Kategoriarkiv: Könsstympning

NYA SVERIGE. Ingen kan idag knappats vara omedveten om de stora värderingsskillnader som råder mellan muslimer och icke-muslimer

Alice Bah Kuhnke kan som ingen annan säga ingenting om precis allting samtidigt som hon står i förgrunden för en utveckling som måste ifrågasättas. Hon är inte ensam om det men hon är särskilt förödande för svensk politik. Vi talar ofta om islamistisk terror men sällan om de mer vardagliga förändringarna som påverkar oss negativt.… Läs mer »

Kvinnlig könsstympning i Sverige är förbjuden i lag (SFS 1982:316) sedan 1982

Av | januari 5, 2019

År 2014 uppskattades 90 000 offer för kvinnlig könsstympning leva i Sverige. Enligt en studie gjord av Karolinska Institutet antas att en tredjedel familjer som invandrat till Sverige ifrån länder med könsstympande hederskulturer fortsätta med sedvänjan. Dessa familjer upplever trycket ifrån släkten i hemlandet som starkt speciellt om de besöker sina släktingar i hemlandet. Många… Läs mer »