Försiktigtvis, gällande ENDAST miljöaktivister, inte övrig politisk aktivism: 11%

| 10 maj, 2020

ELVA PROCENT. Miljöaktivister. På beslutande myndighetsposter.

Om jag spekulerar lite så borde övrig poiltisk aktivism vara betydligt mer utbredd, detta har vi fått bevis på i samtliga de kommuner där icke-socialister tagit över styret, när både högre och lägre tjänstemän VÄGRAT utföra ålagda tjänsteuppgifter, uppgifter som givits dem av de styrande politikerna.

I de flesta sådana kommuner så har dessa tjänstemän givits, först en muntlig varning, därefter en skriftlig varning för att slutligen avskedats alternativt självmant sökt sig någon annan stans.

Problemet är att dessa avpolletterade aktivister sedan gråtit ut hos en annan avsomnad politisk aktivistorganisation: Facket, som naturligtvis beklagat sig högt och ljudigt över att deras aktivister inte fått fortsätta aktivista (medvetet ordval).

Det kommer ta mycket, mycket lång tid att återställa landet till något som liknar ett normalt land.

“Det är egentligen inte särskilt konstigt att aktivistiska tjänstemän är så vanliga.

Dels har det avskaffade tjänstemannaansvaret givit tjänstemän utrymme att vara mindre professionella än tidigare.

Dels är det en naturlig följd av den överjästa välfärdsstaten.

När det offentliga växer sig så stort och tar sig så mycket makt som i Sverige, blir kommuner, landsting och stat självklara redskap för dem som vill utöva olika former av makt över andra.

Eller, som Jan Olsson mer diplomatiskt uttrycker sig:

– Jag tror att det är rätt naturligt att engagerade människor söker sig till ställen där man tror sig kunna göra skillnad för sin sak.

Detta har vänstern utvecklat till en konkret strategi.

Den härstammar i grunden från marxisten Antonio Gramsci, som fastslog att den socialistiska revolutionen bäst genomförs inifrån, genom att dess anhängare tar kontroll över samhällets institutioner.

Den västtyske studentaktivisten Rudi Dutschke, ledande inom 68-vänstern, satte senare etiketten ”den långa marschen på institutionerna” på strategin, som rörelsen sedan dess har använt sig av med stor framgång.

Till exempel har mångfalds- och genusaktivister skaffat sig höga plattformar i myndighets-Sverige, något som blev övertydligt när kulturministern beställde en lista av Rättviseförmedlingen över identitetspolitiska vänsterprofiler lobbyorganisationen skulle vilja se i kulturbyråkratins insynsråd och styrelser.”

Timbro


Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet. 

Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer.

Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer.

Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •