KOMMENTAR. Björn, läkare på en intensivvårdsavdelning, om Covid-19 och intensivård

| 27 april, 2020

Utrustning för Ecmo-behandling, den mest avancerade formen av intensivvård. Foto: Jonas Lindkvist

Nedanstående är en insänd kommentar på ett tidigare inlägg av Göran Svensson:

Hej,

Jag skulle vilja komma med lite input om Covid 19 som kräver intensivvård, jag tycker att man bör veta lite om detta när man pratar om prioriteringar i sjukvården.

En intensivvårdskrävande Covid-19 är ett oerhört allvarligt tillstånd och dödligheten är mycket hög, i synnerhet bland äldre. Intensivvård innebär ett stort lidande och en lång rehabilitering om man ens överlever. En svår Covid är en synnerligen allvarlig sjukdom med lång respiratortid och IVA-vård och risk för allvarliga komplikationer. Att utsätta en äldre människa där prognosen att faktiskt kunna komma hem från sjukhuset är i det närmaste obefintlig, är oetiskt och fel gentemot patienten då man utsätter denna för ett stort lidande i onödan. Att beslut om att inte intensivvårda patienter tas är inte på något sätt unikt för Covid, det är något som görs varje dag på sjukhusen eftersom vi vet att många äldre och sjuka inte gagnas av intensivvård. Beslutet tas med bakgrund till vilket akut tillstånd patienten lider av samt patientens biologiska ålder som sjukdomsbakgrund. Patienten och anhörigas åsikter är såklart viktiga med beslutet är medicinsk och tas av legitmerad läkare i samråd med minst en legitimerad personal. Detta är oftast en fråga för erfarna läkare med många års erfarenhet. Gränsen för att intensivvårda någon med allvarlig Covid bör sannolikt var ännu högre än vid många andra tillstånd just pga att det ger ett mycket svårt och långdraget sjukdomsförlopp, och chansen att överleva är liten. Man ska även ha klart för sig att om man överlever akutskedet så är det mycket stor risk att man aldrig återhämtar sig helt, och denna risken är såklart större ju äldre och sjukare man är.

Jag har ingen aning om vad som faktiskt ligger bakom de enskilda larmen från Stockholm. Och vi vet faktist inte att fel beslut har tagits. Okunskapen om vad intensivvård innebär är stor även bland vårdpersonal. Men det går inte heller att utesluta att fel beslut faktiskt har tagits vid enstaka tillfällen, vilket ju såklart är tragiskt. Det finns dock inte så mycket som talar för att detta skett i någon stor skala. T.ex. är medelåldern för intensivvårdade med Covid är ca 60 år vilket stämmer väl överens med medelåldern för intensivvårdade generellt. Data finns på Svensk intensivårdssregister (SIR).

Givetvis är resurserna ändliga och vi har i Sverige ett mycket lågt antal vårdplatser och intensivvårdsplatser per capita jmf med andra länder. Hade antalet platset inte skalats upp som det har gjorts hade läget varit krigsartat. Det är en unik situation där vårdpersonal tänjer gränser och hittar lösningar som vi vanligtvis absolut inte hade gjort. Beredskapen för en händelse som denna har visat sig vara mycket dålig och vi får hoppas att man tar till sig lärdomar inför nästa pandemi.

För att minimera dödsfall är det viktigaste är att folk ska undvika att träffas, i synnerhet de som är i riskgrupper. Vi behöver vara noga med handhygien, och säga till anhöriga och vänner att de ska vara rädda om sig själva och undvika att utsätta sig och andra för smittrisk. Då kan mammor, pappor och mor/farföräldrars liv faktiskt räddas. Intensivvård gör det i många fall tyvärr inte.

Björn, läkare på en intensivvårdsavdelning


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2 tankar på “KOMMENTAR. Björn, läkare på en intensivvårdsavdelning, om Covid-19 och intensivård

 1. Dag Isgör

  Hej Björn. (Hoppas du läser denna kommentar och svarar). Jag förstår absolut att man måste dra en gräns någonstans för vilka man kan lägga i respirator. Men låt oss stanna upp ett slag och tänka till litet kring de patienter som inte ens ges en ordentlig bedömning. De äldre som finns i äldreomsorgen och som med litet extra resurser skulle kunna ges en god chans att klara sig.

  Som vårdpersonal är det oerhört frustrerande och demoraliserande att titta på utan att ha möjligheterna att hjälpa, lindra eller ens försöka rädda en patient. Även för personal i Äldreomsorgen. Det är där vi nu hittar de patienter som tidigare hade fått möjligheten att komma in till slutenvården och fått tillgång till mer kompetent och van vårdpersonal och medicinsk teknik.

  Det finns en stor kategori patienter som skulle kunna överleva med relativt enkla och inte särskilt avancerad medicinsk teknik och läkemedel.

  Högflödes syrgas, CPAP eller varför inte ett par CmH²O intryckunderstöd så kallad BiPAP + lägesändringar där man matchar lungan perfusion litet effektivare med där luften hamnar.

  Som IVA läkare vet du att vid de symptom som utvecklas vid Covid-19 är det döden att bara ligga still på rygg i en säng utan någon som helst ventilationsfrämjande insatser.

  Det tycks vara som att alla har blivitngalet fartblinda och allt tycks fokusera på att IVA ska ha alla resurser och som att det är där vi måste sätta in allt.

  Vi har tom en statsepidemiolog som suckande förklarar att Äldreomsorgen är mycket komplex verksamhet! Komplex verksamhet!!? Knappast! Gamla behöver tak över huvudet, mat, trygghet, tillgång till sina mediciner, litet aktivering och social samvaro utifrån sina egna behov, tillgång till hjälpmedel och omvårdnadspersonal som kan språket och behärskar sina uppgifter. Komplexare än så är det inte. Det fungerade på 80- och 90-talet.

  Men nu då?
  Det finns en hel del duktigt folk kvar ute i den länken av vårdkedjan som med litet tillskott av extra resurser skulle kunna göra underverk. Och… ja alldeles säkert rädda en hel del av dem som ni vid IVA ratar. Och dom som inte går att rädda, skulle man med litet extra resurser kunna hjälpa över till den andra sidan på ett värdigare sätt och utan dramatik eller ångest i slutskedet.

  Jag önskade att några av er IVA läkare ställde er upp och höjde rösten för Äldreomsorgens räkning. Skicka tillbaka 20 av de respiratorer ni beställt till Getinge och köp in oxygenkoncentratorer, billiga kinesiska BiPAP, hostmaskiner, högflödes oxygen system med aktiv befuktning, positioneringskuddar och skapa för tusan NÅGONTING FÖR OSS I ÄKDREOMSORGEN ATT KUNNA JOBBA MED! Tro mig man skulle kunna göra väldigt mycket för dem som IVA med sin triage inte når.

  Som situationen är nu… pga att inga av er läkare står upp eller ens tycks bry sig om nästkommande länk i vårdkedjan… Så uteblir goda palliativa och kurativa vårdinsatser i äldreomsorgen. Er tystnad och debattens ensidiga fokus på det flashiga inne i slutenvården bidrar till att Äldreomsorgen kommande 6 månader inte blir något annat än ett gigantiskt dödens väntrum. Eller ättestupa om man så vill.

  Kristider som nu råder i och med denna pandemin innebär faktiskt även möjligheter. Som IVA läkare vet du om potentialen i de utrustningar jag räknat upp. Du vet även att de kostar minimalt jämfört med era vrålåksrespirsatorer..

  Visst… kompetensen… den kanske inte finns i Äldreomsorgen att direkt men detta som jag talar om är ingen rocket science. Sjuksköterskor, rehabpersonal och åtminstone gamla stammen undersköterskor har tillräckligt med grundkunskaper för att man på 1 dag skulle kunna utbilda dem i att hantera dessa enkla utrustningar. Kan man lära folk att tvätta händerna kan man lära folk att slå på en oxygenkoncentrator.

  SÅ med detta sagt. Är det något av detta jag lyft nu som verkar orimligt?
  Vårdpersonalen och boende i Äldreomsorgen behöver ert stöd. Det kan säkert räcka med att några av er IVA läkare eller lungmedicinska specialister satte er ner och filade på en behandlingspolicy för den länk i vårdkedjan där den stora massan av Covid-19 patienterna finns.

  Sen då detta är över kommer alla behöva kunna se sig själva i spegeln. Såväl jag själv, mina kollegor, läkare och politiker inklusive myndighetspersoner. Det kommer en dag då alla som inte gjorde vad de borde för de allra svagaste i de mest eftersatta länkarna i vården behöver rannsaka sig. Och jag hoppas ingen ska komma undan med att säga “Vi såg det inte komma”… “eller vi förstod inte att behoven fanns” då sveket mot de äldre i Sverige diskuteras.

  Tacksam för din återkoppling.
  Mvh / Dag Leg sjukvårdspersonal sedan snart 30 år.

  1. Henrik Lilja Rönnquist Postförfattare

   Björn avböjer vänligt att svara på inlägget då han inte har nödvändig kunskap om äldreomsorgen och dess organisation. Han rekommenderar att Dag vänder sig till någon som ansvarar för äldreomsorg, och som faktiskt tar hand om att fördela resurser.

Kommentarer är stängda.