Anders Jansson Överläkare Danderyds Sjukhus om Coronaviruset

”Varför exploderar Coronaepidemin i just Sverige? Vilka åtgärder är nu livsviktiga?

Vänner! Jag har försökt få in denna text i Läkartidningen (refuserad), SvD och DN (inget svar). Jag publicerar den därför här.
Jag vill uppmana alla som delat checklistan jag gjort (se längre ned i feeden) att dela den igen för att få större spridning. Skriv inga kommentarer om att jag sprider panik, ni som känner att ni inte klarar av att se sanningen i vitögat skall sluta läsa här. Varning för käsnliga läsare med andra ord. Here goes:

Vi står inför den största kris som drabbat det svenska samhället sedan andra världskriget. Covid-19 sprider sig okontrollerat. Mellan måndag och onsdag dubblerades antalet fall. Det typiska vid okontrollerade epidemier är att fördubblingstakten är konstant om man inte vidtar ytterligare åtgärder. Det är bara att räkna för att förstå vad som händer om vi inte agerar maximalt nu.

4:e januari i år drog Hong Kong, vis av sina erfarenheter från SARS-epidemin, i nödbromsen och förklarade nationellt nödläge. Inte för att man hade en stor mängd fall, utan i förebyggande syfte eftersom man såg vad som hände i Kina. I det skedet sablade Anders Tegnell ner svenska kollegor som manade till uppstart av svensk beredskap. Tegnell hävdade att det var fullständigt onödigt eftersom infektionen aldrig skulle sprida sig utanför Kina och att förebyggande åtgärder skulle leda till panik.

Hong Kong införde tidigt 14 dagars karantän i hemmet för alla inkommande från riskområden såväl vuxna som barn och aktiverade sitt krisprogram. Man gick sakligt ut och informerade om att situationen kunde komma att bli mycket allvarlig, vad som skulle kunna hända och förklarade vilka åtgärder man vidtog för att förhindra det. Bland annat alla självklara råd om att stanna hemma vid luftvägssymtom, hålla avstånd till medmänniskor, undvika folksamlingar etc. Ingen panik utbröt. Befolkningen blev adekvat krismedveten och ändrade tidigt sitt beteende. Man införde snart därefter inreseförbud från de värst drabbade zonerna. Samhället rustade sig och tillsåg att all nödvändig materiel fanns på plats om det värsta skulle inträffa.

Hong Kong hade egentligen mycket sämre förutsättningar än Sverige att kontrollera Covid-epidemin. Man har gräns mot Kina som man normalt har ett extremt stort utbyte med, man hade mycket kortare tid på sig och vid tidpunkten fanns ingen erfarenhet av viruset utanför det hemlighetsfulla Kina. Idag, mer än två månader efter att man börjat bekämpningen har Hong Kong totalt haft 276 fall motsvarande ca 5 fall per dag utan ökande trend. Singapore som använt en liknande strategi har haft 178 fall varav 96 tillfrisknat dvs idag 82 aktiva fall. Detta att jämföra med Sverige som 2 veckor in i epidemin har 500 kända aktiva fall och befinner sig i en exponentiell ökningsfas. Varför är det så?

Under slutet av vecka 9 när Stockholms sportlovsturister snart skulle resa hem från norra Italien bedyrade Tegnell att det inte fanns någon anledning att hålla dem hemma från skola/jobb med motiveringen att han hade säkerställt med WHO att smittade utan symtom definitivt inte är smittsamma och att barn inte kan föra smittan vidare. WHO har aldrig påstått någondera. Avseende barn hade man vid tillfället sagt att det från tillgängliga data inte gick att dra några säkra slutsatser alls om deras roll i epidemin och avseende smittade utan symtom sade man att asymtomatiska personer förföll relativt ovanliga och att de inte utgjort någon stor del i epidemiutvecklingen i Kina.
Således gick det inte att utesluta att de människor som återgick i arbete eller till skolan var smittsamma. Storbritannien som vid samma tillfälle satte alla hemkommande i hemkarantän uppmanade dessa särskilt att inte ens besöka vårdinrättningar som patienter om det inte var absolut nödvändigt. I Sverige sändes vårdpersonal rakt in vården även om man jobbade med gamla och multisjuka eller på intensivvårdsavdelningar där dödligheten vid eventuell smitta är extremt hög.

Inför Melodifestivalen hävdade Tegnell att det inte fanns anledning att ställa in eftersom Sverige inte hade samhällsmitta. Detta hade han inget underlag för att påstå. Han motiverade det med att alla konstaterade fall var importfall eller smittade av importfall. Problemet med resonemanget är att man inte hade provtagit några andra människor än just dem, dvs man hade inte letat efter samhällssmitta. Norge genomförde samtidigt Holmenkollen utan publik trots att det är ett utomhusevenemang vilket ger betydligt mindre risk för smitta.

Den 8/3 då Danmark hade infört hemkarantän för återvändande och ca 2 månader efter att Hong Kong införde det motiverade Tegnell sitt beslut att låta nästa omgång Italien-turister gå tillbaka rakt ut i sjukvård, äldreomsorg och skolor med att inga andra länder använder hemkarantän för att det är för svårt.

Den 11/3 i en intervju i Expressen-TV får Tegnell frågan om Spotify gjort rätt när de tillsett att alla medarbetare arbetar hemifrån för att minska smittspridningen. Han menar då att det inte skulle vara lämpligt att göra det i stor skala eftersom det skulle uppstå en ojämlik situation i samhället där priviligierade som kan jobba hemifrån får en bättre hälsa än dem som inte kan. Vad är implikationen? Tegnell måste alltså själv anse att åtgärden skulle minska smittspridningen bland dem som jobbar hemma. En tänkande människa inser att den därmed minskade mängden smitta i samhället naturligtvis också minskar risken att insjukna även för dem som måste gå till jobbet. Implikationen är fasansfull. I talande stund avstår han från en i stort sett kostnadsfri åtgärd som skulle minska sjuklighet, svårt lidande och död i samtliga grupper i samhället för att han inte förmår tänka klart.

Sammanfattningsvis har Tegnell i varje skede av epidemin gjort monumentalt inkompetenta bedömningar vilka legat till grund för en oförsvarlig passivitet vilken han inför allmänheten motiverat med rena falsarier. Han har kostat oss månader av förberedelsetid då det fortfarande gick att få tag i respiratorer och skyddsutrustning vilket inte längre är fallet. Han har konsekvent skönmålat både sjukdomen i sig och den svenska vårdens kapacitet och har därmed berövat svenska folket chansen att inse faran och agera.

Läget är nu urakut i Sverige. Vi har inte råd att ha kvar Tegnell som högsta ansvarig för vårt coronaskydd. Vi behöver en handlingskraftig person som allmänheten kan ha förtroende för när mycket stränga restriktioner snarast måste vidtagas. Inom några dygn kommer alla svenskar att ha förstått att ingeting av vad Tegnell lovat oss stämmer. Om han inte avlägsnats innan dess kommer ingen att lita på kommande råd från myndigheter och statsledning vilket är en mardröm vid krishantering.

Vi måste omedelbart införa mycket mer långtgående åtgärder, särskilt i Stockholm. Kina som anklagats för att ha spillt tid i början av utbrottet stängde ned hela Wuhan med 11 miljoner invånare när antalet diagnosticerade fall i jättestaden var 400 st/dag vilket vi i Sverige har inom någon dag (vi kommer visserligen inte att se att vi är där eftersom vår förmåga att testa redan är överbelastad varför man klokt nog har beslutat att fokusera på enbart äldrevård och slutensjukvård). Dagen efter stängdes ytterligare 13 städer. Hur ser åtgärdspaketet ut här? Inga stora arrangemang och stanna hemma om du hostar. Punkt.

Det räcker inte! Den politiska ledningen måste omedelbart informera allmänhet om HUR allvarligt läget kommer att vara inom en vecka. Man måste få till krisberedskap så att folk förstår att de måste följa alla direktiv som man måste ut med, se min checklista nedan. Mer långtgående åtgärder för att begränsa sociala kontaktytor på alla nivåer i samhället måste införas snarast. Redan nu måste stadsminister Löfvén börja vänja sig vid tanken på att Stockholm förr eller senare kan komma att behöva sättas i karantän för att rädda situationen i övriga delar av landet. Sverige har inte bättre förutsättningar än Italien och Wuhan. Erfarenheterna från alla andra länder är: VÄNTA INTE FÖR LÄNGE OCH VIDTA HELLRE FÖR KRAFTFULLA ÅTGÄRDER ÄN TVÄRT OM!

Om du inte delat den redan dela min ”Så besegrar vi Corona – en överläkares CHECKLISTA” så börjar vi själva sålänge!

Tillägg 17.30 12/3:
Viktigt förtydligande. Jag har tagit bort en olämplig mening ur texten. Mitt syfte är inte att utse, och skapa hatstorm mot en syndabock. Tvärt om vore inget olyckligare än om vi fokuserar på sådan nu. Det har vi inte tid med. Det viktiga är att vi får in en person med större omdöme att leda det fortsatta arbetet.

Tillägg 13/3: Stycke om Tegnell den 11/3.”

Anders Jansson
Överläkare
Danderyds Sjukhus

Checklista:

Hur gör vi det?
A) Få inte panik! Handla lugnt och rationellt och minimera dina risker då har du goda chanser. Det finns mycket du kan göra, se nedan!

B ) Följ nyheterna dagligen så att du är uppdaterad om situationen och myndigheternas råd.
1) Om du har feber, halsont eller hosta håll dig hemma oavsett om du varit utomlands eller ej! Minimera kontakt med andra och besök absolut inte sjuk/äldrevård, apotek, kroniskt sjuka eller människor över 60 år.

2) Om du varit i riskområde de senaste 14 dagarna ska du ÄVEN OM DU INTE HAR SYMTOM stanna hemma och hålla barnen hemma från skola, detta i synnerhet om du jobbar inom hälso- och sjukvård eller äldrevård. Ljug och säg att du är sjuk eller vabbar vid behov. Besök inte sjukvård, kroniskt sjuka eller människor över 60 års ålder om det inte är absolut nödvändigt.

3) Vi övriga som är i arbetsför ålder MÅSTE ta oss till jobbet och arbeta om vi inte har feber, hosta eller halsont annars klappar hela samhället ihop och då förstör vi också våra egna och våra anhörigas chanser.
a. Om du kan jobba hemifrån, gör det.
b. När du tar dig till jobbet, välj den transportmetod som exponerar dig minst för andra människor. Om du kan cykla, el-sparkcykla, gå eller ta bilen – gör det. Skit i klimataspekter just nu. Om du tar tunnelbana eller buss kanske du kan hoppa av och gå delar av vägen. Kanske kan du undvika rusningstiden. Märker du att någon hostar ymnigt, kliv av och ta nästa buss/tåg.
c. Håll minst en meters avstånd till arbetskamraterna och ta inte i dem
d. Uppmana arbetskamrater som verkar förkylda att omedelbart gå hem
e. Ställ upp alla dörrar på jobbet så att ni inte behöver ta i handtag hela tiden
f. Tvätta händerna och undvik att ta dig i ansiktet enligt punkt 4e och 4f nedan

4) För alla gäller på fritiden att minska alla onödiga kontakter med människor:
a. Stanna hemma och njut av din familj, filmer, böcker och musik eller gå ut och promenera/sporta i områden där du kan hålla minst 1, helst 2 m avstånd till andra människor
b. Vill du träffa kompisar ta en promenad ihop, ta inte i varandra och håll 1-2 m avstånd.
c. Undvik i möjligaste mån alla former av folksamlingar, i synnerhet inomhus. Absolut inga konserter, diskon, teaterbesök, bio eller dylikt
d. Även om du inte har symtom, besök inte släktingar över 60 år i onödan. Det är jättemysigt att umgås med dem via Facetime också.
e. När du kommer hem går du innan du tar i något annat direkt till handfatet och tvättar händerna med tvål. Blöt händerna och därefter smörjer du in dem med tvål överallt och gnugga minst 20 sekunder INNAN du sköljer bort tvålen.

Det är tvålen som spräcker virusets skal och den måste få 20 sekunder på sig. Att sprita händerna går också utmärkt, men torka då inte bort spriten innan den torkat in av sig självt.
f. Undvik att ta dig i ansiktet. Detta är jäkligt svårt eftersom vi gör det hela tiden utan att tänka på det. Ett trick är att ta på sig en handske/plasthandske, för då märker man när man gör det
g. Ta i så lite saker som möjligt när du är ute. Öppna dörrar med foten, eller ta i handtag med handske på (var isf aktsam på hur du sedan hanterar handsken).

5) Om du är över 60 år
a. Följ allt ovan extra noga. Det är mycket viktigt för just dig att inte smittas eftersom det är mycket större risk att du blir allvarligt sjuk eller dör. Avstå till och med att träffa barn och barnbarn den närmsta tiden. De är jättesöta och charmiga på Facetime också (i den mån de är det i verkliga livet).

6) Om du är över 10 år men mindre än 60 år
a. Du måste följa råden ovan för att du inte vill att dina föräldrar och deras föräldrar ska dö i onödan, men också för DIN EGEN SKULL!
b. Du har visserligen mindre risk än äldre grupper att bli allvarligt sjuk, men du har ändå en påtaglig risk att dö. Den allra farligaste formen av fallskärmshoppning är BASE jump, då man hoppar från låg höjd från klippor, broar och byggnader. Om du vill övertala dig om att börja med BASE jump kan du lugna dig med att du kan hoppa 3 hopp utan att överskrida risken som just du har att dö i coronainfektionen.

7) Dela detta till alla du känner. Ju fler som följer dessa råd desto större är din egen chans att undvika allvarliga problem.

Ta hand om varandra.


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

24 reaktion på “Anders Jansson Överläkare Danderyds Sjukhus om Coronaviruset

  1. Henrik Lilja Rönnquist Inläggsförfattare

   Den föll bort. Tillagd nu. Men du får den även här:
   Checklista:

   Hur gör vi det?
   A) Få inte panik! Handla lugnt och rationellt och minimera dina risker då har du goda chanser. Det finns mycket du kan göra, se nedan!

   B ) Följ nyheterna dagligen så att du är uppdaterad om situationen och myndigheternas råd.
   1) Om du har feber, halsont eller hosta håll dig hemma oavsett om du varit utomlands eller ej! Minimera kontakt med andra och besök absolut inte sjuk/äldrevård, apotek, kroniskt sjuka eller människor över 60 år.

   2) Om du varit i riskområde de senaste 14 dagarna ska du ÄVEN OM DU INTE HAR SYMTOM stanna hemma och hålla barnen hemma från skola, detta i synnerhet om du jobbar inom hälso- och sjukvård eller äldrevård. Ljug och säg att du är sjuk eller vabbar vid behov. Besök inte sjukvård, kroniskt sjuka eller människor över 60 års ålder om det inte är absolut nödvändigt.

   3) Vi övriga som är i arbetsför ålder MÅSTE ta oss till jobbet och arbeta om vi inte har feber, hosta eller halsont annars klappar hela samhället ihop och då förstör vi också våra egna och våra anhörigas chanser.
   a. Om du kan jobba hemifrån, gör det.
   b. När du tar dig till jobbet, välj den transportmetod som exponerar dig minst för andra människor. Om du kan cykla, el-sparkcykla, gå eller ta bilen – gör det. Skit i klimataspekter just nu. Om du tar tunnelbana eller buss kanske du kan hoppa av och gå delar av vägen. Kanske kan du undvika rusningstiden. Märker du att någon hostar ymnigt, kliv av och ta nästa buss/tåg.
   c. Håll minst en meters avstånd till arbetskamraterna och ta inte i dem
   d. Uppmana arbetskamrater som verkar förkylda att omedelbart gå hem
   e. Ställ upp alla dörrar på jobbet så att ni inte behöver ta i handtag hela tiden
   f. Tvätta händerna och undvik att ta dig i ansiktet enligt punkt 4e och 4f nedan

   4) För alla gäller på fritiden att minska alla onödiga kontakter med människor:
   a. Stanna hemma och njut av din familj, filmer, böcker och musik eller gå ut och promenera/sporta i områden där du kan hålla minst 1, helst 2 m avstånd till andra människor
   b. Vill du träffa kompisar ta en promenad ihop, ta inte i varandra och håll 1-2 m avstånd.
   c. Undvik i möjligaste mån alla former av folksamlingar, i synnerhet inomhus. Absolut inga konserter, diskon, teaterbesök, bio eller dylikt
   d. Även om du inte har symtom, besök inte släktingar över 60 år i onödan. Det är jättemysigt att umgås med dem via Facetime också.
   e. När du kommer hem går du innan du tar i något annat direkt till handfatet och tvättar händerna med tvål. Blöt händerna och därefter smörjer du in dem med tvål överallt och gnugga minst 20 sekunder INNAN du sköljer bort tvålen.

   Det är tvålen som spräcker virusets skal och den måste få 20 sekunder på sig. Att sprita händerna går också utmärkt, men torka då inte bort spriten innan den torkat in av sig självt.
   f. Undvik att ta dig i ansiktet. Detta är jäkligt svårt eftersom vi gör det hela tiden utan att tänka på det. Ett trick är att ta på sig en handske/plasthandske, för då märker man när man gör det
   g. Ta i så lite saker som möjligt när du är ute. Öppna dörrar med foten, eller ta i handtag med handske på (var isf aktsam på hur du sedan hanterar handsken).

   Glöm inte att tvätta händerna i minst 20 sek!
   5) Om du är över 60 år
   a. Följ allt ovan extra noga. Det är mycket viktigt för just dig att inte smittas eftersom det är mycket större risk att du blir allvarligt sjuk eller dör. Avstå till och med att träffa barn och barnbarn den närmsta tiden. De är jättesöta och charmiga på Facetime också (i den mån de är det i verkliga livet).

   6) Om du är över 10 år men mindre än 60 år
   a. Du måste följa råden ovan för att du inte vill att dina föräldrar och deras föräldrar ska dö i onödan, men också för DIN EGEN SKULL!
   b. Du har visserligen mindre risk än äldre grupper att bli allvarligt sjuk, men du har ändå en påtaglig risk att dö. Den allra farligaste formen av fallskärmshoppning är BASE jump, då man hoppar från låg höjd från klippor, broar och byggnader. Om du vill övertala dig om att börja med BASE jump kan du lugna dig med att du kan hoppa 3 hopp utan att överskrida risken som just du har att dö i coronainfektionen.

   7) Dela detta till alla du känner. Ju fler som följer dessa råd desto större är din egen chans att undvika allvarliga problem.

   Ta hand om varandra.

   Svara
   1. Michael

    En mycket bra artikel och sammanfattning. Jag saknar bara en del i din tidslinje. Den 8 februari, alltså inför stundande sportlov, får Tegnell frågan om man bör avstå resa till Alperna under sportlovet, varpå Tegnell i en kommentar till TT svarade;
    ” Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsoinstitutet, tycker att det är förnuftigt att människor inte avstår från att resa.

    När det gäller den här typen av resor finns det absolut ingen anledning att bekymra sig för coronaviruset. I exempelvis Alperna och Sydeuropa finns det ingen spridning över huvudtaget, säger han.
    Tegnell pekar på att spridningen till mycket stor del är koncentrerad till Kina och området kring staden Wuhan, där viruset först upptäcktes”.

    Jag menar att detta citat har en direkt påverkan på hela utvecklingen och spridningen till och i Sverige. Vi som tidigt följde och arbetade med Covid-19 under den initiala spridningen
    i Asien insåg faran inför stundande sportlov, när dom första rapporterna kom om bekräftade fall från alperna.

    Hade FHM och UD vågat agera direkt, och avrått/förbjudit resa till Alperna hade vi begränsat mängden svenskar som åkt ner, smittades och sedermera tog med smittan hit. Det är bara att titta på FHM egna siffror. Innan vi fick samhällsspridning i Sverige, var Italien det enskilda land flest svenskar smittats i.

    Spridningen förvärrades sedan, då svenskar uppmanades leva som vanligt trots exponering i då högriskländer.

    Jag är den första att försvara att FHM och Tegnell har en av Sverige svåraste uppgifter i skrivande stund. Varje beslut, varje ord får effekt – inte bara på folkhälsan, men också på samhället i stort – med inte minst ekomiska konsekvenser.

    Men vi måste våga kritiskt granska dom beslut och råd dom lämnar. Det står enligt min uppfattning helt klart, att dom initiala bedömningar och råd FHH lämnade, var helt felaktiga – och aktivt lett fram till dagens situation.

    Svara
  2. Marie

   Vem är inläggsförfattaren?
   Vad vill läkaren att vi ska göra som skiljer åt vad Anders team säger?

   Svara
 1. Caroline

  Otroligt bra sammanfattat! Det stämmer exakt med allt jag läste i internationell media och i studier då de olika skeendena var aktuella.

  Svara
  1. Marie

   Nu lagt in två ggr men varför de yngre kommer flrst.
   Är det seriöst ska även skeptiska inslag komma in. Vem är författaren? Vad skiljer läkarens kommentar till nuvarande råd?
   Osar kupp

   Svara
 2. Arthur

  MSB har representanter på redaktionerna som ser till att besvärande uppgifter inte kommer i tryck.

  Svara
 3. Henrik

  Jag har hört att MSB får 1 Miljard kr/år av våra skattepengar, och att dom har ca 1000 Pers anställda..

  Sedan misslyckas dom med i princip allt…

  Svara
 4. Arthur

  Censur lyckas de med. Krisförsörjning av medicinsk materiel var helt enkelt inte lika intressant. Eliasson tillsätter man när man vill att något skall gå åt pipan. Regeringen tyckte förmodligen att MSB var helt oviktigt och därför en lämplig dumpningsplats för en serietillklantare.

  Svara
 5. Ingrid High

  Väldigt bra och precis det jag gör och blivit rekommenderad att göra som 78-åring i Norge. Var chockerad av personen (eksperten!) på aktuelt i kväll som framstod som dum/ okunnig och så överbärande att det var illa att höra. Tack för det här skrivet. Det är ju så här det ska vara.

  Svara
 6. Rikard

  Hej.

  Tack Anders, varför kompetenta personer som du inte erbjuds tjänster som den Tegnell et al innehar är en skam. (Vi kan nog alla spekulera i varför man vill ha någon som sätter annat än vetenskap och fakta i första ledet, men jag stoppar där.)

  Ni nere i Ståkkålm, stanna där. Kom inte drällande ut på bystan med bil och husvagn packad för att isolera er i sommarstugan. Stanna i stan. Butikerna här beställer varor utifrån normal folkmängd; det är bara under säsong man toppar lager och här gapar redan tomt. I två butiker borta i samhället har man sluta sätta vissa varor på hyllor – ingen idé. Pasta, ris och liknande försvinner samma dag leveransen kommer.

  Detsamma gäller apoteken. Bemanning, förråd och allt annat, även i storköken för grållingarnas boenden och lasarettet är avpassat för normal folkmängd.

  Stanna i stan. Bensinmackar och liknande har inte på magisk väg mer bensin bara för att just du vill leka “Mad Max möter The Stand”.

  Så slipper vi göra som i Norge, där folketinget tvangs lagstifta och ge polis i uppdrag att se till att stadsbor återvänder dit så att landsorten inte knäcks av sta’bor.

  Okej? Okej. Så kan vi ta snacket om bränsleskatternas påverkan på glesbygden, det rimliga i att Ståkkålmare bestämmer reglerna för oss här i djupa skogarna och annat sånt om ett år eller två när det lugnat ner sig. Vi kan ta en check på vilka politiker och partier det är som sålt ut all betedskap från förr också, och kanske en titt i spegeln på vilka som röstat för att vi inte skall klara sådant här, och att vi skall fortsätta importera folk via Iran under pågående global epidemi.

  Vi ta det sen, okej? Ta hand om er därnere; den som inte själv är väl förberedd är en börda och ett hot mot andras chanser, trots allt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Svara
 7. Ingrid High

  Kom ihåg att folkhälsa och epidemiologi är statistiska “vetenskaper” som arbetar utifrån kostnadseffektivitet vägt mot individens behov, medan medicin handlar om människan, individen. Det kan gott hända att det som svenska myndigheter har gjort är mest kostnadseffektivt, men var hamnade människan? Hur säger man till folk att vi anser det bästa för landet och befolkningen är att låta en stor del av de som är äldre än 80 (70?, 60?) få klara sig själv och troligtvis dö? Här i Norge har man valt en annan väg, man är öppen, man ger möjlighet för individen att delta i det gemensamma samhällsarbetet. Detta tillför en energi och omtanke bland folk som märks klart och är omätbart positivt.

  Svara
 8. Kenneth Johansson

  Ja, jag håller med om allt som sägs! Dessutom så har vi världens bästa smittspridare, dvs kontokorapparaten där alla trycker med sitt pekfinger !Dessa apparater saneras aldrig och är dessutom så gott som omöjliga att sanera ordentligt. Det borde utgått order om detta till alla köpställen för år sedan och nu i skarpa ordalag . Istället är är det totalt brist på medvetande om smittspridning!
  Lägg till denna punkt i listan för den är mkt allvarlig. Alltså Bippa och tryck på grön knapp/bekräfta med en penna eller kanten av kortet. Måste du in med pin kod så ha med dig en penna som är du trycker med och förvara den med spetsni lite plastpåse. Sprita alt spola av med kokhett vatten.
  Pensionär , Fil. Dr. f.d. kvalitetschef och laboratoriechef på läkemedelsindustri med steril produktion.

  Svara
 9. Patrick

  Två saker, du menar väl 4 februari då 4 januari visste ingen nästan alls vad som höll på att hända.. Samt Hongkong ÄR KINA precis lika mycket som Shenzhen, Beijing, Tianjin eller övriga städer.

  Svara
  1. Katherine W.

   Ja du läste rätt! Fjärde JANUARI 2020 var det. Vi visste mycket väl vad som höll på att hända då vi redan i december hade hört talas om det nya viruset. Den 30 januari stängde Hong Kong gränsen till Kina. Taiwan var snäppet tidigare än oss, och stoppade inresande från Kina redan i slutet av december 2019!

   Typisk kommentar från en okunnig! Hong Kong är en egen administrativ region, har en egen regering, egen valuta och eget språk! I politiken heter det ”ett land två system”, men Hong Kong sköter det mesta själv och även BNP räknas separat. Under britternas tid räknades ibland Hong Kong som ”land utan självstyre”. Kan tillägga att Hong Kong-borna inte är så förtjusta i Kina, men det är ett annat kapitel…

   Svara
 10. Mikael Sjödin

  Ska jag verkligen ha förtroende för en överläkare som skriver “stadsminister”?

  Svara
 11. Kalle

  Har du möjlighet att uppdatera texten med referenser på påståenden/uttalanden av Tegnell? Det hade styrkt den något ofantligt!

  Spännande läsning!

  Svara
 12. Emelie Widén

  Bra skrivet!

  Vi är många läkare som håller med dig!

  Svara
  1. Marie

   Vem är inläggsförfattaren?
   Vad vill läkaren att vi ska göra som skiljer åt vad Anders team säger?

   Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *