någon respons.
  Tack för din egen mycket träffsäkra artikel om Palme.
  Känner dig fri att använda min text om du vill.
  mvh
  Stefan

  Svara
  1. Denny Karlsson

   Tack själv,
   Det behövs formuleras meningar med många väl valda ord för att stoppa galenskaperna. Jag var knäsvag efter läst din artikel. Den behöver komma ut. Jag menade vad jag sa om att jag är först att börja en insamling. Själv vet jag inte hur. Jag har aldrig skrivit annat en en o annan reklamtext tidigare. Det jag ödmjukt försöker mig på nu ibland är text direkt från hjärtat. Jag kommer aldrig bli lika handfast tydlig som du. Men alla vägar är väl bra. Jag använder gärna din text framöver på mitt sätt. Många tack! Henrik har min mejladress.
   Hälsningar
   Denny

   Svara
 5. Mats

  Håller med!
  Svensk flathet/feghet har gått för långt!
  Börja med att förbjuda alla muslimer i Sverige!!!!!

  Svara
  1. Stefan Björk

   Hej Mats
   tack för kommentar. Först bara för att göra det helt klart, jag vill inte förbjuda alla muslimer. Jag har arbetat globalt i över 25 år och då med människor från många olika religioner. Mina kollegor var såväl kristna som muslimer samt från andra religiösa ideologier, och jag har aldrig haft något problem pga. religion. Jag har heller aldrig haft något problem i akademiska möten och i förhandlingar med vare sig muslimer eller andra pga. religiösa föreställningar.
   De flesta muslimer idag i Sverige är goda svenska medborgare som arbetar, betalar skatt och erkänner svensk lag.
   Många av dessa muslimer som etablerade sig före ‘öppna era hjärtan’ uttalandet är som jag är dock upprörda över det stora antalet nyinvandrade främst (sedan 2015) manliga MENA muslimer som inte arbetar, betalar skatt eller erkänner svensk lag och samtidigt mjölkar det svenska välfärdssystemet. Dessutom är de särskilt oroade över att kalifat med sharia lagar börjar etablera sig i Sverige.
   Många av dem säger, vi har flytt en gång för att undvika kalifat och islamistiska (politisk in riktning av islam) moral poliser. Ska vi nu tvingas fly en andra gång från det Sverige som en gång erbjöd en fristat åt dem?
   Stefan

   Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *