Jenny Sonesson – Mängdrabatt på grova brott är stötande

Jenny Sonesson skriver klokt om varför mängdrabatt vid våldtäkt och andra grova borde slopas.

 ”Första gången var i ett parkeringshus. När Sam drabbas av ångest är det ofta minnesbilder av den första våldtäkten som utspelar sig i hans huvud. Han var elva år och tvingades till analsex. Pojkens smärta var så stor att övergreppet avbröts. Efter öl och cigaretter fortsatte mannen. Den fullbordade våldtäkten skulle följas av fler. Många fler. Sam kan inte minnas alla. /…/ Det är rimligt att den som begår upprepade brott får ett väsentligt strängare straff än den som begår en enstaka lagöverträdelser. Den samlade brottsligheten borde i högre grad vägas in i straffvärdet och i synnerhet när det handlar om brott mot person som hot, misshandel och våldtäkt.

Om rättsstatens legitimitet ska värnas behöver straff i större utsträckning spegla den fysiska och psykiska kränkning som brottet har inneburit för drabbade. Samhällets skyddsbehov måste prioriteras när det gäller farliga återfallskriminella. Fängelsestraffet begränsar trots allt möjligheten att begå brott under tiden den dömde är bakom lås och bom.”

http://www.gp.se/ledare/sonesson-slopa-mängdrabatt-på-våldtäkter-och-andra-grova-brott-1.5837078

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •