Den märkliga våldsbejakande hathögern.

| 29 april, 2018

Så här beskriver BRÅ och SÄPO en typisk våldsbejakande högerextremist i rapporten “Våldsam politisk extremism” (Rapport 2009:15). Vi pratar om NMR, rena nassegrupper och det tidigare men nu försvunna SvP och liknande grupperingar.
Vissa fredligare åsikter nedan stämmer däremot in på vanliga oroliga svenska medborgares syn på ett Sverige under förändring.
Här vågar man dock nämna judehatet vilket man inte gjorde i beskrivningen av en vänsterextremist.
En sak kommer jag aldrig någonsin att begripa. De högerextrema som hatar judar förnekar ofta samtidigt Förintelsen, trots att de rimligtvis borde gotta sig i den och “hedra minnet” av den. Hur sjutton går detta ihop?
Sidan 7 och 8 i rapporten:
 
“Så här är det. Jag är nationalist. Jag är patriot. Jag älskar Sverige. Jag älskar svenskarna. Jag älskar mitt folk. Jag tycker att alla folk ska ha rätt att leva efter sina villkor och förhållanden. Jag är inte mot andra folk. Jag är för mitt. Den nationella suveräniteten är okränkbar, fysiskt, kulturellt och ekonomiskt. Jag tror på ett självständigt Sverige, en hel och odelad nation. Jag vill leva i ett homogent Sverige, ett land som jag kan vara stolt över. Jag vill ha ett Sverige fritt från mångkultur. Jag strävar efter en folkgemenskap som stärker den etniska och kulturella identiteten. Jag kämpar för en nationell gemenskap.
 
Men det går åt fel håll. Vårt land är ockuperat. Främlingar väller in över våra gränser. Snart är främlingarna i majoritet och vi få svenskar som lever kvar blir en hårt utsatt minoritet i vårt eget land. Hela vårt folks existens hänger på en skör tråd. Vår kultur är hotad av mångkulturen. Vårt land styrs av en sionistisk ockupationsmakt och det sitter främlingar i höga maktpositioner. Polis och militär är sionistlakejer. Jag som nationalist kommer aldrig att acceptera något annat än att det svenska folket styr i Sverige. Jag tolererar inte att något annat folks intressen formar vår framtid. Vi ska ha makten över oss själva. Det rådande samhällssystemet kommer att utrota vårt folk. Nu är det frågan om en kamp för överlevnad.
 
Vi måste, precis som andra förtryckta folk världen över, kämpa oss ut ur förtryck och förnedring. Vi måste göra motstånd. Vi måste organisera oss. Växa i storlek och styrka. Vi behöver fanbärare, banderollbärare, flygbladsutdelare. Vi behöver patriotiska aktivister. Vi behöver nationalistiska tänkare och talare. Vi behöver patriotiska motståndsmän. Vi behöver nationalistiska soldater. Vi ska försvara oss. Vi ska vara herrar i vårt eget land. Vi vill att Sverige och svenskarna ska överleva. Nu ska vi kämpa. Vi ska slåss mot Mammon, mot Sion, mot judar, mot främlingar och mot invandrare. Vi ska också slåss mot ligisterna, mot kommunisterna, mot rödingarna.
 
Vi ska informera svenskarna på gator och torg. Vi ska rekrytera nya patrioter. På förra torgmötet försökte några inhemska kommunister störa talet som en nationell tänkare höll. De skrek några ramsor, och då och då hördes en svag talkör, men kommunisterna lyckades inte störa patriotens tal. De svenska medborgare som hade samlats lyssnade intresserat. Efter torgmötet attackerades två mötesdeltagare oprovocerat av ett gäng maskerade kommunister. Sin vana trogen filmade de så kallade antifascisterna angreppet. Vi försvarade oss genom att sparka en maskerad anarkist i huvudet. Han blev medvetslös och släpades bort av sina fega kumpaner. Stridigheterna mellan patrioterna och kommunister fortsatte ett tag. Efter det fortsatte kommunisterna att bråka med polisen. De tyckte väl att det var säkrare att busa med dem än med oss. Det torgmötet slutade med att kommunisterna greps. Aktivistresurserna här är nu kraftigt decimerade. Nästa gång kommer de att behöva kalla till utomstående för att hantera situationen. Vi är beredda.
 
Vi ska fortsätta hålla möten och informera svenskarna om situationen som råder i vårt land.
Vi ska sabotera och förstöra för våra fiender. Vi ska kosta ockupationsmakten så mycket pengar som möjligt. Vi ska rasera det nuva- rande samhället och bygga upp ett nytt. Vi ska förbereda oss för väpnad kamp. Det är krig och jag är en motståndskämpe.”
 
http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1d1c/1381154798451/valdsam_polextr_2009.pdf
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •