Socialdemokrat vill förbjuda Sverigedemokraterna!

| 2 maj, 2018

Vissa socialdemokrater drar sig inte för att vilja införa diktaturen i Sverige, En av dem är Conny Karlsson från Borlänge. I en insändare som publicerats i Dalarnas Tidningar så skriver han att: “Det parti som förbjuder SD och NMR lär få riksdagsmajoritet.”
Hans kosta men koncisa insändare låter så här: “Riksdagsmajoritet får DET PARTI som går till val på löftet att förverkliga nedanstående:
Sverige ratificerade FN:s konvention mot rasdiskriminering 1971. I artikel fyra uppmanas stater att förbjuda rasistiska organisationer och alla propagandaaktiviteter som gynnar etnisk diskriminering. Deltagande i sådana organisationer eller aktiviteter ska ses som en brottslig handling och vara straffbart enligt lag.”
NMR och SD hör väl till dessa organisationer.
Något parti som törs stå upp?
Conny Karlsson (S)

Så om Conny Karlsson 67 år, får som han vill är både Sverigedemokraterna men även högerextrema partier ett minne blott. Hans argument är att Sverige ratificerade 1972
FN:s konvention mot rasdiskriminering, SÖ 1971: 40.
“I artikel fyra uppmanas stater att förbjuda rasistiska organisationer och alla propagandaaktiviteter som gynnar etnisk diskriminering”, skriver han och påpekar att deltagande i sådana organisationer ska vara straffbart.”
Enligt Karlsson hör både SD och nazistiska NMR till denna typen av organisationer.
Men vad han grundar sitt påstående på, det får man ingen förklaring på, inte heller varför han menar att SD skulle bryta mot denna FN-konventionen. Han får tydligen sprida en massa påståenden utan sakliga grunder i en så kallad obunden liberal tidning.

När Nyheter Idag kollar upp mannen i fråga så visar det sig enligt val.se som listar riksdagspartiernas valsedlar inför valet till hösten och där står Karlsson på plats 65 för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige i Borlänge.
Så nu ställer jag frågan, är SD ett parti som diskriminerar någon på grund av etnicitet eller hudfärg?
Diskriminerar SD någon på grund av “ras”?
Diskriminerar SD någon på grund av vilken religion de tillhör?
Sen att denne Conny Karlsson dessutom vill straffa svenska medborgare för deras åsikter, det låter mer som Stalins Gulagläger och politiska fångar.
Att sen NMR skulle falla under dessa kriterier är en helt annan sak och SD var väl ett av de få partierna som ville förbjuda just NMR här i Sverige, men jag har för mig att socialdemokraterna bjöd in alla de andra partierna till ett samtal om frågan med NMR, men uteslöt just det partiet som ville förbjuda dem. De uteslöts av just det partiet som Conny Karlsson själv tillhör, vilket i så fall säger en hel del om hur de uppför sig och diskriminerar andra i Sverige.

Göran Walther

https://nyheteridag.se/socialdemokrat-vill-forbjuda-sverig…/
https://www.tv4.se/…/sd-vill-f%C3%B6rbjuda-nmr-men-utesluts…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •