Opinionslandskapet i Sverige har förändrats. Svängrummet för den som vill belysa nyheter har utvidgats genom våra sociala medier. I dessa flöden kan vi stöta och blöta våra åsikter, ge varandra nya infallsvinklar och på så vis utvidga våra perspektiv. Det är viktigt idag när förtroendet för både MSM och politiken inte är vad det borde vara. Med det sagt, varmt välkomna till ProjektSanning.

Ledarskribent & Grundare

Madeleine Lilja Rönnquist

 

 

 

 

 

 

Skribenter

Göran Walther

 

 

 

 

 

Jan Lindberg

 

 

 

 

 

 

Gästskribenter

Katerina Janouch

 

 

 

 

 

Bianca Muratagic

 

 

 

 

 

Tomas Brandberg

 

 

 

 

 

Käll- och Säkerhets-ansvarig

Anny Eliasson

 

 

 

 

 

Redaktör

Henrik Lilja