INSÄNDARE. Patrik Andersson: Stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland

Figur 1. Teoretisk modell för smittspridning i svensk urban miljö.

 

Figur 2. Överdödlighet månad 2–5 (februari–maj) 2020 jämfört med samma månad 2016–2019 efter sannolik etableringsgrad. * P < 0,05. ** P < 0,01. *** P < 0,001.

 

Figur 3. Samband mellan typ av bebyggelse och andel i bostadsområdet som arbetar inom vård och omsorg i Stockholm. Baserad på demografiska statistikområden från [4], med tillstånd.

Läkartidningen redogörs idag för en undersökning  som visar på stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland. Uppenbarligen fungerar inte social distansiering för alla! Skulle munskydd och tydlig information om hur hantera dessa och basala hygienrutiner kunnat göra skillnad? Sveriges överdödlighet försöker ju en del att trolla bort, går det att göra detsamma med dessa 220 procent? Vems är ansvaret för denna horribla överdödlighet? 

”Överdödligheten under mars–maj 2020 jämfört med 2016–2019 bland medelålders (40–64 år) och äldre (> 65 år) personer födda i länder varifrån många nyligen invandrat som flyktingar var ca 220 procent. Bland personer födda i Sverige, EU, Norden eller Nordamerika var överdödligheten bland äldre 19 procent och bland medelålders -1 procent. Trångboddhet, flergenerationsboende och mindre möjligheter till social distansering i hemmiljö och arbetsmiljö är troliga bidragande orsaker. En översyn av strategin mot covid-19 som också beaktar skilda förutsättningar för skydd mot smittspridning i befolkningen är nödvändig.”

Patrik Andersson

Läkartidningen


Vi behöver ditt stöd!

Stöd oss – för yttrandefrihet och det fria ordet.

Vi har inte presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller dyra prenumerationer.

Varje skänkt krona är betydelsefull.

SWISH: 0735 29 63 35

Paypal:

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *