Författararkiv: Göran Svensson

Tänk om svensk kärnkraft baserats på samma ‘oförsiktighetsprinicip’ som pandemiarbetet

Av | juni 3, 2020

Både statsminister Löfven och statsepidemiolog Tegnell präglas av senfärdighet, flathet och feghet att reagera och agera när det gäller pandemiarbetet för COVID-19. ‘Försiktighetsprincipen‘ har inte tillämpats, vilken är en: “…modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående… Läs mer »

Svensk journalistik i ett nötskal

Av | juni 2, 2020

Tre av fyra artiklar på bilden nedan (publicerade den 1/6 – bilden tagen kl 17:40) illustrerar oförmågan till ett kritiskt förhållningssätt i svensk journalistik. Notera att bilden inte är redigerad, dvs nyhetsrubrikerna är inte ihopklippta! Glädjebesked?  Den blå kurvan har hittills lett till nästan 4.500 döda, drygt 2.100  intensivvårdade och tusentals fler som krävt sjukhusvård. Sveriges mod?  Mod… Läs mer »

FHM fortsätter ‘göra en höna av en fjäder’ eller ‘koka soppa på en spik’

Av | juni 2, 2020

FHMs avrapportering idag (2/6) på presskonferensen innehöll en ny s k antikroppsstudie (serologi) för perioden 27/4-17/5 (vecka 18-20). Studien visar ånyo låg immunitet (se bild nedan). Källa: Folkhälsomyndigheten – presskonferens 2/6. Diagrammet visar att ingen åldersgrupp uppvisar antikroppar som överstiger 8%. Stockholm ligger fortsättningsvis högre än Göteborg och Malmö. Den  tidigare antikroppsstudien (serologi) för perioden 27/4-3/5 (vecka… Läs mer »

Varför är Folkhälsomyndigheten ‘sist på bollen’ trots 500 anställda och 430 miljoner?

Av | maj 31, 2020

‘Vad fan får vi för pengarna’ när hundratals anställda och hundratals miljoner kr på Folkhälsomyndigheten (FHM) hela tiden ligger steget efter alla andra och konsekvent vägrar minimera dödlighet och sjuklighet? Varför? Det finns flera tänkbara orsaker: 1) FHM verkar präglas av byråkrater och ‘skrivbordsmänniskor’ som befinner sig långt från verkligheten. Det är duktiga på att… Läs mer »

‘Fjärilseffekten’ – en lärdom för COVID-19 om ‘effekter’

Av | maj 29, 2020

Den dagliga statstiken på COVID-19 visar cirka 500 bekräftade fall per dag de senaste fem veckorna och ökande den senaste veckan enligt FHMs statistik trots få test i jämförelse med andra länder. Tegnell i vanlig ordning: “Vi vet inte vad den här siffran står för”. När antalet IVA-patienter och dödstalen ökade för några veckor sedan visste… Läs mer »

Människor betalar ett högt pris bakom budskapet ‘plana ut kurvan’

Av | maj 27, 2020

På de dagliga presskonferenserna har Folkhälsomyndigheten (FHM) och dess talespersoner lindat in och dolt ‘priset’ som människor tvingas ‘betala’ för genomförandet den s k pandemistrategin för COVID-19 genom budskapet att ‘plana ut kurvan’ (se blå kurva i diagram nedan). En ‘plan kurva’ gällande sjuklighet och dödlighet på HÖG NIVÅ i Sverige medför att människor betalar ett högre pris… Läs mer »

Tidslinje över 4.000 döda i COVID-19 – ‘business as usual’ för Regering och Folkhälsomyndigheten

Av | maj 25, 2020

Här följer en tidslinje över antalet döda i COVID-19 enligt FHMs dagliga rapportering (dvs exkl mörkertal och eftersläpning): Den 15 mars hade enstaka personer avlidit i COVID-19. Den 30 mars hade 100 personer avlidit i COVID-19 (+15 dagar). Den 8 april hade 500 personer avlidit i COVID-19 (+9 dagar). Den 14 april hade 1.000 personer avlidit i… Läs mer »

CORONAVIRUSET. Trots 25 flygkrascher ingen haverikommission

Av | maj 24, 2020

Under sex veckor (6/4-17/5) motsvarade dödstalen för COVID-19 i Sverige ett fullbokat inrikesflygplan (exempel 1; exempel 2) som störtar varannan dag utan överlevande . Den senaste veckan (18-24/5) motsvarar dödstalen ett fullbokat inrikesflygplan var tredje dag. Det räcker med en flygkrasch för att en haverikommission skall tillsättas omedelbart. Sverige har haft cirka 25 flygkrascher på mindre än två månader Regering eller FHM… Läs mer »

WHO motsägelsefull om munskydd – ‘lever inte som de lär’

Av | maj 23, 2020

World Health Organisation (WHO) rekommenderar ‘allmänheten’ att i princip inte bära munskydd den 28 februari, utan: “Wear a face mask, in case you are infected, to prevent further disease spread.” WHO hade en presskonferens i Kina den 24 februari där WHOs representanter och alla journalister hade munskydd! Här följer bilder några bilder från WHOs presskonferens:  … Läs mer »

FHMs kunskap om ‘forskningsfronten’ verkar otidsenlig – ‘tror, gissar eller vet inte’

Av | maj 22, 2020

FHM stod oförberedda och saknade expertkunskap och kunskap om ‘forskningsfronten’ (dvs all kunskap som finns ackumulerad inom ett forskningsområde) när det gäller evidens och åtgärder mot en pandemi. Generaldirektören Johan Carlsson bedyrade att myndigheten hade djup kunskap i en intervju den 5 april: ”Vi utgår från den djupkunskap, den expertkunskap, som finns hos våra anställda…”. På de dagliga… Läs mer »

26% ‘flockimmunitet’ blev 7,3% i Stockholm – FHM ‘gjorde en höna av en fjäder’

Av | maj 21, 2020

FHMs s k ‘antikroppsstudie’ baseras på ett stickprov (totalt 1 104 analyserade prover) som innebär att tillförlitlighet och giltighet inte är 100%., då alla invånarna i Stockholm inte testades. Det betyder att 7,3% positiva antikroppstester under vecka 18 (27/4-3/5) kan vara högre eller lägre i verkligheten. Procenttalet är alltså ett resultat som har en uppskattad… Läs mer »

FHMs strategi att ‘inte stänga skolor’ = Tegnell et al. (2009)?

Av | maj 19, 2020

Statsepidemiolog Tegnell hävdade ihärdigt i början av pandemin att skolstängningar enbart hade liten eller obefintlig effekt på smittspridningen av COVID-19, men stora effekter på individer och samhälle. Varför denna tvärsäkra och självsäkra hållning när expertgrupper i många länder drog en annan slutsats när det gäller smittspridningen COVID-19. En trolig förklaring finns i en s k… Läs mer »

Varför är generaldirektören på FHM forfarande högste chef trots obefintlig trovärdighet?

Av | maj 16, 2020

JAG STÄLLER FRÅGAN: Varför är generaldirektören på FHM forfarande högste chef trots obefintlig trovärdighet? Generaldirektör Johan Carlssons trovärdighet borde sedan flera månader vara förbrukad hos regering och riksdag. Hans verklighetsförankring verkar obefintlig. Det framträder en föga lyhörd ‘skrivbordsmänniska’ i en intervju den 7 februari , där han självsäkert utan ödmjukhet listar den ena felaktigheten eller ‘sanningen’… Läs mer »

‘Flockimmunitet’ uppnås genom dödlighet och sjuklighet!

Av | maj 14, 2020

FHM hävdar att myndigheten INTE strävar efter ‘flockimmunitet’ för COVID-19, trots att Tegnell hyllat denna strategi. Kritiska forskare hävdar att FHMs strategi är ‘flockimmunitet’ och att det är en farlig och orealistiisk väg att gå. Det är samma spår som WHO varnar länder att följa. Huvudmålen med FHMs strategi är enligt följande: Grunden i FHMs pandemistrategi… Läs mer »

Hur FHM och Tegnell vilseleder allmänheten med fokusförflyttning till den ‘flacka kurvan’

Av | maj 14, 2020

En beprövad kommunikationsstrategi är att flytta fokus från besvärande uppgifter till andra som förmedlar en ‘bättre’ bild av verkligheten. ‘Fokusförflyttning’ är gängse praxis i politiken av regeringar och politiska partier, men att FHM ägnar sig åt fokusförflyttning kring händelseutvecklingen av COVID-19 vilseleder allmänheten. Hur flyttar FHM med Tegnell som frontfigur fokus i sin kommunikation kring… Läs mer »