Stämmer uppgifterna om att dödstalen i covid-19 inte går att jämföra mellan olika länder som FHM och Tegnell påstår?

| 28 maj, 2020

Går det att lita på uppgifter som kommer från Folkhälsomyndigheten, FHM?
Ja, inte går det att lita dem när de säger att Sveriges höga dödstal i covid-19 beror på att vi i Sverige, till skillnad från många andra länder räknar avlidna även utanför sjukhusen, vilket FHM hävdat att andra länder inte gör. Med det uttalandet brukar Tegnell och de övriga på FHM mena att dödstalen är svåra att jämföra mellan olika länder.
Tegnell sade till Svenska Dagbladet den 19 maj: “Det finns inget land som har mer komplett statistik än vad vi har. Vi vet att många länder bara rapporterar de som dör i sjukvården. I så fall skulle våra siffror bli knappt hälften så höga.”

Men stämmer de uppgifterna som FHM och Tegnell sprider?
Nä, det gör de inte, inte om man går efter en alldeles färsk rapport från riksdagens utredningstjänst, RUT. I denna rapport tittat de närmare på hur avlidna i covid-19 redovisas i Sverige samt i de nordiska grannländerna Norge, Danmark och Finland samt de två större länderna Storbritannien och Tyskland. Fen länder som ofta jämförs med Sverige i antalet döda i covid-19 och där FHM ofta påstått att de inte räknat dödsfallen utanför sjukvården i Coronaviruset. Men som sagt var detta har bara varit lögner om man tittar på vad RUT skriver.

För enligt dem är det mycket små skillnader mellan hur länderna redovisar dödsfallen. I rapporten står: Alla sex länder redovisar dödsfall som skett både på sjukhus och utanför sjukhus. I Storbritanniens fall var det något man började med den 29 april, innan dess redovisade Storbritannien endast dödsfall på sjukhus.
För att klassas som avliden i covid-19 måste den avlidne ha testats positivt för covid-19. I Sverige, Danmark och Finland räknar man dödsfall som skett inom 30 dagar från diagnos. Norge har ingen sådan tidsgräns. I Storbritannien kan covid-19-testet göras även efter att patienten är avliden.

Så vad är då den berömda skillnaden mellan ländernas räknande av dödstalen, och varför sticker Sverige ut så markant när man jämför med de övriga länderna i norden och även Tyskland?
Kan det bero på den berömda svenska strategin att bekämpa smittan med att försöka få en flockimmunitet, även om denna strategi inte är något FHM vill erkänna att den går ut på?
FHM menar nu att för att få en mer ”en mer rättvisande jämförelse” ska man jämföra överdödligheten mellan länderna. Men inte ens då får Sverige något annat än en botten placering. Under vecka 20 var det bara England (Storbritanniens olika riksdelar särredovisas) som hade en högre överdödlighet än Sverige i hela EU.

Det hjälper inte ens att SVT försöker med att göra en informationsfilm, en så kallad explainer, där de förklarar för svenska folket att det FHM säger är sanningen och där forskaren Emma Frans säger: “Andelen som dör på äldreboenden fattas ofta i statistiken. Sverige hör till de länder som rapporterar in dödsfall även från äldreboenden.”
För det gör de länderna som vi jämförs ofta med också. Och SVT verkar heller inte vilja svara på den frågan heller när Nyheter Idag frågar dem. För SVT:s uppdrag är inte att föra sanningen framåt utan endast försvara “halvguden” Tegnell och FHM som myndighet. Sanningen kan ju kullkasta hans och myndighetens outtalade strategi om flock immunitet.

https://nyheteridag.se/ny-rapport-visar-nordiska-grannlanderna-redovisar-ocksa-avlidna-pa-aldreboenden/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •