Tino Sanandaji – Löfven skapade historia igår

Igår skapade statsministern historia genom att bli utskrattad av publiken i en partiledardebatt. Nu återtar regeringen dock initiativet genom att satsa på mer forskning om LAS:

”Nu ska Brå, Brottsförebyggande rådet, på regeringens uppdrag studera gruppvåldtäkterna…Flera riksdagspolitiker vill att Brå kartlägger brottslingars nationalitet och bakgrund. Det är inte aktuellt just nu. – Vi har valt att inte göra det igen, säger Stina Holmberg och hänvisar till att det redan är gjort, i en rapport från 2005.”

Brå 2005 innehåller inga uppgifter om gruppvåldtäkt, bara total våldtäkt. Även om Brå inte vill studera ursprung är uppdatering välkommen. Brås sista djupstudie visade en ökning i om gruppvåldtäkt på 377% 1995-2006. Brå medgav att överfall- och gruppvåldtäkt har hög anmälningsgrad och att det är osannolik att ökning bara handlar om anmälningsgrad:

“Överfallsvåldtäkter anses ha en hög anmälningsbenägenhet,
och anmälningarna bör relativt väl spegla den faktiska brottslighetens utveckling. Som tidigare diskuterats påverkas dessutom överfallsvåldtäkter troligen inte i samma utsträckning som andra typer av våldtäkt av attitydförändringar i samhället utan bör främst (även om inte enbart) kunna för klaras utifrån individuella egenskaper hos gärningspersonen.”

“Den stora ökningen av det absoluta antalet våldtäkter med fler än en gärningsperson, i kombination med relativt få förändringar i de mer centrala omständigheterna kring dessa brott, gör att utvecklingen åtminstone delvis skulle kunna tolkas i termer av en faktisk ökning.”

Ändå upprepade statsministern senast igår att ökningen handlar om anmälningsgrad. Det tyder även på bristande verklighetskontant att yra om LAS . Tror Löfven att svenska kvinnor som blir våldtagna av sin chef inte anmäler det för att de vill jobba kvar på samma arbetsplats och är rädda att förlora anställningstrygghet på företaget där chefen våldtog de?

Kanske är den anställningstrygghet regeringen borde oroa sig för sin egen efter att de i fyra år vägrat ta allvarliga övergrepp mot kvinnor på allvar.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4dgnoE/bra-ska-studera-gruppvaldtakterna

Det behövs mer forskning överhuvudtaget när det gäller sexualbrott, inklusive gruppvåldtäkter, säger Stina Holmberg, utrednings- och forskningsråd på Brå.