Kommentarerna ska följa svensk lag och god sed. Det innebär att kommentarerna inte får innehålla förolämpningar, förtal, hot, hets eller andra trakasserier. Ni som kommenterar är själva fullt ansvariga för vad ni skriver.

Såklart vill vi att våra läsare som kommenterar ska kunna debattera och ha åsikter om det vi publicerar, men vi vill också att alla tänker på sitt uppträdande, språkbruk och håller sig till ämnet. Det blir så mycket mer intressant då.

Med det sagt, låt oss ha intressanta debatter, inlägg och framför allt, sprida det som skrivs här. Även om det kan ses som ett oöverstigligt mål, vill ProjektSanning påverka opinionen i en riktning som tar samhällets alla problem på allvar, det inkluderar även politiken.

Väl mött!