CORONAVIRUSET. Kan en person bli smittad två gånger?

En fråga som börjar oroa allt fler när det gäller Coronaviruset (Covid-19) är – kan en person bli smittad två gånger?

Det finns inget definitivt svar på den frågan då det ännu inte verifierats att så är fallet. Experter menar att återinfektion verkar osannolik. Frågan har dock väckts då det påståtts att en kvinna i Japan har haft viruset två gånger.

Det här är givetvis ett av de mest angelägna problem man har att brottas med sedan uppkomsten av Covid-19-viruset – blir man immun eller inte? Avsaknad av kunskap skapar oro och ryktesspridning.

Återsmittning vid tidigare virusinfektioner har skett tidigare. När Asiaten gick 1957 och återkom 1958 fanns det ett fåtal fall där personer som man trott vara immuna återfick symptom en andra gång. En del experter menar att vissa människor får infektionssjukdomar en andra gång, men att det är sällsynt. Det fanns ännu inga bevis som tyder på att det skulle inträffa med coronavirus.

Svårigheten att bedöma riskerna för återsmittning när det gäller Covid-19 beror på att  man ännu inte har ett utformat antikroppstest för infektionen. Det sägs att detta kommer man snart att få tillgång till.

Det som borde vara viktigt när det ännu råder okunskap om återsmittning verkligen är en realitet är att inte själv dra förhastade slutsatser. I England forskar man och lägger ner avsevärd tid i att försöka förstå hur viruset fungerar och dess fulla verkan. I Sverige pågår såvitt vi vet ingen sådan forskning. Det verkar snarare så att folk är utlämnade till sin egen oro än att få stöd genom forskning av svenska forskare.

Kanske är det så i Sverige att man vill att så många som möjligt ska smittas för att på så sätt bli immuna. Vad man skulle vinna på ett sådant scenario kan man inte veta då man ännu inte vet om man kan bli återsmittad – att man inte når full immunitet. I ljuset av bristande kunskap blir svenska politikers sätt att agera som att spela rysk roulette med fulladdat magasin. 

Sveriges förhållningssätt och oförmåga att agera accentueras också av att man vägra stänga landets gräns samt att man tillåter ett drygt 50-tal flyg med mellan 7 500-15 000 passagerare från smittade länder att fritt röra sig i samhället. Andra länder som fortfarande har öppna gränser sätter ankommande passagerare i 14 dagars karantän.

The Usual suspects: Jan Ove Malmgren / Madeleine J Lilja Rönnquist

The Guardian har utmärkta artiklar om viruset.

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/the-big-question-over-coronavirus-can-a-person-get-it-twice


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

En reaktion på “CORONAVIRUSET. Kan en person bli smittad två gånger?

  1. Sonja Brimberg

    Jag söker info om när och var man ev. kan få gjort ett antikropps-test för Corona-viruset..?

    Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *