Tomas Brandberg – Överrepresentationen bland utlandsfödda är förkrossande

Tämligen nyligen var det tabu att göra kopplingen mellan migration och gruppvåldtäkter. Det var hysch-hysch, dimridåer och locket på under många år.

Nu har både Aftonbladet och Expressen tagit bladet från munnen och bilden är entydig. Överrepresentationen bland utlandsfödda är förkrossande.

Aftonbladet (nyligen publicerat): Andelen utlandsfödda dömda gärningsmän är mycket hög i vår granskning – 82 av 112 är födda i ett land utanför Europa. (Endast 13 har två föräldrar födda i Sverige.

https://www.aftonbladet.se/…/unik-granskning-112-pojkar-och…

Expressen (mars 2018): 32 av de 43 dömda männen är utrikes födda. 10 är födda i Sverige med en eller båda föräldrarna utrikes födda. 1 är född i Sverige med båda föräldrar också födda i Sverige.

https://www.expressen.se/…/de-ar-mannen-som-valdtar-tillsa…/

Med andra ord en förkrossande majoritet utlandsfödda eller med utländsk bakgrund. Och jag vet efter att ha tagit del av annat material att det inte är danskar det handlar om utan huvudsakligen om män med anknytning till Nordafrika, Afghanistan och Mellanöstern, ibland övriga Afrika.

Var makthavarna ovetande om detta? Nej i så fall måste de ha blundat väldigt hårt. Regeringen har hundratals och åter hundratals hyfsat kompetenta utredare till sitt förfogande och kan givetvis skaffa sig tillgång till alla tänkbara register, domstolsprotokoll etc. Och det räckte ju annars att tala med en polis eller jurist.

Man visste men lät det ske. Och man eldade på med med tiotusentals och åter tiotusentals rotlösa, rastlösa män från exakt de regioner som dokumenterat redan exporterade våldtäktsmän i Sverige.

En tanke på offren, någon? Vi läser om dem i media nu varje vecka. Men det är toppen på ett isberg om ni frågar mig, myyycket mer sker som aldrig når en redaktion. Ofta drabbas unga tjejer i tonåren …

Saknar ord.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rLKwKR/unik-granskning-112-pojkar-och-man-domda-for-gruppvaldtakt

 

 

 

 

 

 

 

 

Många av gruppvåldtäktsoffren mår mycket dåligt. Aftonbladet har talat med kvinnor som utsatts men inte ville eller vågade polisanmäla.

 

Ping Tomas Brandberg

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •