Du ljuger för folket Löfven. Och du vet om det.

Hur kommer det sig att regeringen kommer undan med att sprida rena lögner och vilseleda i viktiga frågor? Stefan Löfven själv har sagt att det “här är en fråga som står ovanför positioneringar och partipolitik. Att den berör vårt samhälles fundament.” Enligt Löfven krävs att alla svenskar tar sitt ansvar för att motverka att falsk information sprids: ”Uppgiften att vara källkritisk, att hålla sig informerad och att inte sprida oriktig information är även ett ansvar för alla samhällsaktörer,” har Löfven sagt.

Vari detta ligger Löfvens eget ansvar? Nyligen i en intervju påstod Morgan Johanson (S) att “migrationen de senaste fem år inte haft något effekt på kriminaliteten.” En uppenbar lögn som Johansson bevisade genom att hänvisa till att endast en procent vardera av intagna i fängelser kommer från Syrien och Afghanistan. Ett svar alla tycks vara nöjda med.

Ingen påpekar, förutom Paulina Neuding, att Johansson håller tyst om att det finns en kraftig överrepresentation av invandrare som sitter i fängelse, närmare bestämt 53 procent. Dessutom har regeringen avfärdat alla krav på att uppdatera BRÅ:s statistik genom att hävda att det finns inget som tyder på brottsligheten bland invandrare förändrats, eller att invandringen påverkat Sverige negativt vad gäller brottsligheten, inte minst då det handlar om våldtäkter. Ska nu regeringen ljuga, borde de åtminstone ljuga om sådant som inte går att kontrollera. Dumt så det förslår.

Stefan Löfven och regeringen ska med andra ord få ta sig rätten att ljuga och vilseleda, utan att någon reagerar. Samtidigt ska de tillåtas införa åsiktspoliser som ska bestämma vad som får sägas och vem som får säga vad, inte minst när det kommer till politiska inlägg? Är det här förenligt med ansvar och med vår demokrati?

Det är dock inte första gången regeringen försöker korrigera verkligheten. Låt mig påminna om vad som hände när Katerina Janouch i tjeckisk TV berättade sanningar om Sverige. Det stora drevet satte igång. Det gick så lång att Löfven själv gick ut och sa att det Janouch sa var väldigt konstigt. Vår statsminster är alltså att betrakta som det högsta hönset bland alla åsiktspoliser. Vad händer nästa gång? Vilka mer ska han ha synpunkter på?Löfven har redan ljugit, vinklat och vilselett så mycket så man undrar ju om det överhuvudtaget finns någon gräns.

När regeringens bild inte hänger ihop med verkligheten sprider den med alla till buds stående medel lögner för att “korrigera” den och tillrättavisa avsändaren. Det här förstås mycket allvarligt. Hur ska man motverka desinformation som att invandringen inte inneburit några problem vad gäller våldsbrott om vi har en statsminster och regering som både sprider desinformation och är åsiktspoliser?

Att motverka desinformation är en sak, men snälla, är det verkligen det regeringen ägnar sig åt? Det är väl snarare så att de använder påståenden om faran med fake news som en täckmantel för att bekämpa dem som motsätter sig den bild av Sverige som socialdemokrater vill hävda.

https://omni.se/lofven-alla-har-ansvar-att-inte-spr…/a/RMnEa
https://www.aftonbladet.se/…/katerina-janouch-jag-vill-kunn…
https://www.aftonbladet.se/…/kritik-mot-lofvens-janouch-utt…
https://www.dagenssamhalle.se/…/morgan-johanssons-vilseleda…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •