3012: I metall

Tiden var inne för att presentera min skulptur som skall resas på Kvarntorpshögen utanför Kumla. Som ersättning för den nedbrunna träskulpturen Waaaall. Det blir en metallskulptur efter nedanstående skiss: Skulpturen kommer att vara ca 11 meter hög och bär titeln Corona. Idén till detta kommer inte direkt från vår tid gissel utan från den krona som Bacchus krönte… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3010: Polisens relationella estetik

Konsten kanske visar vägen med dess ibland verksamma överskridande potential. Att det skulle få genomslag i polisarbetet ligger inte så långt borta eftersom ett antal trevare har gjorts i den riktningen, alltså den relationella estetiken. I dagens polisarbete förordas nu mer fotbollsspel. Liksom konsten som har blivit en verksamhet i största allmänhet följer nu poliskåren efter. (SvT) Hittills… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3009: När en ser en en

Jag har svårt för ”enskrivarna”, ni vet alla dem som ryggar inför pronomenet ”man” och hysteriskt kastar ett ”en”. Dialektalt går det bra, inget passar bättre i en Åsa-Nissefilm: ”En går här på jorden tills en inte längre går…här på jorden”. Nåja, jag har observerat att det finns ett mindre antal konstskribenter som vädrar sin duktighet med att… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3008: Nyhetskompositioner

Robertoaffären visar främst skribenternas skrivarlust. Instängda i corona har det varit svårt att ta ut stegen och låta den indignerade basstämman ljuda. Saken har fortsatt dag efter dag och är alltså ett exempel på en riktigt användbar nyhet. Innehållet är tämligen ointressant men det spelar mindre roll. Som en MacGuffin, i centrum strålar tomheten. Emellanåt bidrar jag själv,… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3006: Begäret och behovet

Mer än någonsin väntar världen på den dagliga nyheten. Under en längre tid har Corona försett oss med överväldigande stoff att ta ställning till. Senast fick vi t o m den något överraskande purjolöken. Men trots all död och förintelse och det svenska experimentet börjar tillställningen bli något nattstånden. Därför kunde den väntande publiken öppna famnen för något… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3005: Purjolök och bankrån

Coronaepoken har fått en betydande tyngdpunkt i avståndsdramatiken. Den bestående nyheten idag blev utan tvekan purjolöken. Kunderna i butikerna dividerar om avståndet mellan dem. En irriterad kund angrep en annan genom att slå till med en purjolök. Nära nog en konstperformance (SvT). Det torde dock inte leda till åtal. En annan sak, inte helt utan förbindelse med denna… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3003: Nimis 40 år, snart

Om ett par månader är Nimis 40 år. En större artikel (låst) om detta i Sydsvenskan. Det finns ingen riktigt klar intention med detta stora och långkörande processverk. När det startade 1980 var i alla fall en tanke att försöka åstadkomma något i en tid då det var stiltje i konsten. Det var efter konceptkonstens genombrott och efter… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

3000. Kris och kvalitetskris

I dessa tider med inskränkningar och begränsningar drabbas också konsten. Det stöd som skall komma konsten till del möter också motstånd. Är det motiverat att gynna en bransch som inte är lönsam och vars kvaliteter är något outgrundliga. Det är inte lätt att avgöra vad som är konstnärlig kvalitet eftersom varje diskussion ger upphov till en rad åsikter.… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2999: Pekoralens tid är inte förbi

Nekrologer kan utformas på många sätt. Ett sätt är att skriva genom sina egna favoritidéer och lägga in hela saken i en ideologisk rulltårta. Så får man väl se Athena Farrokhzads utspel i hennes DN nekrolog över den kontroversielle danske diktaren Yahya Hassan som tragiskt avled för några dagar sedan: ”Omständigheterna har namn, liksom de människor som ansvarar… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2996: Stöd till konsten?

Henrik Jönsson har tagit upp en intressant diskussion om statligt stöd och konsten. Jag har kommenterat hans inlägg och efter det har han kommit med fler synpunkter (blogg). Kulturpolitik är ett stort ämne och jag har inte någon hel överblick därför håller jag mig till bildkonstens situation. I denna har den internationella samtidskonsten som totalt dominerar konstvärlden. Det… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2995: Endast genom estetiken

De stora berättelserna är inte många och de kommer alltid tillbaka. Den teologiska betraktelsen är aldrig fel, inte minst nu när den stora krisen är annonserad. Karin Pettersson (Aftonbladet) förklarar sålunda efter känd förlaga att orsaken är människans synd. För att adressera syndaren brukar hon ”vi” som alltså har rubbat världens jämvikt och därmed jämnat vägen till undergången.… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2992: Svensktoppen

Två år har förflutit sedan jag senast presenterade Svensktoppen. Sveriges internationellt bästa konstnärer. Orsaken är inte bristande intresse utan det faktum att artfacts under en längre tid helt eller delvis dolde uppgifterna om konstnärernas placering. Nu är de tillbaka och man kan se stora förändringar sedan 2018. Men de fyra toppnamnen från 2018 finns kvar. Nathalie Djurberg är… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2991: Frihetlig konst och kultur

Skall kulturen vara fri från statliga bidrag? Det menar Henrik Jönsson på sin YouTubekanal. Det ligger något i det enär man kan förstå att staten vill ha något tillbaka och att den inte vill ha sådant som strider mot dess värdegrund. Men så enkelt är det ändå inte och man får snart klart för sig att Jönssons kulturfrihet… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2990: Vara först i konsten

Det har varit en del om Hilma af Klint och den första abstrakta bilden. Jag har en diskussion med signaturen ”Per” och jag återger hans senaste bidrag: Varför skulle hon visa intresse för samtidskonsten när hon i själva verket låg före denna. Hon bröt ju ny mark med sitt bildspråk. Det fanns ingen som målade abstrakt i Sverige… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bra inspel i corona-debatten på twitter

Stöd ProjektSanning, yttrandefriheten och det fria ordet.  Vi är tacksamma för stora såväl som små donationer. Vi arbetar helt ideellt utan presstöd, reklamintäkter, låsta artiklar eller prenumerationer. Varje donerad krona hjälper oss att kunna fortsätta vårt arbete. SWISH: 0735 29 63 35 Paypal:      

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2985: Inställt i Malmö

Som sagt, skriver man något bör det ha en förbindelse med kronan på verket. Moderna Museet i Malmö har en utställning av Hilma af Klints verk. Den skulle ha öppnat den 4 april, senarelades till den 10 och nu är museet tills vidare stängt och alla visningar inställda. En liten missräkning i Moderna stora projekt att skriva om… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2984: Konstnärlig politik

Allt som sker utanför Corona är tills vidare fotnoter. En fråga som man inte kan undkomma är huruvida Corona är en social konstruktion. Att hävda att allt var sociala konstruktioner hade sin stora popularitet under den postmoderna eran på 1980-talet. Visserligen var det inte övertygande men under alla omständigheter är den sociala konstruktionen dess översättning i språk och… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2983: Konstens vägar i kris och efter kris

Trots allt är den apokalyps vi nu genomlever mer en mänsklighetens teaterscen än någon slutfas. Vi klarar oss och det man kan räkna med är att en del smärre förändringar kommer som följd av skedet. Nya spår, uttjänta kan gjort sitt, modet och nöjeslivet finner säkert inspiration från Coronans tidevarv. Och hur blir det med konsten. Ulrika Stahre… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2982: Medialt

Regeringen vill ha särskilda befogenheter under åtminstone farsotens tid (Expressen). Men behövs det verkligen? På FB skriver Krister Thelin att det man kräver redan finns i smittskyddslagen: “Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om smittskyddet enligt denna lag, om det vid en fredstida kris som har betydande inverkan på möjligheterna att upprätthålla ett effektivt smittskydd finns behov av samordnade… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •