Nu ska systemet med gode män utredas.

| 3 maj, 2018

Nu börjar denna regeringen reagera på att gode män systemet inte alltid fungerar, att där sitter oärliga människor som ska ta hand om sjukas egendom och förvalta deras pengar. Detta har varit känt under lång tid, det är inte bara denna regering som har haft svårt att ta tag i det hela med oärliga och rent ut sagt tjuvaktiga personer i kommunal och statlig tjänst. Men nu i elfte timmen för denna regering säger ansvarig minister Heléne Fritzon till SVT Nyheter att regeringen vill tillsätta en utredning för att se över lagen om gode män. Ytterligare utredningar som inte leder till något resultat men som kan visa att denna regering tog tag i problemet på papperet i alla fall.

Det är två år sen SVT Nyheter avslöjade att kontrollen av gode män och förvaltare är så dålig att 26 miljoner kronor de skulle ha förvaltat redan var borta. Det enbart i de ungefär 8 procent av personakterna som länsstyrelserna hade undersökt mellan 2013 och 2015.
Sedan dess har Riksrevisionen i en utredning slagit fast att kontrollen av gode män och förvaltare är otillräcklig, och rekommenderat en utredning som ser till våra grannländer som moderniserat sin lagstiftning.
Så, skulle inte denna utredningen redan varit på god väg om regeringens dåvarande ansvariga minister tagit detta på allvar.

Heléne Fritzon säger: “Vi vill titta på om de gode männen behöver inslag av mera professionella kompetenser och om kontrollen kan förbättras.”
Utredningsdirektiven är inte klara ännu, men utredningen ska inte föreslå ett helt professionaliserat system, som i Norge, utan istället se om man behöver komplettera de ideella gode männen med professionell hjälp i till exempel förvaltning.
Nu kan man fråga sig varför inte regeringen tycker att ett helt professionaliserat system skulle vara bra också i Sverige, det verkar fungera i Norge så varför inte i här?

Ett uppdrag går till länsstyrelserna om att ta fram riktlinjer för hur gode män bör redovisa sin förvaltning och hur överförmyndaren ska granska dem. De ska också ta fram riktlinjer för hur kommunernas överförmyndare ska kontrollera blivande god man eller förvaltares lämplighet.
Fritzon säger: “Det räcker att det är en enda som väljer att utnyttja den de ska vara ställföreträdare för för att det ska vara en tragedi.”
Men varför har det då dröjt kan man undra, varför har inte dessa riktlinjer kommit tidigare?
Som sagt var, detta bekymmer är ingen ny företeelse detta är något som ni minst haft kännedom om i två år, troligen ännu längre tid så varför har inget hänt?

Dessutom ska Statskontoret se över om det skulle bli bättre med en enda myndighet som samordnar hela tillsynen av gode män och förvaltare, istället för att det ska vara uppdelat på sju olika länsstyrelser, som i dag.
Även detta skulle ni som socialdemokratisk regering kunnat genomfört långt tidigare.
Är det kanske så att det är andra bakomliggande problem som ni varit tvungna att åtgärda innan?
Är det kanske så att ni har eller har haft partikamrater som varit där och haft fingrarna i syltburken?
Sådana som ni nu hunnit med att städa ut ur partiet så att inga skuggor ska falla på er eller era regeringskollegor?
Man kan ju börja undra.

Göran Walther

https://www.svt.se/…/inrikes/nu-utreds-systemet-med-gode-man

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •