Sven Otto Littorin om gårdagens Agenda

| 30 april, 2018

Lyssnade på Agendadebatten igår mellan Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson. Det är några saker som slår mig.

1. Tonläget. Det var tydligt att Kristersson ville signalera att han tar SDs väljare på allvar; förstår oron och frågeställningarna. Det var ödmjukt i att erkänna partiets egna fel och brister. Och det är bra att Kristersson tar en debatt med Åkesson och inte duckar för besvärliga frågor och debatter. Det är nog den första debatten jag sett där det inte far grova beskyllningar över debattbordet utan var ett försök att resonera i ett annat tonläge.

2. Moderaterna och resten av Alliansen har en besvärlig balansgång i och med Centerns besked häromdagen. Det är enkelt för Åkesson att undra vad man får när man röstar på Alliansen. Å andra sidan borde frågan ställas till det andra gänget också: vad får man om man röstar på Socialdemokraterna? Uppenbarligen miljöpartistisk asylpolitik.

3. Som det ser nu ser ut är det alltså två-tre mindre partier med, i förhållande till väljarmajoriteten, “extrema” ståndpunkter som håller de andra partierna gisslan. Enda vägen ur det bygger, som Kristersson klokt påpekar, på en bred överenskommelse om återgång till en mer restriktiv politik.

4. Åkesson är och har varit bra på att påpeka problemen – under många år ensam och utstött. Men han är alls icke lika bra på att prata om integrationen, lösningarna. SD är fortfarande i stor utsträckning ett enfrågeparti – och i den mån de pratar om andra frågor landar de inte sällan fel: EU och NATO är två exempel. En debatt om vad som ska göras för att integrera de som redan är här vore en tacksam uppföljning.

5. Noterar också att Kristersson är tydlig med att han inte vill förhandla med SD i migrationsfrågorna – där är en bredare riksdagsmajoritet att föredra. Men han utesluter ju inte att man i riksdagens utskott förhandlar och diskuterar om andra politiska frågor, precis som sker idag.

6. Åkesson får in en och annan enkel poäng: jämförelsen med Nord- och Sydkorea är tacksam förstås. Och att Åkesson säger “kom upp ur sandlådan och prata med oss i alla fall” är effektiv kommunikation. Jag tror att debatten igår var ett första steg, inte i en förhandling men jämväl på att bryta SDs underdogstämpel. Moderaterna tar SDs väljare på allvar genom att debattera med SD i sak. Det är en klok strategi.

Kortsiktigt må SD vinna en och annan poäng på debatten, men i sak – och det är viktigast – gör Kristersson det enda möjliga: pekar på behovet av en så bred överenskommelse som möjligt med de partier som i grunden har en rimlig syn på asylfrågorna. Det politiska systemet måste brytas ur sitt beroende av de partier som har en mer världsfrånvänd utgångspunkt – varesig de finns i Alliansen, i västerkartellen eller i SD.

Lyssnade på Agendadebatten igår mellan Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson. Det är några saker som slår mig. 1….

Slået op af Sven Otto Littorin30. april 2018

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •