Varför skulle väljarna tro på dig nu, Löfven?

| 15 april, 2018

Här kommer den debattartikel som Erik Bengtzboe och Camilla Waltersson Grönvall fick införs i Aftonbladet igår.
Den börjar med denna talande överskrift: “Varför skulle väljarna tro på dig nu, Löfven?”
“Dina vallöften ekar tomma, nu måste du börja leverera!”
” Stefan Löfvens regering har höjt skatterna med över 40 miljarder kronor. Samtidigt har vårdköerna fördubblats och antalet elever som lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet är högre än någonsin. Välfärden har inte blivit bättre under den här mandatperioden. Trots vidlyftiga löften och trots att skatten höjts för vanliga familjer.

Alliansregeringen ökade resurserna till välfärden med över 100 miljarder kronor under åtta år, trots den värsta finanskrisen i modern tid. Det var möjligt tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik som fick fler i arbete. Jobbskatteavdraget gav vanligt folk mer pengar i plånboken och fler tog steget från bidrag till egen försörjning. Alliansen visade att det går att öka människors frihet och samtidigt stärka välfärden.
Nu åker Löfven runt i Sverige och talar återigen om att han ska laga revorna i välfärden. Han lovade samma sak förra valet, men revorna har bara blivit större sedan 2014 – trots internationell högkonjunktur, höjda skatter och höjda offentliga utgifter. Statsministern ställer ut nya löften nästan varje gång han ser en skola eller ett sjukhus.
Väljarna måste fråga sig varför de ska tro på honom den här gången. Vore det inte klädsamt om Löfven och Socialdemokraterna först försökte uppfylla sina gamla vallöften?

I en debattartikel i juni 2014 lovade Löfven att alla cancerpatienter skulle få behandling inom fyra veckor. Han skrev också att ”sjukvårdens tillgänglighet behöver öka för att på sikt bli helt köfri”. Men sedan 2014 har vårdköerna fördubblats. Och löftet till cancerpatienterna är långt ifrån uppfyllt. Lika dyster är utvecklingen på andra vårdområden. Socialdemokraternas valmanifest från 2014 anger att ”primärvården behöver förstärkas… Vi vill höja ambitionsnivån inom psykiatrin.” I stället har antalet barn som tvingas vänta mer än 30 dagar på insats från BUP tredubblats sedan 2014.
Löfvens utbildningsminister Gustav Fridolin lovade att fixa skolan på 100 dagar. Resultaten har dock uteblivit. Förra året blev drygt 18 600 niondeklassare, alltså nästan var femte elev, inte behöriga till gymnasiet.
Reformer för kunskapsuppföljning och fokus på baskunskaper har försenats eller avbrutits. 100 dagars rivstart har blivit fyra förlorade år. Löfven är också beredd att helt slå sönder förutsättningarna för de friskolor som i dag har över 300 000 elever, trots att han inledde sin partiledargärning med att lova att så inte skulle bli fallet.

Socialdemokraterna har lagt sig platt för Vänsterpartiet och gått fram med en proposition som kommer leda till att många uppskattade friskolor riskerar att stängas. Propositionen har dessutom fått historiskt skarp kritik av Lagrådet.
Tyvärr verkar det viktigare att attackera friskolorna än att se till att fler barn lär sig mer i skolan.
Svensk välfärd står inför stora utmaningar. Det kommer kräva reformer med fokus på att kapa köer, bygga ut primärvården och öka undervisningstiden i skolan, särskilt i svenska och matematik. Vi moderater har konkreta och finansierade förslag för att nå dessa mål – vi prioriterar välfärdens kärna.
Stefan Löfvens linje har varit den motsatta.
Genom att ständigt ställa ut nya löften och med en oförmåga att fokusera på välfärdens grunduppgift, så har han lett en regering som höjt skatterna på företagande och jobb, som höjt de offentliga utgifterna och som ändå inte kunnat leverera den välfärd som väljarna kan och bör förvänta sig.
Löfven måste sluta lova och börja leverera.”

Ja visst ekar hans vallöften tomma.
Frågan jag har ställt mig är har denne man eller hans regering levererat något av alla de fagra löften han gav OSS väljare 2014?
Han lovade innan valet 2014 att alla cancerpatienter skulle få behandling inom fyra veckor.
Vad har hänt? Jo, vårdköerna har växt och väntetiderna, enligt Euro Health Consumer Index ett index som jämför sjukvårdssystem i 36 europeiska länder så är det precis som föregående år, Sverige ligger i botten vad gäller väntetider.
Lika dystert är det tyvärr inom den övriga vården, ni Socialdemokrater lovade i ert valmanifest 2014 att primärvården skulle stärkas, ni ville höja ambitionsnivån inom psykiatrin.
Men vad har hänt? Jo, vi har en primärvård där läkare och sjuksköterskor sjukskrivs för utmattningssymtom. Vi har en psykiatri där väntetiderna mer än fördubblats.
Så har ni levererat herr Löfven?

Sen har vi skolan, där din utbildningsminister Gustav Fridolin lovade att fixa skolan på 100 dagar.
Men vad hände? Är skolan fixad?
Nä, jag tror inte det, skolan och barnen som går där är snarare ännu mer utsatt nu än vad de var innan 2014 då din regering tillträdde Löfven. Inte nog med att en av fem elever inte klarar det krav som ni satt ut att alla skulle ha gymnasiekompetens när de går ut från nionde klass i grundskolan, skolan i sig själv har blivit en otryggare plats att vistas i. Bråk, slagsmål, våldtäkter är vardag numera i skolmiljön. Det förekommer till och med mord, nu menar jag inte bara det i Trollhättan, utan de som hänt mellan elever i skolan, men som av varken dig Löfven eller Fridolin uppmärksammats då det varit andra än svenskar som utfört dem.
Nä, regeringen lägger sig platt för Vänsterpartiet med att införa en lag om vinst i välfärden som i praktiken kommer att slå ut fullt fungerande skolor.
Sen så kom nästa skolpolitiska utspel där också Vänsterpartiet hade ett finger med och det var att förbjuda religiösa friskolor, båda dessa förslagen har fått skarp kritik från lagrådet, men trots dessa vill ni i den rödgröna röran genomföra detta.

Sen kommer en fråga som jag frågar mig dagligen och det är om ni i Alliansen klarat sakerna bättre än vad denna rödgröna regering gjort?
Jag betvivlar det, med tanke på att ni i Moderaterna hade en partiledare som fortfarande förespråkar “öppna era hjärtan” och obegränsad invandring utan kontroller. Ni har ett annat parti i Alliansen vars partiledare anser att Sverige ska ha 30 miljoner innevånare. Ja jag talar om Annie Lööf. Sen är där en annan ledare i er Allians som ser rött när det kommer upp tal om att samarbeta med Sveriges nu tredje största parti. Ja er nuvarande partiledare Ulf Kristersson är inte mycket bättre, han kategoriskt vägrar att samtala med Sverigedemokraterna men har inga som helst problem med att “låna” eller “stjäla” deras politiska förslag för att sedan presentera dem som Moderat politik. För min del är ni lika goda kålsupare allihopa och ni sitter i vårt, (svenska folkets) parlament på våra mandat, för förglöm inte att utan de röster ni får i valen hade ni inte suttit där. Så varför lyssnar ni inte till majoriteten av era väljare då och börja tala och eventuellt samarbeta med Sverigedemokraterna. Men det är er rädsla som gör att ni inte gör det, er rädsla för de “goda” i mainstreammedia, de “goda” i kultureliten, de som aldrig skulle rösta på er eller något annat parti till höger om Miljöpartiet.

Göran Walther

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/G1qqrl/varfor-skulle-valjarna-tro-pa-dig-nu-lofven

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •