Regeringen tar bort sparkrav på personlig assistans

| 30 april, 2018

Hörde under Ekots lunchsändning att regeringen backar och tar bort sparkravet i utredningen om LSS. Det handlar bland annat om vilka personer med funktionsnedsättning som ska ha rätt till assistans.

Lena Hallengren barn- och äldreminister säger: “LSS-utredningens besparingskrav tas bort.”
Regeringen tillsatte en utredning våren 2016 för att göra en total översyn av LSS som är lagen som reglerar stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Med all rätta har utredningen tidigare fått hård kritik från handikapprörelsen, bland annat för förslaget att funktionshindrade barn under tolv år och äldre över åttio år inte ska ha rätt till personlig assistans. Detta har SVT rapporterat om tidigare.
Bakgrunden till utredningen är att regeringen 2016 uppmanade Försäkringskassan att bidra till att bryta utvecklingen av kostnaderna för assistansersättning. Det är samma regering som basunerar ut allas lika värde i tid och otid. I regleringsbrevet till Försäkringskassan inför 2017 togs ordet ”bryta” bort, men regeringen bad myndigheten att ha särskilt fokus på den ökande timutvecklingen istället för att se varför antalet timmar skenade i LSS. Något som medförde att många blev av med sin assistans, att många arbetande i gruppen fick säga upp sig för att de inte längre hade den erforderliga hjälp de behövde.

Besluten ledde till hård kritik från handikapprörelsen, som hänvisade till flera fall där assistansersättningen tagits bort.
Nu har regeringen bestämt att besparingskravet ska tas bort från utredningen.
Lena Hallengren säger: “Det har skapat en stor oro bland de människor som är berörda.
Utredaren ska se över hur man kan ändra assistansen. Men besparingskravet ligger inte längre kvar hos utredaren. Fokus hos utredaren ska vara att presentera en tydligare, modernare lagstiftning.”
Maria Persdotter, förbundsordförande i Rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, välkomnar beskedet och säger: “Det här har vi krävt länge, men det kommer inte att räcka, det är bra att besparingskravet plockas bort, men det hjälper inte här och nu.”
Hon menar att det kommer att ta tid innan utredningen är klar och att många kommer att fara illa under tiden.

Maria Persdotter säger: “Det som behövs är att man måste återupprätta LSS intentioner. Det fanns en tanke med assistansen att människor skulle kunna leva självständiga fria liv och det har luckrats upp i åratal.”
SVT frågar vad man kan göra nu?
Maria fortsätter: “Det kom en väldigt viktig dom i Högsta förvaltningsdomstolen att man får räkna sondmatning som ett grundläggande behov. Det är fullständigt självklart att andning också ska vara ett grundläggande behov och att man ska få assistans för andningshjälp.
Man måste också se till att hela den personliga assistansen blir statlig och inte som det är nu att det delas mellan stat och kommun och det gör att man puttar folk mellan sig.
Utredningen får också längre tid på sig och ska presentera sitt resultat den 15 december i år.

När någon med annan uppfattning är regeringen säger sin mening om deras politik är inte regeringsmedlemmarna eller för den delen deras partikamrater inte senfärdiga med att komma dragande med allas lika värde. Men när det gäller dem som har LSS verkar inte den devisen vara så viktig.
Då går det bra att vara ojämlik och helt enkelt skuffa undan dem där de inte syns eller där de kostar så lite som möjligt.
Detta är dock inte första gången sådant förekommer när socialdemokraterna suttit vid makten, men man trodde ändå att dessa händelser tillhörde förgången tid, men så fel man hade. Socialdemokraterna har en förmåga att fördöma andra för det de gör medan de själva klampar på i sin iver att göra stordåd.

Vill inte gärna dra fram allt som det partiet varit med om att genomföra och som kostat lidande för mången människa, men några saker bör nämnas, en av dem är rasbiologiska institutet som Hjalmar Branting tillsammans med Arvid Lindman startade upp, eller de cirka 63 000 steriliseringar av “imbecilla, undermåliga individer, idioter, fallandesjuka (epileptiker), tattare, sinnesslöa, personer med lösaktigt sexualliv, asociala och homosexuella”. Inte heller får man glömma alla de mentalpatienter som experimenterades på för att deras samhällsvärde inte var så stort. Nu går historian igen med att spara in på sådana som socialdemokratin anser inte har något samhällsvärde. Som sagt var detta är inte första gången socialdemokraterna gör sådant och säkert heller inte sista gången om de får behålla den maktställning de kämpar så för att behålla med falska påståenden om sina motståndare.

https://www.svt.se/…/inrik…/nya-direktiv-for-lss-utredningen
https://www.svt.se/…/regeringens-utredare-avskaffa-assistan…
Här under följer en rad länkar till socialdemokraternas mörka historia, något som de förnekade ända fram till modern tid.
https://www.ub.uu.se/…/verk-och-s…/rasbiologiska-institutet/
http://henrikbranden.se/…/rasbiologi-och-tvangssteriliseri…/
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/65245?programid=2519
https://www.expressen.se/…/ledare-experiment-bakom-lordags…/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •