Kategori Arkiv: Coronaviruset/SARS-CoV-2

WHO ‘hyllar’ inte Sveriges strategi – ‘fake news’ i SvD och AB!

I en intervju i SvD med WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus påstås att ‘andra bör lära av Sverige’. Aftonbladet refererar till samma intervju och går ett steg längre: ‘WHOs oväntade corona-hyllning till Sverige’. Fake news! Först och främst, så är WHOs generaldirektör politiskt tillsatt, inte på grund av vetenskapliga meriter. Tedros vetenskapliga meriter är synnerligen mediokra, i princip obefintliga (se… Läs mer »

 • 22
 •  
 •  
 •  
 •  

Tino Sanandaji: Vi vet att 90% av gärningsmän i offentlig skjutning har invandrarbakgrund

Sen Corona har brott sjunkit, men Sverige utmärker sig med att skjutningar och sprängningar fortsatt i oförminskad takt i medieskuggan. (Gårdagens) otäcka rubriker påminner om att äldre inte bara är utsatta av virus:  • Afghaner i knivbråk i Kungsträdgården – en död  • Teori: Barnfamilj utsatt för granatattack – hade anmält buskörare • En skottskadad i Enskede  •… Läs mer »

 • 151
 •  
 •  
 •  
 •  

INSÄNDARE. Lucretia Borgia: Bröt mot lagen – fick ned Covid-smittan 96%

Attendo har blivit hårt ifrågasatta i media för att bolaget valt att använda sig av icke CE-märkta munskydd för att minska spridningen av covid-19. Och därmed bryta mot gällande lagstiftning. Så här svarade Attendos koncernchef Martin Tivéus på Dagens PS frågor kring bolagets agerande. Varför har Attendo valt att använda skyddsmasker till personalen som inte var CE-märkta för… Läs mer »

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

Regering och FHM har ‘vägrat verkställa’ målen med pandemiarbetet och istället ‘offrat’ människor ‘på vägen’

Utvärdering av en strategi görs genom att granska i vilken utsträckning fastställda mål beaktats och uppfyllts. Verkställande av fastställda mål är en grundbult i genomförande och uppföljning av en strategi. Det finns några huvudpunkter som sammanfattar målen med hur den svenska strategin för pandemiarbetet ska verkställas. Folkhälsomyndighetens strategi för pandemiarbetet är: “Genom att försöka minska smittspridningen och fördröja pandemins… Läs mer »

 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  

INSÄNDARE. Marit Fairey: ENGLAND PORTAR SVENSKAR – TVINGAS TILL 14 DAGARS KARANTÄN!!! 

Ingen är väl förvånad…..med tanke på hur illa svenska regeringen och Folkhälsomyndigheten har skött det hela!!  ENGLAND PORTAR SVENSKAR – TVINGAS TILL 14 DAGARS KARANTÄN!!!  Sverige är INTE med på listan med 59 tillåtna länder, men det är däremot våra grannländer Norge, Danmark, Finland och Island. Även Spanien, Italien, Frankrike och Belgien är med på listan! Marit Fairey… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

HÅLL I DIG! Sveriges dödstal i Covid-19 de två senaste veckorna är 41 gånger högre än Danmark, Finland och Norge tillsammans!

Sveriges absoluta dödstal i Covid-19 har minskat från en ‘mycket hög nivå’, men befinner sig ‘fortfarande på en hög nivå’ jämfört med Danmark, Finland och Norge. Trots denna minskning ökar de relativa dödstalen kraftigt (dvs antal gånger högre) jämfört med grannländerna. Sveriges dödstal jämfört med Danmark, Finland och Norge minskar i mindre omfattning, vilket får till följd att Sveriges… Läs mer »

 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  

Tino Sanandaji: Till skillnad från USA har Sverige en eftertänksam ledare som erkänner när han har fel…

…som när statsman Stefan Löfven idag visar ledarskap genom att lovorda Miljöpartiet, säga nej till volymmål om invandring och slå fast att WHO samt alla andra länder har fel om Corona.  Statsministern har generöst nog haft ”nästan femtio samtal” med världsledare och ”lägger mycket tid på att korrigera det som blivit fel” i deras uppfattning. Löfven har också… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

INSÄNDARE: Marit Fairey: DAX ATT SOCIALMINISTER LENA HALLENGREN AVGÅR!!!

Redan tidigt i mars skulle socialminister Lena Hallengren (socialdemokrat) och Folkhälsomyndigheten öva på hur man hindrar smittan från att spridas. Men den viktiga punkten om risker för äldreboenden togs aldrig upp till diskussion, kan Expressen avslöja!!  Hallengren MINNS INTE mötet fastän det var hon som bjudit in till detta första möte!  Trots att risker för äldreboenden var på… Läs mer »

 • 12
 •  
 •  
 •  
 •  

Coronadöden fortsätter. Officiellt 41 nya dödsfall – totalt 5 411 med covid-19 har dött

41 coronarelaterade dödsfall har registrerats i Sverige det senaste dygnet, enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade statistik. Totalt har nu 5 411 personer med covid-19 dött i landet. Kurvan över medelvärdet över antalet avlidna fortsätter sakta nedåt, konstaterat biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten på myndigheternas presskonferens. – Tillsammans kan vi bromsa den här smittan, säger han. Sedan utbrottets början har 70 639 människor bekräftats… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

Har regeringen och FHM gjort vad de kunnat för att mildra pandemins verkningar i Sverige? Nu framkommer det att regeringen skulle öva men glömde bort äldrevården i sin scenariestrategi.

Man frågar sig hur minnet är hos Lena Hallengren när hon inte kommer ihåg att hon själv bjudit in till en “övning” mellan FHM, Socialstyrelsen och departementet hon själv sitter som statsråd i om vilken strategi Sverige skulle ha under Coronapandemin den 4 mars? Man frågar sig också om varför det varit så viktigt att hemligstämpla denna “övnings”… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Coronakommissionen: Vilka beslut har fattats av vem på vilka grunder vid vilken tidpunkt? ALLA KORT och ‘syndabockar’ PÅ BORDET!

Det finns många frågetecken kring regeringens och Folkhälsomyndighetens (FHM) strategi för pandemiarbetet. Ansvaret för fattade beslut är oklart där regeringen ‘gömmer’ sig bakom en myndighet och myndigheten ‘gömmer’ sig bakom regeringen. Coronakommissionen som föreslås borde också getts direktiv att peka ut ‘syndabockar’ (dvs s k ‘stolpskott’ och deras ‘självmål’), så att ansvarsutkrävande kan ske. En händelseutveckling som lett… Läs mer »

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

Johan Westerholm: Coronakommissionens ordförande: Vem är Mats Melin?

Regeringen utsåg under gårdagen det förra justitierådet Mats Melin till ordförande för Corona-kommissionen. För en yttre betraktare och den bredare allmänheten är Melin en grå doldis, närmast en grå torr tjänsteman av klassiskt snitt. Men för granskarna av 68-vänstern i allmänhet och den kommunistiska miljön i Sverige i synnerhet är Melin ett känt namn som florerat i flera… Läs mer »

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

Dödsantal mörkas 

När kommuner i Sverige tror att rapportera dödsantal kan utnyttjas för sabotage har det gått långt. En slags paranoia som helt gått överstyr. Vem ska utnyttja och varför?  Jag kan förstå att kommuner vill undvika att anhöriga och medborgare får insikt. Morfin i stället för syrgas. Smittad personal som tvingas arbeta ändå. Tankar om en kalkylerad ättestupa. Hanteringen… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tänk om coronaviruset sprids som en ‘trojansk häst’ – lågintensiva smittbärare ‘laddar kulorna’ åt högintensiva som ‘skjuter skarpt’

Det verkar vuxit fram en preliminär förståelse om att enskilda individer (s k smittbärare) med tydliga symptom kan svara för en stor del av spridningen av Covid-19 (s k ‘superspridare’). Detta anses ge upphov till s k ‘klustersmitta’. Men tänk om det är tvärtom! Tänk om coronaviruset istället sprids som en ‘trojansk häst’. Viruset ‘bidar sin tid’ med asymptomatiska smittsbärare (dvs… Läs mer »

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Coronavård för äldre är bättre i privat regi!

Projektsanning publicerade häromdagen intressant statistik som Tino Sanandaji lagt upp på Facebook. Den visar coronadödligheten på äldreboenden i privat- respektive kommunalstyrd regi. En något större dödlighet i offentlig regi. Se bilden nedan med förklaringar. Statistiken är från Socialstyrelsen. På grund av dess innehåll är landets vänsterjournalister förstås kallsinniga. När jag såg dessa fakta erinrade jag mig ett teveinslag… Läs mer »

 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  

Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats? EN FJÄRDE FÖRKLARING: ‘(o)försiktighetsprincipen’

I två tidigare inlägg lyftes TRE FÖRKLARINGAR fram till varför Sveriges strategi för pandemiarbetet hittills misslyckats, nämligen (i) ‘för lite och (ii) försent; och (iii) ‘okontrollerad smittspridning’. En FJÄRDE FÖRKLARING är ‘(o)försiktighetsprincipen’. Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) har medvetet nedprioriterad den s k  ‘försiktighetsprincipen‘, vilken innebär: “…modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses… Läs mer »

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

Unikt fall: Coronaviruset tros ha orsakat inflammation i hjärnan hos kvinna i mellansverige

En kvinna i Mellansverige som smittats av coronaviruset drabbades också av en allvarlig infektion i hjärnan, rapporterar Upsala Nya Tidning. Fallet beskrivs som världsunikt. Den 55-åriga kvinnan påvisade inga allvarliga symptom av viruset, men en röntgenundersökning visade på akut nekrotiserande encefalopati – en inflammation i hjärnan. – Det här är det andra kända fallet i hela världen där… Läs mer »

 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

INSÄNDARE. Patrik Andersson: Stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland

    Läkartidningen redogörs idag för en undersökning  som visar på stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland. Uppenbarligen fungerar inte social distansiering för alla! Skulle munskydd och tydlig information om hur hantera dessa och basala hygienrutiner kunnat göra skillnad? Sveriges överdödlighet försöker ju en del att trolla bort, går det att göra detsamma med dessa 220… Läs mer »

 • 4
 •  
 •  
 •  
 •