SD behåller greppet om invandringsfrågan.

| 5 maj, 2018

Novus har gjort en ny undersökning om väljarnas viktigaste frågor, i den har Sverigedemokraterna förstärkt sin roll som det parti som flest väljare tycker har den bästa invandrings- och integrationspolitiken. Att Socialdemokraterna och Moderaterna har skärpt sin invandringspolitik under mandatperioden tycks inte ha påverkat väljarnas förtroende särskilt mycket. Enligt en färsk undersökning från Novus är det fortfarande Sverigedemokraterna som ligger i topp när det gäller invandringspolitiken.

Torbjörn Sjöström, som är VD på Novus säger till SVT: “Det är tydligt att såväl Moderaterna som Socialdemokraterna misslyckats att vinna förtroende i den här frågan.”
Nu går vi mot slutet av en dramatisk mandatperiod där den stora flyktingströmmen till Europa har dominerat händelseutvecklingen på den politiska arenan. Inför hösten 2015, då antalet nyanlända nådde sin historiska topp, hade Sverige en bibehållen generös flyktingpolitik. Stefan Löfven deklarerade i september 2015 sitt berömda tal på Medborgarplatsen i Stockholm, där han sa att ”mitt Europa bygger inte murar”.

Ett par månader därefter svängde regeringen totalt, och de svenska asyl- och flyktingreglerna drogs ner till det som brukar kallas ”en europeisk miniminivå”. Sverige kunde inte längre, enligt regeringen, ha en mer generös asyl- och flyktingpolitik än andra länder inom EU så efter november 2015 har Socialdemokraterna och Moderaterna, tydligt aviserat att den tidigare generösa linjen när det gäller asyl- och flyktingpolitiken är över. Detta har partierna gjort särskilt tydligt inför väljarna och inte minst inför riksdagsvalet i höst. Men Novus undersökning visar att andelen väljare som anser att någon av dessa partier har den bästa politiken på det här området är fortsatt lågt.

Förtroendet för Socialdemokraternas invandrings- och integrationspolitik verkar inte ha påverkats alls, medan förtroendet för Moderaterna vad gäller invandrings- och integrationsfrågan ligger kvar långt under nivån för partiets väljarstöd. Under mandatperioden har samtidigt väljarnas förtroende för Sverigedemokraterna ökat, och det ligger stabilt klart högre än för övriga partier. Kort sagt har övriga partiers anpassning till en mer restriktiv asyl- och invandringspolitik inte ha gjort att väljarna känner ett mindre behov av Sverigedemokraternas politik på området.
Torbjörn Sjöström säger: “Risken för Socialdemokraterna och Moderaterna är att deras tydliga omsvängning i den här frågan snarast har gjort att många väljare uppfattar det som att de ger Sverigedemokraterna rätt i den politik.”

Torbjörn Sjöström verkar vara inne lite på rätt spår i den frågan om att Sverigedemokraterna har den bästa invandrings- och integrationspolitiken. Men han tar nog och drar fel slutsatser om det hela,
Vad jag tror så inser väljarna att om Socialdemokraterna och Moderaterna gjort en helomvändning i denna frågan så vad säger att de inte gör samma vändning igen tillbaka till en ohållbar invandringspolitik?
Vad säger att väljarna, alltså du och jag inte vill ha kontinuitet i politiken?
Att dessa ständiga ändringarna bara visar att politikerna styrs av en liten men högljudd skara aktivister.
Sen så är frågan om Novus har mätt rätt i de övriga kategorierna, de frågor som väljarna anser är viktigaste?
För om man ser på dem så tycker jag procenttalen är alldeles för låga. Se för er själva på tabellen här under:

1. Sjukvården S (16% har svarat att S har bäst sjukvårdspolitik)
2. Invandring/integration SD (27%)
3. Skola/utbildning L (18%)
4. Lag och ordning M (23%)
5. Äldreomsorg S (16%)
6. Jobb/sysselsättning M (20%)
7. Miljö/klimat MP (24%)
8. Pensioner S (16%)
9. Landets ekonomi M (25%)
10. Boende S (17%)

https://www.svt.se/…/sd-behaller-jarngrepp-om-invandringsfr…