Medarbetarenkät i Nybro Kommun väcker frågor. 

av | 25 mars, 2019

Hur ska vi kunna motverka sexuella övergrepp och trakasserier när till och med tjänstemännen i kommun i hög grad verkar helt oförstående inför att det är olagligt att diskriminera, trakassera och begå sexuella övergrepp?  Har vi en reell chans att vända denna trend där Sverige som nation idag verkar stadigt placerad på andra plats i… Läs mer »

Nordea vägrar bolån till dubbelbosatta

av | 17 januari, 2019

En heltidsanställd hantverkare i Stockholm vägrades nyligen ett bolån trots lånelöfte om 1,5 miljoner kronor. Anledningen som uppgavs från bankens sida var ”det verkade udda”. Nordea angav alltså att man tvivlade på att hantverkaren skulle bo i en mindre kommun i Småland varannan vecka och övriga tiden i Stockholm och att det arbetsförhållandet på något… Läs mer »

EU Motarbetar Yttrande- och Pressfriheten

av | 8 november, 2018

Creative Commons är ett nätverk bestående av forskare, aktivister, jurister, utbildare och policyadvokater tillsammans med en stor mängd frivilliga som arbetar aktivt i ca 85 länder. Huvudintresset ligger i att ge stöd till utvecklare, kreativa individer och andra som vill delge sina alster för en växande skara användare under mycket öppna förhållanden. Till dagens datum… Läs mer »

Irans Dödspatruller utgår inte sällan från Sverige

av | 1 november, 2018

Den senaste tidens nyheter och massmediala rapportering, främst från Danska medier, om gripandet av vad som betecknas som terrorister är väldigt intressanta och har lett till att vi på Projekt Sanning gräver djupare i uppgifterna bakom rubrikerna. På 80 och 90-talet var frågan om Iranska militärer och säkerhetspolisens aktiviteter i Europa något omtalat och omskrivet.… Läs mer »

Judge Dredd, förebild för Sveriges rättssystem?

av | 23 oktober, 2018

Det är inte en fråga om en ny filmatisering eller fiction. Detta är hur människor reagerar då jag pratar med dem om vad som försiggår i maktens korridorer inom det svenska rättssystemet idag. Varför drar jag parallellen med Judge Dredd? Liknelsen är slående med en enskild individ som under lagens tillåtna ramar sköter allt ifrån… Läs mer »

Rättssäkerheten i Sverige minskar konsekvent

av | 16 oktober, 2018

Föreställ dig att någon lånar pengar av dig. Alla papper är färdiga och plötsligt en dag uteblir betalningarna. Vad gör man som privatperson i dessa fall? Traditionellt och ännu idag ska ett ärende gå igenom kronofogdemyndighetens kvarnar, papper skickas fram och tillbaka men vad händer sedan då betalningar alltjämt uteblir eller ett bestridande av ditt… Läs mer »

Bedrägeri II – I Skuggan Av Brottet

av | 13 oktober, 2018

…står anhöriga som uppgivna åskådare och kan inget göra. Alla människor har familjer, anhöriga och de som blir påverkade utav asociala eller kriminella beteenden. Så även huvudpersonerna bakom den följetong som nu verkar skapas i efterdyningarna av min föregående krönika med titeln Bedrägeri – Den Nya Företagsmodellen. Det är inte sällan som en krönika eller… Läs mer »

Är Växtgifters Skadeverkningar Ointressanta för Kommunerna?

av | 11 oktober, 2018

Under den gångna månaden har en enkätomfrågning genomförts riktad till miljö- och hälsoförvaltningar vid Sveriges 290 kommuner. Undersökningen genomfördes som en uppföljande undersökning efter mina studier i miljöpolitik och som en övning i frågeställning för enkäter av liknande natur. Endast 80 av de tillfrågade 290 kommunerna valde att besvara frågan inom 10 arbetsdagar som är… Läs mer »

Bedrägeri – Den Nya Företagsmodellen

av | 9 oktober, 2018

När begreppen etik, moral och socialt ansvarstagande börjar försvinna ur företagandet drabbar det inte enbart staten, myndigheterna och våra sociala grundläggande skyddsnät. Det leder obönhörligen till en demoraliserad arbetskraft, sociala och personliga svårigheter för den enskilde drabbade och en mängd merarbete för rättssamhället och sociala myndigheter. Jag har under den gångna månaden blivit tipsad av… Läs mer »

Centerns Korståg ett Politiskt Självmord

av | 30 september, 2018

Under de gångna veckorna har vi sett typiska exempel på att valkampanjen inte är slut för vissa av landets politiska partier. Ett typexempel har varit högst uppmärksammat på det kommunala planet i lokalpolitiska syften för bland annat Centerpartiet i Nybro. Det jag kommer beröra i denna krönika är hämtat direkt ifrån det kommunpolitiska spelet i… Läs mer »

Vanvården av en Nation

av | 22 september, 2018

När samhället säger upp kontraktet med barnen, kan vi då förvänta oss att barnen i vuxen ålder ska ha något förtroende för samhället kvar? Denna artikel är en diskussion om det rådande tillståndet i Sverige med betoning på barnens hälsa och välbefinnande. Svårigheterna med att hitta officiell och publik statistik relevant för det omdiskuterade rättsfallet… Läs mer »

SVT Text-TV “S mest kryssade politiker”

av | 21 september, 2018

Enligt uppgifter från SVT är Socialdemokraterna de mest kryssade politikerna. Det framgår med all tydlighet att man bortser ifrån partiledarna i sina statistiska påståenden. Många inser nu givetvis att bortser man ifrån huvudpersonerna i årets val är det inte förvånande att Socialdemokrater bedriver interna personvalskampanjer mer än andra partier. Vi på ProjektSanning kan nu ställa… Läs mer »

Anne Ramberg uttrycker “mobben bestämmer”

av | 19 september, 2018

Man kan ifrågasätta hur Advokatsamfundets förre Generalsekreterare, Anne Ramberg, uttryckte idag i en Tweet att det är “glädjande” att många fler vänder sig emot avvisningar till Afghanistan. Menar Anne Ramberg med detta att mobben ska ha företräde över avvisanden i ett rättssäkert samhälle och därmed ställas över sakkunniga jurister och domstolar i frågan? Merparten av… Läs mer »