Gruppvåldtäkterna och debatten

Som de flesta vet har jag antagit en slags kamp mot den tystnads- och relativiseringskultur som råder kring gruppvåldtäkter. Det har sitt pris i form av förtäckta hot, direkta hot och annat mindre trevligt. Jag ska tystas ned. Jag ska akta mig. Jag ska se om när jag är ute. Skrämmer det mig? NEJ och det vill jag att de som ägnar sig åt att hota mig ska ha klart för sig! Kvinnor och flickors frihet i Sverige är för mig viktigare.

Nu till en annan sida av myntet. På min privata FB-sida försiggår en tråddiskussion mellan oss som ser gruppvåldtäkter som ett allvarligt problem, och mellan dem som pratar om att “alla män våldtar”. En av dessa trådare skriver så här:

“Prata om män som är födda utomlands, men från vilka länder? Finns det norrmän inblandade? Finnar? Ryssar? Syrier, Brasilianare, Sydafrikaner, japaner? Sen finns det ju en hel del artiklar om Svenska män som åker till Thailand och utnyttjar unga, prostituerade flickor där. Men det är klart, så länge det inte sker här är det ju lugnt, då är allt invandrarnas fel.”

En sådan här person lyssnar inte på något andra än dem som tänker som han. Om jag exemplevis skulle svara att det är ett hyfsat nytt fenomen som eskalerat och att det inte finns någon tvekan om att just gruppvåldtäkter är kulturellt betingade, så skulle personen ifråga ändå hävda sin ståndpunkt. Om jag ytterligare skulle svara att det finns belägg via polisen som märkt i förhör att det förvisso finns etniska svenskar som ägnar sig åt gruppvåldtäkt men att det inte sker i den numerären som vi ser hos utlandsfödda våldtäktsmän, så skulle personen börja tala om det generella, vilket han (ja det är en han) också gör. För att förtydliga sin ståndpunkt skriver han vidare:

“Är det inte lite förlegat att prata om invandrarna så fort det är någon som råkar illa ut? Och kanske inse att det är dags, för varje man, att ta sitt ansvar i denna fråga, vare sig det gäller fullbordade våldtäkter, antastande, sexistiska kommentarer eller vad det än må vara… Jag hör 12 åriga pojkar varje dag på internet (spela Counter Strike exempelvis ) som sitter och påstår att de ska knulla folks mammor osv. Svenska pojkar. Är det också invandrarnas fel?”

Återigen, en oförmåga att skilja ut den ena från det andra. Pojkars problem på internet, sexuella trakasserier, våldtäkter är problem som belyses, diskuteras, stöts och blöts i debatten, och har gjort så länge. Gruppvåldtäkter gör det inte just därför att de brotten många gånger kan kopplas samman med män av utländsk härkomst. Istället anförs argument som att det är “omodernt”, att vi bara är ute efter att peka ut invandrare, sist men inte minst den unika svenska inställningen att alla män våldtar och att det är manskulturen som är skev.

Nej, alla män våldtar inte. Nej, jag är inte ute efter att peka ut alla invandare. Jag vill lyfta fram ett allvarligt problem och som av en händelse, bortom min kontroll, råkar handla om män av utländsk härkomst. Men märker ni som jag vad det är som diskuteras? Inte gruppvåldtäkterna. Inte offrens trauman? Inte ökningen av våldtäkter i grupp? Inte lösningar? Och så här håller det på.

Ja manskulturen är skev på många sätt, men varför är det så svårt att ta in det faktum att vi står inför ett nytt fenomen som allvarligt hotar kvinnors frihet? Svaret på den frågan vet vi, men vad dessa individer inte tycks tänka på är att om vi inte talar klarspråk, kommer bara fler kvinnor/flickor och pojkar våldtas i grupp, i sämsta fall misstänkliggörs alla män utländsk härkomst, medborgargarden bildas, pappor, mammor, släktingar gör gemensam sak för att skydda sina kvinnor/flickor.

“Gruppvåldtäkterna är vår tids största problem i fråga om kvinnors fri- och rättigheter”